1.

edukacja | regulaminy konkursów | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią” z okazji Roku Zbigniewa Herberta

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią” z okazji Roku Zbigniewa Herberta


Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny

Pudełko zwane wyobraźnią

z okazji Roku Zbigniewa Herberta

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastycznych i literackich
 • kształcenie ekspresji i zdolności twórczego myślenia
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji
 • motywowanie do podejmowania przez dzieci prób samodzielnego tworzenia

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów z jeleniogórskich szkół podstawowych.

 2. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniów klas I-III szkół podstawowych

  • uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

  1. Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie lub narysowanie ilustracji w wielkości nie przekraczającej formatu A3 do wybranego fragmentu utworu autorstwa Zbigniewa Herberta pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”.

  TREŚĆ UTWORU

   

  Zastukaj palcem w ścianę - z dębowego klocka wyskoczy kukułka
  wywoła drzewa jedno i drugie aż stanie las
  zaświstaj cienko - a pobiegnie rzeka mocna nić która zwiąże góry z dolinami
  chrząknij znacząco - oto miasto z jedną wieżą szczerbatym murem i domkami żółtymi jak kostki do gry teraz zamknij oczy spadnie śnieg

   

   

  Zgasi zielone płomyki drzew wieżę czerwoną
  pod śniegiem jest noc z błyszczącym zegarem na szczycie sową krajobrazu.

   

  1. Uwaga! Może być ilustracja do innego utworu Zbigniewa Herberta.

  2. Wykluczone są prace niesamodzielne – ingerencja i pomoc nauczyciela/rodziców powinna ograniczać się do inspiracji dziecka.

  3. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.

  4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.

  5. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły nie jest ograniczona.

  6. Każda praca powinna zawierać metryczkę autora: imię, nazwisko, wiek dziecka/ klasa; imię i nazwisko opiekuna; nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły.

  7. Termin nadsyłania prac do 10 kwietnia 2018 r.

  8. Prace plastyczne należy dostarczyć na adres organizatora:

  ul. Jana Matejki 28

  58-500 Jelenia Góra

   

  1. Prace, które nie spełniają wymogów oraz nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.

  2. Rozstrzygniecie i uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest w maju 2018 r. O ewentualnych zmianach laureaci zostaną osobiście powiadomieni przez organizatora konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną wraz z opiekunami zaproszeni na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród.

   

  Informacje dodatkowe:

  • Organizatorzy konkursu przewidują uroczyste wręczenie nagród podczas Nocy Muzeów 2018.

   

  UWAGA: Nadsyłając pracę autorzy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością organizatora. Przysłanie pracy plastycznej, oznacza przyjęcie ww. warunków konkursu oraz  zgodę na umieszczenie imion i nazwisk autorów w Internecie i na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.

POLECAMY

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 34