strona główna |: o muzeum | rada muzeum | Posiedzenie Rady 2013

Posiedzenie Rady 2013


Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 6 grudnia 2013 (piątek)

Miejsce obrad: siedziba główna muzeum, Jelenia Góra, ul. Matejki 28.

Obrady w godzinach 11.00 – 15.00.

 

Porządek obrad:

1. Przywitanie członków Rady przez Dyrektora Muzeum, sprawy formalne. Przekazanie głosu Przewodniczącemu Rady dr Piotrowi Oszczanowskiemu, zatwierdzenie porządku obrad.
2. Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z posiedzenia Rady z 23.11.2012 r. (treść przesłana wcześniej drogą pocztową).
3. Przedstawienie sprawozdania rocznego za 2012 rok przez Dyrektora Muzeum dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.
4. Przedstawienie planu na działalności muzeum w 2013 r. i stanu realizacji założeń planu (frekwencja, zakupy eksponatów, gospodarka finansowa, ekspozycje stałe) przez Dyrektora Muzeum; dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem planu.
5. Przedstawienie głównych założeń planu na 2014 r. przez Dyrektora Muzeum.
6. Przerwa na obiad.
7. Podsumowanie działalności muzeum w latach 2009 – 2013 przez Przewodniczącego Rady Muzeum (ostatnie posiedzenie w tej kadencji); dyskusja, wnioski.
8. Zakończenie obrad.

    ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

    Ilość odwiedzin: 1448