Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Karta korespondencyjna jeleniogórskiej Huty Szkła Kryształowego Hansa Joachima Baeumert’a


27 marca 2020

Druk reklamowy, karta korespondencyjna jeleniogórskiej Huty Szkła Kryształowego Hansa Joachima Baeumert’a wydana z okazji wystawy wyrobów huty na Targach w Lipsku, papier, druk czarny, lata 1909-1920,  nr. inw. MJGH 1174 

Obustronnie drukowany (złożone 4 strony) druk reklamowy w formie karty korespondencyjnej, znajdującej się niegdyś na jeleniogórskim przedmieściu Grabarowie, w pobliżu linii kolejowej i dworca, huty szkła kryształowego Hansa  Joachima Baeumer’a. Druk wydany z okazji Targów Lipskich, z ilustracją wyrobów jeleniogórskiej huty, prezentowanych w wybudowanym w 1909 roku drugim Pałacu Targowym w  na Sali nr. 113 a na pierwszym piętrze. Pod ilustracją umieszczono pełną nazwę zakładu Hans Joachim BaeumerKristall und Luxsusglasfabrik, Hirschberg im Riesengebirge. Na drugiej stronie widnieje herb- znak firmowy Hansa Joachima Baeumer’a, w postaci XIX., wiecznego  herbu miasta Jeleniej Góry, połączonego z  tarczą z dwoma drzewami na wzgórzu. Taki sposób sygnowania swoich wyrobów był też świetną promocja dla miasta i działającej tu huty.

Jak wyglądał zakład przed 1945 rokiem wiadomo z udostępnionych nam do zeskanowania pamiątek rodzinnych po jej dyrektorze do spraw sprzedaży huty – Max’ie Schramm’ie. Jego krewna  Gabriele Hutschenreutker z Regensburga udostępniła pamiątki rodzinne, które za jej zgodą zostały zeskanowane przez Kustosza Zbiorów Historycznych – Roberta Rzeszowskiego. Niezwykle ciekawe okazały się tutaj ujęcia jeleniogórskiej huty na fotografiach z lat 1924-1938 przechowywane przez Gabriele Gregorkiewitz ( geb. Schramm), która mieszkała w Jeleniej Górze w domu Maxa Schramm’a na obecnej ulicy Wojska Polskiego 16. Pozostałości – przebudowane budynki huty znajdują się na ulicy Wincentego Pola 8 (dawna Huta Szkła Technicznego w Jeleniej Górze).

Robert Rzeszowski

Spis ilustracji:

1-2. Druk reklamowy jeleniogórskiej huty na obecnej ulicy Wincentego Pola 8 dawna Huta Szkła Technicznego

3. Budynek Huty – Kristalglaswerk A.G. , lata trzydzieste 20., działającej jako spółka akcyjna.

4. Dom dyrektora huty Hax’a  widoczny od strony skrzyżowania ulicy Wincentego Pola i Łomnickiej, lata trzydzieste 20.

5. Huta, widok z lotu ptaka od strony linii kolejowej, widoczny skład materiałów budowlanych przy torach i huta za obecną ulicą Łomnicką, lata trzydzieste 20.

6. Huta, widok z lotu ptaka od strony miasta J. Góra, zbliżenie zakładu w trójkącie pomiędzy ulicą Wincentego Pola i Łomnicka, lata trzydzieste 20.

POWRÓT