strona główna |: edukacja | konkursy

Konkursy


Przedstawiamy wyniki Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

ogłasza Regionalny Konkurs Literacko-Plastyczny

„Wiosna - lato - jesień – zima w Karkonoszach”

Cele konkursu:

• rozwijanie zdolności plastycznych i literackich
• kształcenie ekspresji i zdolności twórczego myślenia
• rozbudzanie wyobraźni i fantazji
• motywowanie do podejmowania przez dzieci prób samodzielnego tworzenia

 

Regulamin konkursu:

1. 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Jeleniej Góry i okolic.
2. 2. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniów klas I-III szkół podstawowych
• uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
3. Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie lub narysowanie ilustracji w wielkości nie przekraczającej formatu A3 lub napisanie utworu literackiego (wiersza, opowiadania) na powyższy temat.
4. Uwaga! Wystarczy wybrać jedną z czterech pór roku.
5. Wykluczone są prace niesamodzielne – ingerencja i pomoc nauczyciela/rodziców powinna ograniczać się do inspiracji dziecka.
6. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.
7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę w dwóch kategoriach.
8. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły nie jest ograniczona.
9. Każda praca plastyczna musi być opatrzona tytułem.

10. Każda praca powinna zawierać metryczkę autora: imię, nazwisko, wiek dziecka/ klasa; imię i nazwisko opiekuna; nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły.
11. Termin nadsyłania prac do 10 kwietnia 2015 r.
12. Prace plastyczne należy dostarczyć na adres organizatora:
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
13. Prace niespełniające wymogów oraz nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.
14. Rozstrzygniecie i uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest w maju 2015 r. O ewentualnych zmianach laureaci zostaną osobiście powiadomieni przez organizatora konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną wraz z opiekunami zaproszeni na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród.

 

Informacje dodatkowe:

  • Organizatorzy konkursu przewidują uroczyste wręczenie nagród podczas Nocy Muzeów 2015.

 

UWAGA: Nadsyłając pracę autorzy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością organizatora. Przysłanie pracy plastycznej i literackiej, oznacza przyjęcie ww warunków konkursu oraz  zgodę na umieszczenie imion i nazwisk autorów w Internecie i na stronie redakcyjnej wydawanych książeczek.

 

 

WARSZTATY WIELKANOCNE w MUZEUM KARKONOSKIM

UWAGA!  KONKURS!

 

Jak co roku, tradycyjnie chcielibyśmy spędzić z Państwem czas przedświąteczny w miłej atmosferze. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego na rodzinne warsztaty artystyczne i konkurs plastyczny o tematyce świąt Wielkanocnych. Warsztaty poprowadzi znana artystka ludowa Pani Mariya Ivanyshyn z Ukrainy i pracownicy Działu Oświatowego Muzeum Karkonoskiego.

Będziemy zdobić pisanki metodą batikową czyli na skorupkę wydmuszki nanosi
się roztopiony wosk pszczeli i pisze się przy pomocy specjalnego „pisaka”.

Zapewniamy materiały potrzebne podczas warsztatów.

Koszt pierwsza osoba z rodziny 5zł następna 4zł.

W cenę jest wliczone zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego.

 

Uwaga! Podczas warsztatów odbędzie się konkurs „PISANKA 2015”, skierowany do wszystkich uczestników zajęć w którym do wygrania będą:

unikatowe pisanki wykonane przez Panią Mariya Ivanyshyn.

Regulamin Konkursu dostępny niżej.

 

Warsztaty prowadzi Dział Oświatowy

oraz gość specjalny Pani Mariya Ivanyshyn artystka ludowa z Ukrainy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dział Oświatowy tel. 75 64 55 078

Sekretariat tel. 75 75 234 65

Muzeum Karkonoskie ul.Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

www.muzeumkarkonoskie.pl

 

Regulamin Konkursu

1. Konkurs kierowany jest do uczestników warsztatów „Pisanka 2015r” - pisanki metodą batikową organizowanych dnia 28.03.2015r. w Muzeum Karkonoskim.
2. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pisanki metodą batikową podczas warsztatów.
3. Na konkurs każdy uczestnik może złożyć jedna pracę.
4. Każda praca zostanie sfotografowana przez organizatora i opublikowana na fanpage Muzeum Karkonoskie.
5. Pisanka należy do autora.
6.Dane osobowe uczestników będą dostępne tylko do potrzeb organizatora – podpisane metryczką autora:  imię, nazwisko, numer telefonu.
7. Na facebooku znajdować będą się tylko zdjęcia prac. (bez danych)
8. Laureaci konkursu zostaną poinformowaniu telefonicznie i na fanpage www.facebook.com/Muzeum Karkonoskie 30.03.2015r. o godzinie 13:20.
9. Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naszego konkursu.

 

Na Wasze głosy - czyli zaznaczenie "like'a" najpierw przy naszym profilu Muzeum Karkonoskie, a następnie przy wybranym zdjęciu PISANKI - czekamy do poniedziałku, 30.03.2015r. do godz. 13. W ten sposób wybierzecie trzy główne nagrody, czyli unikatowe pisanki wykonane przez

Panią Mariya Ivanyshyn. ZAPRASZAMY!

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 6121