strona główna |: o muzeum | działy

DZIAŁYDział Oświatowy

tel. 756455078
kierownik: Aneta Sikora - Firszt

 

Dział utworzony został w 1975 roku. Głównym jego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, prelekcji, spotkań, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dział współpracuje ze szkołami prowadząc działalność informacyjną i szkoleniową dla nauczycieli. W porozumieniu z pracownikami merytorycznymi pozostałych Działów organizuje odczyty, prelekcje, wykłady dotyczące działalności muzeum i prezentowanych wystaw. Dział zajmuje się również oprowadzaniem po wystawach stałych i czasowych, prowadzi dokumentację i filmotekę wystaw prezentowanych w muzeum więcej

 


Dział Archeologii

tel. 756455080
Kierownik: Tomasz Miszczyk

W roku 1991 w ówczesnym Muzeum Okręgowym utworzony został Dział Archeologiczno-Historyczny, na którego zbiory złożyły się eksponaty ze zbiorów przedwojennych oraz zabytki pozyskane w trakcie własnych prac badawczych Działu, przekazywane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zmianie statutu w roku 2001 i zmianie nazwy Muzeum na Karkonoskie z dawnego Działu Archeologiczno-Historycznego wyodrębniony został osobny Dział Archeologii. Do głównych zadań działu należy gromadzenie i publikowanie własnych prac badawczych. Prace te dotyczą trzech podstawowych programów badawczych. więcej

 


Dział Etnologii

tel. 756455082
kierownik: Katarzyna Szafrańska

 

Dzieje zbiorów etnograficznych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze wiążą się ściśle z historią i charakterem muzeum. Założona w 1888 r. placówka muzealna zajmowała się również gromadzeniem eksponatów z zakresu kultury ludowej regionu Karkonoszy i Gór Izerskich. Intensywna akcja zbierania eksponatów wśród miłośników tradycji i regionu przyniosła oczekiwane rezultaty. Składały się wówczas na nie narzędzia związane z obróbką włókna i produkcją płótna lnianego oraz różne sprzęty stanowiące wyposażenie wiejskiego gospodarstwa więcej

 


Dział Historii

tel. 756455081
kierownik: Robert Rzeszowski

 

Gromadzi zabytki związane z historią Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy ze szczególnym uwzględnieniem historii Jeleniej Góry i miejscowości podgórskich. W szczególnym zakresie zainteresowań jest historia regionu od XIX w. do współczesności więcej


 

 

 


Dział Sztuki

tel. 756455079

kierownik: Anna Szczodrak

 

Zbiory znajdujące się obecnie a Dziale Stuki, zaczęto gromadzić już w 1888 r., kiedy powstała pierwsza placówka muzealna w Jeleniej Górze. Gromadzono przedmioty, będące świadectwem artystycznego rzemiosła i sztuki uprawianej przez twórców działających w regionie. Kolekcja niezwykle szybko poszerzała się. W 1902 r. placówka zyskała nową, większą siedzibę więcej

 


Dział Szkła Artystycznego.

Kolekcja im. Mieczysława Buczyńskiego

tel. 756455088

kierownik: Justyna Wierzchucka

 

Początki kolekcji szkła artystycznego sięgają 1 poł. XX w., gromadzenie rozpoczął pierwszy dyrektor Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze Hugo Seydel (1840 – 1932). Po II wojnie światowej część z tych szkieł zasiliło zbiory niektórych polskich renomowanych muzeów.

 

Dział Szkła Artystycznego powstał w 1975 r. Powołanie tego działu było konsekwencją, podjętej już w 1964 r. specjalizacji jeleniogórskiego Muzeum w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania dawnej i współczesnej twórczości artystycznej ze szkła. Specjalizacja wynikała z konieczności udokumentowania tej, tak specyficznej dla regionu, dziedziny sztuki, która rozwijała się tu nieprzerwanie od średniowiecza po współczesność więcej

 


Dział Zbiorów Bibliotecznych

tel. 756455086

kierownik: Agata Kempiak-Koniuch

 

W związku z inwentaryzacją, biblioteka Muzeum Karkonoskiego będzie nieczynna do dnia 30.04.2017 r.

 

Biblioteka ma charakter naukowy. Gromadzi księgozbiór związany z dziedzinami reprezentowanymi w zbiorach muzealnych. Księgozbiór wyróżnia szczególnie bogaty zbiór wydawnictw dotyczących regionu. Uzupełnieniem są pozycje z dziedziny archeologii, historii, etnografii, sztuki, rzemiosła artystycznego,w tym rzemiosła szklarskiego, konwisarstwa, ceramiki, stolarstwa itp. ze szczególnym uwzględnieniem prac tematycznie związanych ze Śląskiem więcej

Zapraszam!

 


Dział Konserwacji Zbiorów Muzealnych

tel. 756455084

kierownik: Anna Gul

 

Dział Konserwacji Zbiorów został utworzony w 1976 roku. Do tego czasu nadzór nad muzealiami w zakresie profilaktyki konserwatorskiej pełniło Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Powstanie Działu pozwoliło na realizację jednej z podstawowych funkcji muzeów, jaką jest ochrona i konserwacja zabytków muzealnych oraz prowadzenie profilaktyki muzealnej w celu stworzenia optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbiorów więcej


ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 11395