Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Koleją z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego


24 kwietnia 2018

Tytuł projektu / Projektitel

Koleją z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego”

Mit der Eisenbahn von Hirschberg nach Löwenberg“

Numer rejestracyjny / Registriernummer

ERN-SN-17.05.31-311

cel projektu / Projektziel

Podniesienie poziomu wiedzy o budowie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oraz zapory na Bobrze w Pilchowicach

Erhöhung des Bekanntheitsgrades zum Bau der Eisenbahnstrecke Hirschberg-Löwenberg und der Bobertalsperre

Beneficjentem / Begünstigter

Schlesisches Museum zu Görlitz

Partner projektowy / Projektpartner

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Początek / Beginn, Koniec / Ende

01.07.2017 – 31.08.2018

Koleją z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego

POWRÓT