strona główna |: o muzeum | rada muzeum | Posiedzenie Rady 2009

Posiedzenie Rady 2009


Posiedzenie otworzyła  Gabriela Zawiła Dyrektor Muzeum.

Rada powołana Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2652/III/09 z dn. 14.04.2009.

 

Porządek obrad:

26 września 2009

Obrady w godz. 11.00-16.30

 

1. Przywitanie Członków Rady przez dyrektora muzeum.
2. Wybory Przewodniczącego Rady Muzeum i Zastępcy Przewodniczącego Rady Muzeum.
3. Przejęcie prowadzenia spotkania przez Przewodniczącego Rady i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez dyrektora muzeum sprawozdania z działalności merytorycznej muzeum w 2008 i 1 połowie 2009 roku.
5. Spotkanie z kierownikami Oddziałów: Zamku w Bolkowie, Domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Skansenu Uzbrojenia WP w Jeleniej Górze.
6. Zakończenie obrad.

 

 

27 września 2009

godz. 9.00-12.00 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych muzeum.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 1951