strona główna |: aktualności | aktualności | Szkła barokowe - kolekcja szkieł śląskich

Szkła barokowe - kolekcja szkieł śląskich


2. Puchar, Śląsk, Cieplice (Warmbrunn), 2 poł. XVIII w.

Szkło bezbarwne, dmuchane w formie, szlifowane, rytowane.
Opis: stopa kolista, lekko stożkowata, szlifowana na obwodzie, oddzielona przewężeniem od konicznej, podciętej czary. Na obrzeżu stopy wianuszek owalnych żłobin, ujmujący kolistą wklęskę. Płaszczyznowo szlifowany wałek, łączy stopę z podciętą palcowatymi profilami czarą. Czara koniczna, wysoka, z figuralnym przedstawieniem na awersie: naga postać jadąca na osiołku, trzymająca w ręku lilię, prowadzona przez trzy inne postacie (widoczne dwie głowy i jedna postać w całości). Scena osadzona wokół bogatej ornamentyki roślinno-wstęgowej. Na rewersie medalion z napisem: „der Weiber unfreu macht solche Reiferei”. Awers oddzielają od rewersu lizeny (identyczne po obydwu stronach), dekorowane kwiatonami i ornamentami okuciowo-wstęgowymi. Wylew na zewnątrz kolisty, rytowany na obwodzie, z promienistą rozetą ze żłobin klinowych.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 3085