strona główna |: edukacja | regulaminy konkursów | Regulamin Konkursu regionalnego graficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych “MOJE NIEZAPOMNIANE CHWILE”

Regulamin Konkursu regionalnego graficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych “MOJE NIEZAPOMNIANE CHWILE”


 

Regulamin Konkursu regionalnego graficznego

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

MOJE NIEZAPOMNIANE CHWILE”

Organizowanego przez Muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze

 

I.Przepisy ogólne

  1. Organizatorem Konkursu graficznego „Moje niezapomniane chwile” (Konkursu) jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

  2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II.przepisy dotyczące prac

  1. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, wysłaną drogą pocztową lub osobiście

  2. Prace muszą być wykonane w dowolnej technice graficznej , format A3

  3. Każda praca powinna zostać podpisana z umieszczeniem na tyle imienia i nazwiska wykonawcy, adresu szkoły,– kontakt telefoniczny, wieku, imię i nazwisko osoby prowadzącej

  4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III.Terminarz

  1. Termin nadsyłania prac mija dnia 9 kwietnia 2018 roku.

  2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

  3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

  4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 7 maja 2018 roku.

  6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Facebook muzeum, oraz na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego www.muzeumkarkonoskie.pl

IV.Nagrody i wyróżnienia

  1. Nagrody zostaną wręczone podczas Nocy Muzeów 2018 r. Uczestnicy konkursu zostaną o terminie powiadomieni.

V.Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

  1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach www.muzeumkarkonoskie.pl

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 3135