Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Lekcje Muzealne 2020r.


9 lipca 2020

Lekcje Muzealne organizowane są dla grup od 5 do 30 osób. Koszt lekcji – 6zł/os.Rezerwacje prosimy kierować na adres: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl

Sztuka:
1. Kościół Łaski w Jeleniej Górze.
Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu Kościołów Łaski na Śląsku. Szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która ostatecznie powstała.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek
2. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich.
Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX, w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy przedstawili na rycinach ponad tysiąc rozmaitych widoków. Ryciny te były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
3. Malarstwo karkonoskie.
Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór, jak i malownicze krajobrazy pojawiające się w licznych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,), poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta, Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, Dresslera oraz jego uczniów, jak i artystów skupionych w „Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza”. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
4. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość.
Uczestnicy lekcji poznają życiorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
5. Józef Gielniak (1932 – 1972). Życie i twórczość mistrza linorytu.
Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek.
6. Złoty wiek Jeleniej Góry.
Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych, a także zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w sali oświatowej.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek

Etnologia:
1. Historia dolnośląskiego stroju ludowego (2 poł. XVIII – pocz. XX w.).
W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru, co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach, prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej obejrzeć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. Czas wykładu 1,5 godziny.
2. Zapomniane rzemiosła.
W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła wiejskie: tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła (szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle (jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.)Można wybrać 1 lub 2 rzemiosła, albo grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji (45 min). Istnieje także możliwość wyboru wszystkich wymienionych, na dłuższym wykładzie (2 x 45 min).
3. Historia budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich.
Na tle historii regionu przedstawiony zostanie rozwój osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami ukazana będzie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Czas wykładu 1,5 godziny.
4. Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją polskiej Wielkanocy.
W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm oraz pisania jaj. Czas wykładu 1,5 godziny.
5. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku.
W prezentacji multimedialnej zaprezentowana została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej? Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały? Czas wykładu 1,5 godziny.
Zajęcia prowadzi: Katarzyna Szafrańska.

Szkło:
1. Techniki zdobienia szkła na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem twórczym dekoratorów szkła oraz projektami i wzornikami karkonoskich mistrzów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną
2. Szklana pamiątka z Karkonoszy – rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle szklarskim.
W ramach lekcji poznamy historię naczyń o charakterze pamiątkowym, w oparciu o dekoracje malarskie znanych uzdrowisk śląskich. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
3. Projektanci i artyści polskiego designu na przykładzie galerii szkła współczesnego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Wykład przybliży sylwetki polskich artystów szkła m.in. Ludwika Kiczury, Henryka Albina Tomaszewskiego, Zbigniewa Horbowego czy Władysława Czyszczonia – których nazwiska na zawsze wpisały się do polskiej historii sztuki. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzą: Edyta Patro oraz Dominika Pawłowska

Historia:
1. Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie – opowieść o jeleniogórskim rynku.
2. Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca- litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego.
3. Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w.
4. Świat dawnej fotografii- fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego

Zajęcia prowadzi: Robert Rzeszowski.

Archeologia:
1. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich.
Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec.
2. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych.
Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto).
3. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach.
Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu.
4. Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim.
Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki), na podstawie wyników badań archeologicznych.
5. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.
Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.
Zajęcia prowadzi: Tomasz Miszczyk.

POWRÓT