Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Lekcje Muzealne i Animacje dla dzieci


27 września 2022

Mamy do zaoferowania Państwu lekcje muzealne poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy indywidualnie i w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych działań twórczych.

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Opiekunowie grupy mają wstęp do muzeum bezpłatny.
 • Cena animacji: 30 zł/grupa
 • Cena lekcji: 10 zł/os
 • Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
 • Zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku.
 • Czas trwania zajęć od 45 – 60 min.
 • Rezerwację lekcji prosimy dokonywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
 • Prosimy o poinformowanie w  przypadku rezygnacji.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.

REZERWACJA ZAJĘĆ:
telefonicznie: 75 64 550 89,
mailowo: oswiata@muzeumkarkonoskie.plinfo@muzeumkarkonoskie.pl kierownik.edukcja@muzeumkarkonoskie.pl 

Prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna.

Wykłady – lekcje muzealne

Kto tworzy książkę?

 • Spotkanie w bibliotece muzealnej przybliżające dzieciom szereg zagadnień związanych z książką, biblioteką, czytaniem.

Jak powstaje książka? Jakie są  jej poszczególne etapy, jak nazywają się jej części? Jakie są jej funkcje? Co daje nam czytanie? Jaki wpływ na nas ma sięganie do książek? Czym we współczesnym świecie jest biblioteka?
Na zajęciach poznajemy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Możemy porównać starą książkę,      starodruk oraz książkę współczesną.
Grupa: max 15 osób. Lekcja będzie przeprowadzona w bibliotece muzealnej.
Jeśli będzie więcej osób to druga grupa zwiedza muzeum i później jest zamiana.

Dawno, niedawno…, dzisiaj.

 • Na lekcji będą omówione powojenne procesy osiedleńcze. Skąd się znaleźli Polacy na Dolnym Śląsku po 1945 r.

Prelekcja na temat powojennych procesów osiedleńczych na Dolnym Śląsku, tożsamości kulturowej oraz niematerialnego dziedzictwa wraz z pokazem fotogramów.

Skarby z karkonoskich pół, łąk i lasów.

 • Będzie to opowieść o historii i tradycjach ziołolecznictwa w Karkonoszach. Kim byli i czym zajmowali się karkonoscy Laboranci. Jakie rośliny, zioła i minerały wykorzystywali w swojej działalności.

Lekcja odbędzie się na sali muzealnej, przy szafie ostatniego Laboranta, będącej eksponatem na wystawie stałej Muzeum.

Szkło
Techniki zdobienia szkła na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

 • Podczas zajęć uczestnicy, zapoznają się z warsztatem twórczym dekoratorów szkła oraz projektami i wzornikami karkonoskich mistrzów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

Szklana pamiątka z Karkonoszy – rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle szklarskim.

 • W ramach lekcji poznamy historię naczyń o charakterze pamiątkowym w oparciu o dekoracje malarskie znanych uzdrowisk śląskich. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

Moja przygoda w Muzeum, czyli co to jest muzeum i do czego służy?
(lekcja dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat)

 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci, odwiedzających muzeum po raz pierwszy. Wprowadzenie najmłodszych w podstawowe określenia stosowane w sztuce, muzeum , tj: dzieło sztuki, eksponat, wystawa, kolekcja, praca muzealnika, rzemiosło.

ANIMACJE DLA DZIECI, 6 – 12 LAT

Muzealna zgaduj zgadula – zabawy przy chacie

 • Zwiedzanie chałupy karkonoskiej, krótka opowieść o sposobie budowania, wyposażenia wnętrza , o rzemiośle i zajęciach ludności wiejskiej. Zabawna animacja w postaci zgadywania za pomocą dotyku i zapachu materiałów i narzędzi używanych w dawnym gospodarstwie domowym. Układanie puzzli z wizerunkiem Jeleniej Góry

Poszukiwacze skarbu . Od minerału do szkła – żywe lekcje muzealne połączone z zabawą.

 • Spacer z rekwizytami po wystawach stałych: opowieść o Walonach. Kim byli, czym się zajmowali. Co to jest minerał, kamień szlachetny. Po części teoretycznej zostanie przeprowadzona zabawa w grupach – ukrywanie i poszukiwanie skarbu (minerały i kamienie). Znaki walońskie.

Muzealna zgaduj zgadula – zabawy o szkle

 • Krótka historia szkła. Jak powstaje, czym jest? Do czego służy? Szkło optyczne, zniekształcanie obrazu, działanie iluzji. Animacja w zabawie, polegająca na rozpoznaniu technik szklarskich w zdobieniu szkła tj: malowanie na zimno, rytowanie, szlifowanie, grawerowanie. Układanie puzzli, zabawy ruchowe.

POWRÓT