strona główna |: zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU
OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe - na wykonanie tablicy pamiątkowej dla Projektu pn.:: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Zapytanie ofertowe - plik w formacie pdf

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe - na wykonanie reportażu informacyjnego o realizacji  Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Zapytanie ofertowe - plik w formacie pdf

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe - na nagranie i emisję w radio pakietu spotów reklamowych promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Zapytanie ofertowe - plik w formacie pdf

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski.
OGŁOSZENIE
przetarg pn.: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze - etap I

 

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe na transport osób:
OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe na usługę publikacji prasowej promującej projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym Dostawa i montaż urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN, telewizji przemysłowej - CCTV, monitoringu i kontroli dostępu - KD, dla zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik pdf

SIWZ - pobierz plik pdf

Załączniki:

Systemy alarmowe - Projekt wykonawczy i karty katalogowe - pobierz plik rar

Systemy alarmowe - załaczniki do SIWZ - pobierz plik rar

Modyfikacja treści SIWZ

- Modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ - pobierz plik.pdf

- Zalącznik nr 7 Formularz cenowy - pobierz plik.xls

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik pdf

SIWZ - pobierz plik pdf

Załączniki do SIWZ - pobierz plik rar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe na wykonanie 6 filmów dokumentujących polsko-czeskie szlaki szklarskie wraz z emisją w telewizji regionalnej i lokalnej oraz wydaniem płyty DVD w nakładzie 5 tys. egzemplarzy na potrzeby Projektu pn.: „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki″.

OGŁOSZENIE
Nazwa zadania: Konkurs na wykonanie projektu i realizację wystaw stałych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
1. Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik pdf
2. Regulamin Konkursu - pobierz plik pdf
Modyfikacja treści regulaminu - pobierz plik pdf
3. Rzuty parteru i piętra - pobierz plik rar
4. Załączniki - pobierz plik
5. Dokumentacja fotograficzna:
Rysunek: plik pdf
OGŁOSZENIE
o zamówieniu - roboty budowlane: „Bolków, zamek (XIII - XVI w.): II etap prac zabezpieczająco - konstrukcyjnych”

 

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamowieniu - Bolkow II etap - plik w formacie PDF

SIWZ - plik w formacie PDF

Załączniki do SIWZ - plik w formacie doc

Dokumentacja projektowa: plik w formacie rar

 

Odpowiedź na pytania

- pobierz plik Odpowiedz

Zmiana SIWZ i ogłoszenia - plik w formacie PDF

Ogłoszenie o zamówieniu (zmiana ogłoszenia 2) - Bolków II etap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej na potrzeby Projektu pn.: „Ożywienie tradycji szklarstwa dla rozwoju turystyki”.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na reportaże tv

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na obsługę finansową projektu „Ożywienie tradycji szklarstwa dla rozwoju turystyki”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na catering

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV

 

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - plik w formacie PDF

SIWZ - plik w formacie PDF

Załączniki do SIWZ - plik w formacie doc

Dokumentacja projektowa:

część 1 - plik w formacie rar

część 2 - plik w formacie rar

Wyjaśnienia treści SIWZ - plik w formacie pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie reportażu informacyjnego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O przetargu nieograniczonym na zadanie pn:"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze"

 

Treść ogłoszenia:pobierz plik

SIWZ


Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4

Plik 5

Plik 6

Plik 7

Plik 8

Plik 9

Plik 10

Plik 11

Pliki do pobrania (zip)

 

Załacznik nr 2D Elementy konstrukcyjne dokumentacji wykonawczej

Załacznik nr 2D c.d Projekt budowlany - kompedium architektura+inatalacje sanitarne+ elektryczne

Załącznik nr 2D c.d.  System sygnalizacji włamania i napadu i telewizji przemysłowej

Załacznik nr 2E, 2G przedmiary,specyfikacje

Rysunek PZT

 

UWAGA:

Zmiana nr 1 treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu

- pobierz plik

 

Odpowiedź na pytania - cz. 1

- pobierz plik

Odpowiedź na pytania - cz. 2

- pobierz plik

 

Zmiana nr 2 treści SIWZ

- pobierz plik

- pobierz plik: Zał nr 1 Schematy elektryczne

- pobierz plik: Zał. nr 2 Projekt SSWiN

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ

- pobierz plik: Zmiana_nr_3_SIWZ

- pobierz plik: Zalaczniki_do_Zmiany_nr_3_SIWZ

 

Odpowiedź na pytania - cz. 3

- pobierz plik Odpowiedz nr 3

 

Odpowiedź na pytania - cz. 4

- pobierz plik Odpowiedz nr 4

 

Odpowiedź na pytania - cz. 5

- pobierz plik Odpowiedz nr 5

 

Odpowiedź na pytania - cz. 6

- pobierz plik Odpowiedz nr 6

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

 

Treść ogłoszenia - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 54281