Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Newsletter

„Listy z muzeum” wysyłam raz w tygodniu do tych, którzy chcą wiedzieć co słychać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Jeśli ciekawi Was jakie mamy plany wystawowe, jakie wydarzenia odbywają się u nas, a jakim muzeum patronuje – zapraszam. Nie lubię nachalnego sprzedawania, dlatego zdecydowanie nie robię tego w „Listach z muzeum”. Po prostu staram się podzielić w Wami, naszymi gośćmi – tym co mamy najlepszego. Nikomu też nie przekazujemy Waszych adresów mailowych. A informacja o RODO znajduje się niżej. Jeśli to Was przekonuje – zapiszcie się korzystając z formularza poniżej.

Anna Lewandowska

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania cyklicznych informacji o wydarzeniach

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: tdumycz@muzeumkarkonoskie.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przesyłania informacji o cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie;
  • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane do momentu zakończenia wysyłki newslettera, bądź wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysyłania przez nas newslettera

POWRÓT