strona główna |: o muzeum | działy | Dział Sztuki

Dział Sztuki


Zbiory znajdujące się obecnie a Dziale Stuki, zaczęto gromadzić już w 1888 r., kiedy powstała pierwsza placówka muzealna w Jeleniej Górze. Gromadzono przedmioty, będące świadectwem artystycznego rzemiosła i sztuki uprawianej przez twórców działających w regionie. Kolekcja niezwykle szybko poszerzała się. W 1902 r. placówka zyskała nową, większą siedzibę.

Wkrótce i to nie wystarczyło na licznie zgromadzone przedmioty. W 1914 r. został otwarty nowy budynek muzealny, a wraz z nim powstał model kamienicy jeleniogórskiej przylegający do niego. Za wzór posłużyły dwa domy w Rynku, należące do rodziny von Buchsów. We wnętrzu odtworzono piękną dekorację stiukową z sierocińca von Buchsa, którą wykonał Lober. Parkiet na podłodze w kamienicy jest kopią parkietu z kamienicy nr 30 na Placu Ratuszowym.

W 1975 r. wprowadzono nową strukturę w muzeum, wówczas wyodrębniono Dział Sztuki. Liczy ponad 7 tysięcy obiektów. Jego zbiory są bardzo zróżnicowane, składają się na nie obiekty ze wszystkich dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika), rzemiosła artystycznego (konwisarstwo, kowalstwo, stolarstwo, tkactwo, ceramika) a także sfragistyki, numizmatyki i eksponaty związane z historią regionu.

Podstawę kolekcji stanowią zbiory przedwojenne. Jednak dokonywane zakupy oraz przekazy wzbogacają zbiory w interesujących nas dziedzinach: dokumentacja życia artystycznego w regionie oraz kolekcja druku wypukłego.


ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 2561