strona główna |: wystawy | archiwum | archiwum galerii jednego eksponatu

archiwum galerii jednego eksponatu


Pejzaż leśny

 

 

 


Pejzaż leśny, Adolf Dressler (1833 – 1881), 1879, 108 x 93 cm/ 130 x 144 cm, płótno, olej, w lewym dolnym rogu sygnatura: Adolf Dressler – Breslau  79, MJG AH 8068

 


Obraz ukazuje fragment rzeki, która, wraz z kępą zarośli, widoczna jest na pierwszym planie. Ku rzece opada łagodnie skarpa z podmytym wodą brzegiem, przy którym przycumowano łódkę. Obok widnieje zwalony do wody konar drzewa. Na dalszym planie widoczny jest fragment porośniętego zbożem pola. Po prawej stronie przedstawiono trzy pracujące przy ścinaniu zboża osoby, z lewej widoczne są ustawione obok siebie snopki. Dalej, pod lasem, znajduje się grupka ludzi, wśród których wyróżnić można stojąc ą kobietę i dziecko oraz kilkoro siedzących na ziemi osób. Z tyłu wznosi się gęsty las, który stanowi dominantę kompozycyjną obrazu. W prześwicie między drzewami widoczne są czerwone dachy domów. Ponad drzewami ukazany został pas pogodnego nieba z białymi chmurami.
Obraz utrzymany jest w tonacji zielono¬ brązowej, z jasnymi akcentami w partiach nadrzecznych zarośli, pola oraz nieba.

Zbiory malarstwa pejzażowego Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze są na tyle okazałe i przekrojowe, że poszukujemy już pojedynczych dzieł, które będą dopełnieniem kolekcji. W naszym regionie było bardzo wielu artystów-malarzy, którzy podejmowali temat pejzażu, ale Dressler jest niewątpliwie indywidualnością twórczą, która na trwałe zapisała się w historię rozwoju malarstwa pejzażowego na Śląsku.   
Nasz kolekcja liczy około 200 dzieł. Dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach realizowania kilku projektów udało się nam zgromadzić dzieła, które pozwalają szeroko prezentować ten rodzaj malarstwa. Wśród nich są prace takich artystów jak:
Adalbert Woelfl, Quido Manes, Wilhelm Krauss, Paul Linke, C.E. Morgenstern, Gertrud Staats, Paul Weimann, Franz v. Jackowsk.
Jeśli chodzi o prace Dresslera do tej pory w naszych zbiorach były cztery obrazy Dresslera. Dwa z nich zakupiliśmy dzięki wsparciu MKiDN podczas realizowania programu w 2013 roku. W tym roku po raz kolejny wystąpiliśmy do Ministerstwa i otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu. Także Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansował zakup tego dzieła. Zakupiony obraz „Pejzaż leśny” bez wątpienia będzie prawdziwym klejnotem wśród zgromadzonych dotąd pejzaży.

Adolf Dressler niemiecki malarz, pejzażysta, działający na Dolnym Śląsku. Urodził się we Wrocławiu. Jego pierwszymi nauczycielami malarstwa byli wrocławscy artyści Johann König i Ernst Resch. Zadebiutował  w 1855 na wrocławskiej wystawie Śląskiego Towarzystwa Artystycznego. Zaprezentował tam portret i dwa pejzaże. Towarzystwo zakupiło od niego pejzaże. W ten sposób zdobyte pieniądze przeznaczył na dalszą edukację artystyczną. Udał się do Frankfurtu nad Menem. Prasa wrocławska określała Adolfa Dresslera mianem najlepszego malarza pejzażysty, a jego obrazy wzbudzały podziw. Przez cały czas artysta brał udział w wystawach, jego prace bardzo chętnie kupowały zarówno muzea jaki i wiele osób prywatnych.
Artysta ten odegrał niebagatelną rolę w rozwoju pejzażu śląskiego. To on zapoczątkował wędrówki po górach, tworzenie obrazu w plenerze zachowując przy tym bardzo szczegółowe, wręcz misterne opracowanie roślin, liści, drzew.
Mimo dość krótkiego okresu działalności, tworzył 27 lat, udało się Dresslerowi coś, czego nie udało się dokonać żadnemu malarzowi wcześniej. Stworzył pierwszą szkołę pejzażu na Śląsku. W wieku XIX obserwujemy narodziny pejzażu jako oddzielnego tematu w sztuce. Do tej pory w malarstwie pejzażowym prawie zawsze pojawiały się dość mocno rozbudowane sceny z postaciami ludzkimi. Jednak artyści wyszli w plener i zaczęli malować przyrodę tak, jak ją rzeczywiście widzieli i to właśnie jest zasługa Dresslera.

 

 

Anna SzczodrakFotografia, budowa wiaduktu kolejowego

 

 


Fotografia, Budowa wiaduktu kolejowego w Borowym Jarze, karton, papier solny woskowany,
odbitka albuminowa ,retusz, atrament, klejenie, fotograf nieznany, lata 1864-1865, nr inw.
MJG/HFO/6870

 

Fotografia dokumentująca moment budowy wiaduktu kolejowego w Borowym Jarze na rzece Bóbr,
widoczne opuszczone przez robotników drewniane rusztowania drewniane rusztowanie na którym ma
powstać kamienna konstrukcja filarów wiaduktu, po lewej i po prawej stronie tej konstrukcji widoczne
drewniane szopy , a pod rusztowaniem i po lewej wielkie kamienie z których powstał późniejszy
wiadukt. W tle budowy ciemny las, u dołu fotografii, na drodze, samotna postać odwrócona tyłem w
cylindrze i płaszczu. Mężczyzna przygląda się powstałej konstrukcji rusztowań pokazujących kształt
przyszłego wiaduktu. Podpis pod fotografią i nr. BI 219 ( dawna sygnatura zbiorów Towarzystwa
Karkonoskiego) potwierdza że jest to budowa „wielkiego” wiaduktu kolejowego w Borowym Jarze k.
Jeleniej Góry w latach 1864 -65. Jednak moment budowy wskazuje na raczej rok 1864 lub pocz. 1865
roku. Fotografia trafiła do muzeum jako dar kupca Oswalda Scholz’a w 1902 roku kiedy to muzeum
miało swoja siedzibę w budynku na ulicy Szkolnej 12 (obecnie kamieniczka z murzynkiem).

 


 

Powstały w latach 1864-66 wiadukt kolejowy był największą budowlą inżynieryjną w pierwszym
etapie budowy Śląskiej Kolei Górskiej i pozwolił na połączenie kolejowe Jeleniej Góry ,m.in. ze
Szklarska Porębą i Gryfowem. Otwarcie linii kolejowej nastąpiło w sierpniu 1866 roku. Wiadukt
ukończony w 1866 roku już nie istnieje. Został wysadzony w maju 1945 roku przez cofające się
wojska niemieckie. Na jego miejscu stoi inny most kolejowy wybudowany na miejscu wysadzonego,
w latach 1950-53.

 

 

Robert Rzeszowski
Muzeum Historii i Militariów
w Jeleniej Górze


Ilustracje:
1.Fotografia z budowy wiaduktu kolejowego w Borowym Jarze k. Jeleniej Góry w latach 1864-
66.

2.Zbliżenie podpisu pod fotografią.

3. Wiadukt kolejowy w Borowym Jarze na pocztowce ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego, nr
inw. MJG/HFO/967.Panorama Karkonoszy, E. W. Knippel

 

 


Panorama Karkonoszy z drogi między Cieplicami a Marczycami [DAS RIESENGEBIRGE/aufgenommen am Wege zwischen Warmbrunn und Merzdorf./ Aufnahme u. Litographie Verlag und Eigenthum ... Knippel in Schmiedeberg], Ernst Wilhelm Knippel (1811 – 1900), litografia kolorowana, 2 poł. XIX w., 34,3x90 cm (motyw); 3x93,4 cm (papier), nr inw. MJG AH 7096

 

Na pierwszym planie trzy lekko wzniesione punkty krajobrazowe z grupami skalnymi, porośnięte krzewami i drzewami. Po obu stronach środkowego wzniesienia sceny rodzajowe. Po lewej stronie dwoje pastuszków – kobieta i mężczyzna – pilnujących pasących się krów i kóz. Po prawej stronie siedmioosobowa grupa odpoczywających wieśniaków, obok jadący konno mężczyzna, idące dziecko i kobieta z grabiami niesionymi na ramieniu. W głębi, na dalszym planie rozciąga się szeroki widok na pola, stawy, prace prowadzone w polu. W tle malownicza panorama gór, a u podnóża widok na zarys zabudowań: w centrum kompozycji Podgórzyna, po prawej stronie Cieplic. Na dole napisy z nazwami niektórych szczytów górskich i miejscowości.

Grafika jest jedną z okazałej kolekcji rycin liczącej ponad 350 grafik, której autorami są tzw. artyści kowarscy. Produkowali oni widoki mogące stanowić stosunkowo niedrogie pamiątki dla licznie odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze turystów i kuracjuszy. W literaturze zwykło się ich określać mianem „grupa kowarska”, ale właściwsze wydaje się określenie zaproponowane przez Ryszarda Kincla „szkoła kowarska” . Do czołowych artystów tej grupy należeli: F. A. Tittel, C. Mattis, J. Rieden oraz E. W. Knippel. Przez cały XIX wiek w Kowarach, miasteczku liczącym niewiele ponad 3 500 mieszkańców, działało około 12 grafików w dwóch wydawnictwach. Powstało ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawiających Sudety, głównie pobliskie Karkonosze, a także śląskie miejscowości, pałace, zamki oraz zakłady przemysłowe Górnego i Dolnego Śląska, jedne z pierwszych widoków o tej tematyce.
Grafiki te do dziś stanowią niezwykle cenne źródło dokumentacyjne dla badaczy, posiadając przy tym niezaprzeczalne walory artystyczne. Grafikom kowarskim zawdzięczamy ustalenie już w 1 poł. XIX w. „kanonu” najważniejszych motywów górskich, a także wyznaczenie i spopularyzowanie najważniejszych widoków z Karkonoszy oraz licznych miast.
Ilości, formaty i motywy przedstawień na grafikach były bardzo bogate. Oferta była bardzo zróżnicowana: od dużych panoram, do małych grafik o formacie pocztówki. Grafiki można było kupić czarno-białe, mogły też być lawowane, albo ręcznie kolorowane. Te ostatnie, tak jak prezentowana grafika, były najbardziej wartościowe i osiągały wysokie ceny.


Anna Szczodrak
Dział Sztuki

 

 Literatura:
Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, R. 24, 1836, nr 40.

A. Marsch, Kotlina Jeleniogórska w grafikach XVIII i XIX w., [w:] Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001.

R. Kincel, Z życia i działalności grafików szkoły kowarskiej, [w:] Rocznik Jeleniogórski, t. XXV/XXVI, 1987, 1988, Jelenia Góra 1989.

K. Kułakowska, E. Ratajczak, Ernst Wilhelm Knippel (1811 – 1900), Kurier Kowarski, Nr 2 (74), 2002.

G. Leistner, Karkonosze w niemieckim malarstwie oraz grafice od okresu późnego klasycyzmu po klasyczną nowoczesność, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX w., Berlin, Jelenia Góra 1999.

J. Brade, Idealizujące i romantyczne przedstawienia śląskich miast, krajobrazów oraz przemysłu od około 1800 do 1850/1860 roku, [w:] Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, Marburg 2007.
[1] R. Kincel, Z życia i działalności grafików szkoły kowarskiej[w:] Rocznik Jeleniogórski, t. XXV/XXVI, 1987, 1988, Jelenia Góra 1989, s. 188.

 

 

Pucharek

 

 

 

 

Pucharek, szkło bezbarwne, grubościenne, formowane ręcznie, szlifowane, rytowane, Śląsk, Szklarska Poręba, Huta Karlstal, ok. 1840, wym. 15,5 cm × 7,5 cm, nr inw. MJG 152/s, zakupiony od osoby prywatnej.

 

Stopa w formie sześciopłatkowej rozety, z gwiazdą ze żłobin klinowych od spodu. Trzon niski, fasetowany. Czara jajowata, u nasady pogrubiona sześciobocznym koszyczkiem. Na awersie, na wypukłym, kolistym medalionie rytowany herb z Orłem i Pogonią, kościuszkowska rogatywka i panoplia. Na rewersie inskrypcja w języku polskim „W dowód wdzięczności”. Pucharek jest szczególnym obiektem w kolekcji im. Mieczysława Buczyńskiego, należy do grupy tzw. poloniców śląskich – szkieł z symboliką wyzwoleńczą
i narodowościową, tworzoną na zlecenie przebywających na Śląsku Polaków. Tendencja ta nasiliła się po 1831 roku, po upadku powstania listopadowego, kiedy tłumione były wszelkie przejawy autonomii Polaków na dawnych ziemiach polskich podzielonych rozbiorami. Na szczególną wymowę symboliki rytowanego zdobienia uwagę zwrócił w swoim artykule pierwszy kustosz zbiorów szkła artystycznego jeleniogórskiego muzeum Mieczysław Buczyński: Szczególną uwagę zwracają chłopskie kosy sztorcowe i kościuszkowska rogatywka, akcesoria z rzadka pojawiające się na przedstawieniach herbowych w owym czasie. Dowodzą one, że fundator pucharu był światłym patriotą, który widział wielkość i siłę odrodzonej ojczyzny w jedności wszystkich jej stanów, symbolizowanych przez „klejnoty broni”, które niegdyś wsławiły te stany i polski oręż1 .
Karkonosze, region turystyczny, z malowniczymi miejscowościami uzdrowiskowymi, stał się w XVIII i XIX wieku głównym ośrodkiem szklarstwa na Śląsku. Huty szkła w Szklarskiej Porębie dostarczały dobrej jakości wyroby szklane, które zdobione były technikami rzeźbiarskimi oraz malarskimi w pracowniach zakładanych w podgórskich miejscowościach. Ważnym czynnikiem dla rozwoju tej dziedziny rzemiosła była zdobywająca coraz większą popularność turystyka oraz miejscowości uzdrowiskowe z ich właściwościami leczniczymi.
Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza na Śląsku – w Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Kłodzkiej i w okolicach Wałbrzycha oraz w północnych Czechach, gdzie tradycje szklarskie
i uzdrowiskowe trwały od średniowiecza. Coraz liczniej przybywający do miejscowości zdrojowych kuracjusze, zwiedzający okolice i wyprawiający się w góry stali się nowym typem odbiorcy i spowodowali rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle artystycznym. Wśród turystów i kuracjuszy sporą grupę stanowili Polacy, o czym świadczą zachowane lakowe odciski pieczęci zamawianych u cieplickich rytowników szkła i kamieni szlachetnych przez przedstawicieli znamienitych polskich rodów. W zbiorach Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze zachował się między innymi katalog odcisków lakowych Bergmanna, działającego w Cieplicach od ok. 1803 roku. W katalogu tym wśród herbów rytowanych na pieczęciach znaleźć można między innymi herby Radziwiłłów, Czartoryskich czy Ossolińskich. Poza sygnetami i pieczęciami Polacy zamawiali często także szkła naczyniowe o charakterze pamiątkowym i patriotycznym, o czym świadczą napisy w języku polskim oraz symbolika, odwołująca się do historii Polski czy wyrażająca pragnienia niepodległościowe.
Pośród kilkunastu zachowanych w zbiorach Muzeum Karkonoskiego poloniców śląskich, puchar o numerze inwentarzowym MJG 152/s jest jednym z ciekawszych pod względem ikonografii oraz wartości artystycznych. Forma pucharu utrzymana jest w stylistyce biedermeierowskiej, królującej w rzemiośle w okresie 1815–1848. Wyraża się ona w przysadzistych, masywnych formach, podkreślających praktyczność, solidność i trwałość wytwarzanych w tym czasie przedmiotów. Elementy wyposażenia wnętrz w stylu biedermeier miały wzmacniać wrażenie przytulności, dobrobytu i stabilności, wśród nich, oprócz mebli, tapet czy dywanów, ważną rolę pełniły bibeloty, ustawiane często w serwantkach i kredensach w formie ozdoby. Stąd spora popularność wyrobów z porcelany i szkła, traktowanych zarówno jako elementy użytkowe, jak i czysto dekoracyjne oraz pamiątkowe.


Justyna Wierzchucka
Dział Szkła Artystycznego
fot. Arkadiusz Podstawka

 

Bibliografia:

Mieczysław Buczyński, Polonica śląskie z XVIII-XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, [w:] „Rocznik Jeleniogórski” XVIII (1980), s. 135-136.
Biedermeier [w:] Słowik terminologiczny sztuk pięknych, red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 1996, s. 43-44.[1] Mieczysław Buczyński, Polonica śląskie z XVIII-XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, [w:] „Rocznik Jeleniogórski” XVIII (1980), s. 136.

 

Makatka dekoracyjna

Makatka, płótno jednobarwne bawełniane, nici bawełniane, kolorowe, niebieskie, tkanie płótna maszynowe, haft ręcznie wykonany ściegiem sznureczkowym, autor: Elżbieta Chrapek, lata 50.- 60. XX w., Lubawka, Dolny Śląsk, wym. 119 cm x 53 cm, nr inw. MJG ET 2820

 

Makatka - niewielka tkanina dekoracyjna służąca do zawieszenia na ścianie (na drążku).
Prostokątny, długi kawałek bawełnianego, białego płótna (ręcznik), obszyty ręcznie, przy brzegach. Na dwóch węższych końcach ręcznika dwa różne motywy dekoracyjne ułożone względem siebie „głowami” i po dwóch różnych stronach materiału. Oba wyszywane niebieską nicią pojedynczą, ściegiem sznureczkowym. Wzór konturowy nie wypełniony haftem:

pierwszy motyw, większy, na prawej stronie: dziewczynka z nosidłem do wody w ludowym stroju „holenderskim”, na nogach chodaki, wysoki czepek na głowie, obszerna suknia z bufiastymi rękawkami, stoi wśród kępek trawy;

drugi motyw, mniejszy, na lewej stronie: wiatrak w typie holendra wśród kępek trawy na wzgórku; „rysunek” wiatraka rozdziela napis "Świeża woda". Oba motywy z trzech stron obwiedzione ściegiem sznurkowym, również wykonane niebieską nicią, która tworzy ozdobną ramę otwartą od góry: niewielkie romby o ażurowym wzorze wypełnione ażurowymi kwadracikami połączone cienkim ściegiem sznurkowym, na rogach ramy większe, ażurowe kwadraty, w które wpisane są ażurowe romby wypełnione kwadracikami.

W zbiorach posiadamy 9 makatek z czego 4 zostały wykonane domowym sposobem, haftowane ręcznie, a 5 jest wyrobami fabrycznymi w formie druków jednobarwnych lub 2-3 kolorowe.

Makatka – niewielka tkanina dekoracyjna, służąca do zawieszania na ścianach, bądź rozkładania na meblach. Makatki mogą być: dziergane, wyszywane, wykonywane techniką patchworku, a także malowane. Są wzorzyste i wielokolorowe, ale także ubogie, wyszywane pojedynczą nicią na jednobarwnym tle. Przeważnie wzory wykonuje się na specjalnie do tego celu przystosowanej tkaninie bawełnianej lub w przypadku dziergania – wełnianej[1]. Makatki mogą być w formie obrazów, podkładek, obrusów, serwetek, chusteczek, poszewek, itp. Motywy zdobnicze zależą w głównej mierze od przeznaczenia i miejsca z którego pochodzą.

Kolorowe haftowane przez gospodynie makatki wisiały w każdej wiejskiej kuchni. Wzorów makatek jest tyle, ile robiących je gospodyń, jednak zawsze posiadały one pewne cechy wspólne - w kompozycji pojawiają się motywy roślinne i zwierzęce, najczęściej makatka dotyczy czynności wykonywanych w gospodarstwie domowym. Bardzo cenionym walorem makatek jest ich funkcja edukacyjna - na każdej można znaleźć wyhaftowane przysłowie lub mądrość ludową.

Prostokąty białego płótna, haftowane niebieską lub czerwoną nicią, zamykają i oswajają otaczający nas świat w schematycznych obrazkach i równie schematycznych aforyzmach. Makatki ocierają się o kicz. Były zwykle wykonywane z półproduktów. Na przykład w Niemczech działały warsztaty, z których wypuszczano materiał gotowy do haftowania, z nadrukowanym wzorem. Zwykle niebieskim lub czerwonym haftem na białym tle. Ta "fabryczność" spowodowała, że nie wszyscy uznają je za sztukę ludową, taką choćby, jak obrazy malowane na szkle.
Co ciekawe, fakt, że były kopiowane powodował, że wzory produkowano z błędami. Na przykład na polskich makatkach nie zawsze haftowano "Smacznego", czasem zamiast tego widniało "Dobrego apetytu". Co oczywiście jest dokładnym tłumaczeniem niemieckiego "Guten Appetit".

Katarzyna Szafrańska

Dział Etnologii

 

Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Makatka#mw-navigation

www.wrocław.naszemiasto.pl, H. Wieczorek, wywiad z E. Berendt kierowniczką wrocławskiego Muzeum Etnograficznego o kolekcji jej makatek w cyklu „WROCŁAWIANIE Z PASJĄ” - serwis specjalny o wyjątkowych mieszkańcach stolicy województwa dolnośląskiego.[1] Wikipedia, Makatka

Zegar ludowy

Zegar, drewno, metal, polichromia, Dolny Śląsk, 2 poł. XIX w., wym. 30,5 x 20,5 cm, nr inw. MJG ET 1795

 

Zegar ścienny, tzw. szwarcwaldzki, w drewnianej prostokątnej obudowie; tarcza biała, zwieńczona łukiem nadwieszonym, półkolistym. Godziny oznaczone cyframi rzymskimi. Wskazówki pierwotnie metalowe, obecnie wtórne, tekturowe. W narożnikach tarczy malowane kwiaty stylizowanej tzw. śląskiej róży; w zwieńczeniu łuku miniaturowy obrazek: ruina drewnianej wiejskiej chaty w typie tyrolskim na tle łąki i błękitnego nieba z delikatnymi białymi chmurkami.

W zbiorach Muzeum posiada zaledwie 6 sztuk zegarów o nieznanym pochodzeniu będących pozostałością zbiorów sprzed 1945 roku, z tego dwa są w typie zegarów szwarcwaldzkich: wyżej omawiany oraz zegar z kukułką.

Zegary ludowe tworzono na podstawie zegarów mechanicznych (zwłaszcza wieżowych) napędzanych obciążnikami. Kamienny w początkowym okresie obciążnik, pod wpływem siły przyciągania ziemskiego, poprzez zespół kół, osi i innych elementów, wprawiał w ruch wskazówki zegara.

Twórcy zegarów ludowych chcieli skonstruować mechanizm tani w produkcji i łatwy w obsłudze, który dokładnie odmierzałby czas. Takie zegary tworzono głównie w Szwarcwaldzie, dlatego nazywa się je również szwarcwaldzkimi. Produkowano je z drewna - taniego i łatwo dostępnego materiału. Pierwsze egzemplarze tworzono chałupniczo, a ich odbiorcami była okoliczna ludność; najczęściej trafiały one do chłopskich kuchni. Miały jedną wskazówkę, która pokazywała godziny lub godziny i kwadranse. Stopniowo takie zegary kupowała ludność z dalszych okolic, produkowano je również na zlecenie zakonów (do dziś nazywa się je klasztornymi, były bogatsze w budowie).

Najpopularniejszy typ posiada tarczę w kształcie wydłużonego prostokąta, łukowato wyciętą do góry, zdobioną malowanymi motywami kwiatowymi. Pod wpływem nowych technologii i mód pojawiły się zegary z porcelanową tarczą, zegary biedermeierowskie w kształcie skrzynki z kolumienkami z boku czy zegary ikonowe – obrazy, tylko z cyferblatem. Malowaniem zajmowali się lokalni artyści. Z czasem malarstwo ustąpiło miejsca litografii, kalkomanii czy po prostu malowanemu papierowi.

W typach zegarów szwarcwaldzkich wyróżniają się zegary "kukułki", gdzie drewniana obudowa przypomina ozdobne domki dla ptaków zdobione motywem liści dębu lub akcesoriami myśliwskimi. Posiadają one specyficzny mechanizm bicia godzin: o każdej pełnej godzinie z górnego otworu domku wyskakuje ptaszek - kukułka

Uważa się, że zegary szwarcwaldzkie pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku - ich początek datuje się na rok 1640. Do obecnych czasów nie zachował się ani jeden egzemplarz z tego okresu. Pierwsze wzmianki o produkcji zegarów pochodzą z 1667 roku. Od tego czasu istnieją dowody ich produkcji oraz znane są nazwiska ich twórców. Pierwsza książka o zegarach szwarcwaldzkich, zatytułowana „Historia szwarcwaldzkiej sztuki zegarmistrzowskiej” została wydana we Freiburgu w 1796 roku przez tamtejszego proboszcza - ojca Steuera.

Najstarszym datowanym zegarem ludowym jest zegar z 1706 roku znajdujący się w Franziskaner Museum w Villingen-Schwenningen w Szwarcwaldzie.

W drugiej połowie XIX wieku na terenie Szwarcwaldu ukazały się repliki zegarów, na których zaznaczono rok produkcji 1640. Wykonano wówczas wiele takich egzemplarzy, które według ich twórców - Rudolfa Haasa i jego syna - były wierną kopią oryginałów z 1640 roku. Na tej podstawie można założyć, że w owym czasie istniało przekonanie, iż produkcja zegarów zaczęła się właśnie od tego roku. Nie można również wykluczyć, że pojawili się inni nieznani z nazwiska producenci, którzy wykonywali kopie (falsyfikaty) zegarów z datami wcześniejszymi, by podwyższyć cenę wyrobu.

Pierwotny zegar szwarcwaldzki składał się z trzech drewnianych kół, koleśnika - jako prototypu wahadła i jednej tylko wskazówki. Wskazówka minutowa nastała z końcem XVII w., jednak w zegarach szwarcwaldzkich zastosowano ją dopiero w połowie XVIII stulecia, a zamiast wskazówki minutowej umieszczano poniżej wskazówkę kwadransową.

Dawniejsze zegary szwarcwaldzkie chodziły po jednym nakręceniu tylko 12 godzin. Dopiero gdy wprowadzono krążek i zastosowano cięższy obciążnik, uzyskano rezerwę chodu zegara wynoszącą ponad 24 godziny. Ponieważ wszystkie części wykonywano z drewna, przeto do ich wyrobu używano tylko zwyczajnej piłki, noża i pilnika, Dopiero około roku 1740 zastosowano do zębników pręciki stalowe, tworząc tzw. zazębienie palcowe, a zamiast kolebnika wprowadzono wahadło, które umieszczano przed tarczą. Koła mosiężne wprowadzono około roku 1787. Mechanizm bicia dodano około roku 1730. Dzwonki stosowano tylko szklane, a dopiero później wprowadzono metalowe. Zegary szwarcwaldzkie rozpowszechniły się szeroko, gdyż były tanie i wytrzymałe na trudne warunki pracy w ubogich pomieszczeniach miejskich i wiejskich.

 

Katarzyna Szafrańska

Dział Etnologii

 

1. Piotr Rykaczewski, „Zegary ludowe w Polsce”, s. 9-13.

2. Elżbieta Samek, Kolekcja zegarów ludowych profesora Jana Samka, Willa Orla, Zakopane.

3. Wawrzyniec Podwapiński, "Zegarmistrzostwo", tom 6, Niepokalanów 1956.

 

Chusta - satyra na Napoleona

Chusta, płótno bawełniane, druk, wytwórnia angielska, 1813 r., wym. 87 x 75 cm, nr inw. MJG AH 2035

 

Unikatowym eksponatem w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze jest chusta z drukowaną „haniebną” historią Napoleona Bonaparte. Wokół głównej sceny przedstawionych zostało osiem scen z dziejów Napoleona, ilustrują one epizody z wojen Cesarza i jego „haniebne” czyny.

W centrum kompozycji scena z przedstawieniem upadku Napoleona, któremu podczas ucieczki przed trzema mężczyznami personifikującymi Szwecję, Prusy i Rosję, wypada z ręki szabla, symbol jego siły i władzy. Po prawej stronie czterech mężczyzn w koronach, trzech z nich reprezentuje Związek Reński, czwarty Austrię. Poniżej sceny wiwatująca publiczność ciesząca się na wieść o upadku Napoleona.

Wokół sceny centralnej osiem ilustracji przedstawiających życie i działalność Napoleona w latach 1796 – 1809. Każda z nich zaopatrzona jest w obszerny komentarz słowny w języku angielskim i niemieckim. Kolejno są to sceny:

1. „Napoleon otrzymuje dowództwo nad armia francuską we Włoszech z rąk Paula Jeana de Barras, poślubia Józefinę”.
2. „Napoleon w Egipcie przechodzi na islam, wypiera się swojej wiary i depcze Biblię”.
3. „Rozstrzelanie więźniów tureckich w Jaffie”.
4. „ Potajemny powrót Napoleona z Egiptu do Francji”.
5. „Wydanie wyroku przez Napoleona na Francois Toussainta Louverture, przywódcę powstania na San Domingo”.
6. „Rozstrzelanie księcia D’ Enghein”.
7. „Napoleon i Godoy w Bayonne w podstępny sposób zmuszają Ferdynanda VII do abdykacji”.
8. „Napoleon pozbawia władzy papieża Piusa VII”.

 

Chusta jest angielskim wyrobem fabrycznym, który rozpowszechnił się w Europie, a zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. Niemieckie napisy na chuście zawierają błędy, zostały źle przetłumaczone, co potwierdza, że chustę wyprodukowano w Anglii. W tym czasie w Niemczech i we Francji panowała cenzura, która niemal uniemożliwiała propagowanie przedstawień antynapoleońskich. W Anglii natomiast panowała wolność prasy, co umożliwiało rozwój satyry.

Forma chusty z zespołem scen napoleońskich, stosowana była nie tylko w wydaniu obelżywym, zdecydowanie popularniejsze były chusty gloryfikujące Cesarza. Produkowano je przez cały XIX wiek.

Ciekawe jest dokładne określenie czasu powstania chusty na okres pomiędzy 15 czerwca a sierpniem 1813 roku. W scenie głównej Napoleona atakuje Szwecja, która przystąpiła do wojny w czerwcu, lecz Austria stoi jeszcze z boku i się tylko przygląda. Austria przeciw Napoleonowi przystąpiła w sierpniu 1813. Biorąc pod uwagę, iż propaganda angielska błyskawicznie reagowała na wydarzenia, możliwe jest powstanie chusty w sierpniu 1813 roku.

 

Anna Szczodrak

Dział Stuki

 

Literatura:

Historia haniebna Napoleona Bonaparte. O dwóch zabytkach toruńskich i satyrze na Napoleona , Katarzyna Kluczwajd [w:] Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu, tom XII, Toruń 2003

 

Walther Klemm (1883-1957), Pejzaż zimowy

 

Pejzaż zimowy, olej na sklejce, sygn. czarną farbą, lewy dolny róg: "W. Klemm", 1 połowa XX wieku, 25 x 49,5 cm, nr inw. MJG AH 8000

 

Kompozycja w układzie horyzontalnym przedstawia pejzaż górski zimą.

Na pierwszym planie płaski teren porośnięty pojedynczymi, ośnieżonymi świerkami. W głębi kompozycji widok grzbietu górskiego pnącego się ku wzniesieniu po prawej stronie. Góra ujęta kulisowo iglastymi drzewami z pierwszego planu. Za szczytem piętrzą się w oddali pasma górskie. Po lewej stronie ciemny fragment lasu na terenie pnącym się do góry. Całość utrzymana w biało- niebiesko-szarej tonacji.

Walther Klemm (1883-1957), był malarzem, grafikiem oraz ilustratorem. Studiował w Kunstgewerbe Schule w Wiedniu u Antona  von Kenner’a. W tym samym czasie podjął studia historii sztuki na uniwersytecie wiedeńskim. W 1903 roku wykonał pierwsze kolorowe drzeworyty. W 1904 roku przeniósł się do Pragi. Tam kształcił się u Carla Thiemanna. W 1908 roku obaj artyści osiedlili się w Kolonii artystycznej w Dachau. W 1913 roku został zatrudniony jako prof. grafiki w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Weimarze. W Weimarze wykonał dużą ilość ilustracji przedstawiających zwierzęta. W latach 1937-1944 brał udział w cyklicznych wystawach Großen Deutschen Kunstaufstellung w Domu Sztuki Niemieckiej (Haus der Deutschen Kunst) w Monachium. Po II wojnie światowej zaangażował się przy odbudowie Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Weimarze. W 1953 roku otrzymał Nagrodę Kulturalną miasta Amberg w kategorii „Sztuki Piękne”. Należał do Związku Artystów Niemieckich. Znana jest publikacja Das Tierbuch - 60 Lithograpien, w której przedstawił z wielką zręcznością i artyzmem różnego rodzaju zwierzęta i ptaki.

Obraz został zakupiony wraz z innymi 10 dziełami w ramach realizowania projektu  „Uzupełnienie kolekcji malarstwa pejzażowego artystów tworzących w Karkonoszach na przestrzeni 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w”. Środki na ten cel otrzymaliśmy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wśród nowo zakupionych obrazów jest praca Elizabeth Morgenstern – żony wielkiego malarza C.E. Morgenstern’a (1847-1928), jest to prawdopodobnie jedyny znany obraz jej autorstwa. Są też dzieła samego C.E. Morgensterna, co jest dla nas bardzo istotne, ponieważ obrazy tego artysty niezwykle rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym. Wśród nowo zakupionych obrazów są również dzieła takich artystów jak: Herbert Kuron (1888 – 1951), Gertrud Staats (1859 – 1938), Friedrich Iwan (1887-1967), Hans Dressler (1869-1943).

Realizacja kolejnego projektu sprawia, że Muzeum Karkonoskie posiada jedną z największych i najpełniej reprezentowanych kolekcji malarstwa pejzażu karkonoskiego, zarówno pod względem przedstawianych motywów, jak i autorów dzieł.

 

Anna Szczodrak

Dział Sztuki

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i Samorządu Województwa Dolnośląskiego


 

Puchar z alegoriami czterech pór roku


Puchar, szkło bezbarwne, dmuchane w formie, szlifowane, rytowane, złocone, Śląsk, Szklarska Poręba, huta Preusslera w Białej Dolinie, ok. 1740-1750, dekoracja rytowana: Samuel Schneider, ok. 1760, stopa wtórna, metalowa, złocona, historyzująca ze szklanymi aplikacjami, h. 15 cm, ø 8 cm, kolekcja L. Wąs, nr inw. MJG 6815/s

 

Stopa wtórna w formie metalowej podstawy: rozeta z sześciu muszli, wyżej ulistniona wić roślinna, z drobnymi kwiatami z aplikacjami z zielonego szkła. Na złoconej podstawie osadzony nodus w formie fasetowanego wałka. Jest to przykład ciekawej, historycznej konserwacji szkła. Czara koniczna, podcięta u nasady, zdobiona dekoracją rytowaną. Na awersie wierszowana sentencja: „ bleibt FRIEDRICH / nur gesund /  und stets beglűdstein wegen / was ist an Wien, Paris / und Petersburg / gelegen” (Jeśli Fryderyk będzie zdrowy a jego szabla szczęśliwa cóż wówczas znaczą Wiedeń, Paryż i Petersburg). Tekst odnosi się do wojny siedmioletniej (1756 – 1763), zakończonej pokojem w Hubertsburgu, w której przeciwko państwu pruskiemu wystąpił sojusz Rosji, Austrii i Francji. Motywy militarne, wizerunek króla pruskiego oraz konkretne bitwy wojen śląskich to częste motywy, pojawiające się na szkłach, zdobionych w warsztatach w Cieplicach i Sobieszowie. Rytowane dekoracje mają charakter propagandowy i są jednoznacznie propruskie.

Na czarze, po obu stronach wierszowanej sentencji alegoryczne przedstawienia czterech pór roku, uosabianych przez kobietę z atrybutami i podpisami. Po lewej na górze kobieta z kwiatem w dłoni, w scenerii ogrodowej, z pałacem i fontanną w tle („Frűhling” / wiosna). Poniżej kobieta z kiśćmi winogron na kolanach i przy stopach, z puttem siedzącym na beczce  z kielichem w dłoni, z podpisem „Herbst” / jesień. Po prawej stronie u góry wizerunek lata – siedząca na polu kobieta, oparta o snopek zboża. Poniżej kobieta w zimowym stroju, siedząca z puttem przy rozpalonym kominku, z podpisem „Winter” / zima. Przedstawienia czterech pór roku to bardzo popularny motyw w sztuce i rzemiośle okresu baroku. Odnosi się do rocznego cyklu i zataczającego kręgi czasu, uporządkowanego przez miesiące i następujące po sobie pory roku. Zmieniająca się na przestrzeni całego roku przyroda, czynności związane z uprawą ziemi i zbiorami są odzwierciedleniem ogólnego, naturalnego porządku.

Rytowana dekoracja po analizie porównawczej z zachowanymi obiektami oraz wzornikiem motywów dekoracyjnych z warsztatu Schneidera może być przypisana Samuelowi Schneiderowi żyjącemu w latach 1725 – 1775 w Cieplicach. Identyczny motyw ikonograficzny, z niewielkimi drobnymi różnicami, występuje na pucharze ze zbiorów Muzeum Szkła w Passau. Sentencja nawiązująca do króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego oraz wojny siedmioletniej mogła zostać naniesiona później na pozostawione puste pole czary.

Puchar został zakupiony ze środków MKiDN oraz budżetu Samorządu  Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.

 

Justyna Wierzchucka

Dział Szkła Artystycznego

 

Literatura:

Justyna Wierzchucka, Martin Kűgler, Śląskie szkło barokowe / Barockes Glas aus Schlesien, Gőrlitz, Zittau 2016, s. 148, nr kat. 113.

Stefania Żelasko, Barock und Rokoko im Hirschberger Tal. Stein- und Glasschnitt 1650-1780, Passau 2014, s. 284, nr kat. 255.

 

Koszula kobieca

1. Koszula kobieca, Hulcze koło Hrubieszowa, 2 ćw. XX w., MJG ET 2440

Koszula kobieca, płótno lniane, bielone, samodział, szyte ręcznie, nici bawełniane białe, haft ręczny, na kołnierzu płaski, białe nici bawełniane, na rękawach i mankietach haft krzyżykowy, nici czarne bawełniane; czarne małe guziczki na przednim rozcięciu i przy mankietach rękawów; Hulcze gm. Dołhobycze, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie., 2 ćw. XX w. (wg opowieści córki koniec l. 30. XX w.), przywieziona na Dolny Śląsk do Skorzynic,  gm. Lwówek Śląski w 1951 r., nr inw. MJG ET 2440

Koszula uszyta z bielonego samodziału lnianego, o kroju przyramkowym(krojone bez podcięć i wykrojów, a wszystkie elementy koszuli miały kształt prostokąta  lub kwadratu) z wykładanym dużym prostokątnym kołnierzem, długimi szerokimi rękawami wpuszczanymi w szerokie mankiety zapinane na 4 czarne guziczki, z przodu z długim rozcięciem zapinanym na dwa małe guziczki. Pod pachami rękawów wszyte  kwadratowe wstawki. Dołem koszula przedłużona szerokim pasem grubo tkanego płótna lnianego (tzw. nadołek). Koszula zdobiona na kołnierzu wzdłuż 3 krawędzi zewnętrznych poprzez wycięcie  w drobne półokrągłe ząbki z dziurką w środku obszyte białą nicią na płasko, w narożach zdobiona płaskim białym haftem o motywach roślinnych z dziurkami. Pozostałe elementy koszuli: przyramki (niewielkie prostokątne kawałki materiału łączące na ramionach przód koszuli z tyłem i rękawami), rękawy i mankiety zdobione czarnym haftem krzyżykowym o motywach roślinno-geometrycznych. Przednie rozcięcie(tzw. pazucha), zapinane pośrodku na pojedynczy czarny guziczek, „zastebnowane” wokół czarną nicią ściegiem dzierganym gałązkowym, a wzdłuż brzegów rozcięcia ściegiem dzierganym prostym.

Koszula jest zdobiona w charakterystyczny sposób dla regionu Sokala i Hrubieszowa. Stanowi jedną z 7 koszul z kompletu posagowego Marii Pawłowicz, podarowana do muzeum w 1994 r. przez córkę Danutę.

Hafty hrubieszowskie[1]. Hafty te zdobią strój, nazywany najczęściej hrubieszowskim lub tomaszowskim. Badacze z Ukrainy wywodzą jego nazwę od miasta Sokal i uważają za typowy dla Sokalszczyny (region etnograficzny w okolicach Lwowa).

Przed 1939 r. tak ozdobione koszule noszono na terenach ciągnących się szerokim pasem pomiędzy Hrubieszowem i Tomaszowem Lubelskim, na południowym - wschódzie sięgającym poza Rawę Ruską i Sokal, obręb użytkowania obejmował swym zasięgiem oba brzegi rzeki Bug.

Motywy haftu[2] . Na koszulach męskich wyszywano kolorowe motywy geometryczne zwykle w tonacji brązowo - ugrowo - pomarańczowej, sporadycznie w kolorze czarnym.

W koszulach kobiecych obowiązywała dwojaka zasada zdobienia.

 

  • haft na całej koszuli był krzyżykowy, pierwotnie wyłącznie czarny, z czasem wzbogacany pewnymi elementami barwnymi lub wręcz wielobarwny.
  • wyszycie na kołnierzu wykonywano białym haftem płaskim, a do zdobienia pozostałych części koszuli używano czarnego lub kolorowego haftu krzyżykowego.

 

W wyszyciu białym występowały motywy roślinne i kwiatowe zbliżone do naturalistycznych, uzupełnione elementami geometrycznymi.

Sposób haftowania[3]. Hafty wykonywano nićmi bawełnianymi. Początkowo wyszywano na lnianych tkaninach samodziałowych, w początkach minionego wieku zastępowanych czasem fabrycznym płótnem bawełnianym. Haftowano zgodnie z układem nitek wątku i osnowy, używając kilku ściegów: krzyżyka właściwego, dzierganego, łańcuszka, płaskiego (atłaska), przed igłą, oraz sznureczka.

Jakie części stroju ozdabiano[4]

W ubiorze odświętnym zdobiono przede wszystkim koszule męskie i damskie. Najbardziej kojarzonymi z tym regionem są hafty krzyżykowe, stosowano też ściegi płaskie.

Na koszulach męskich wyszycia rozmieszczano najczęściej na jednym (zwykle prawym) albo obydwu przodach, na kołnierzyku (wykładanym lub stójce) oraz na mankietach.

Na kobiecych umieszczano je na kołnierzach, przyramkach, rękawach (jako lustrzane odbicie wyszycia „przyramkowego”, a często także w formie pasów lub kompozycji kwiatowych poniżej nich – w efekcie czasem na prawie całej powierzchni rękawa), ponadto na przodach i mankietach.

Katarzyna Szafrańska

Dział Etnologii

 [1] Elżbieta Piskorz-Branekova, Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, Zamość 2011http://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2009/10/strojeht_cz1.pdf

[2] tamże

[3] tamże

[4] tamże

 

MONETA FENIG SAKSOŃSKI Z SZUBIENICY W JELENIEJ GÓRZE

 

Moneta - fenig saksoński, miedź, bicie, Saksonia, Jan Fryderyk I,  mennica: Annaberg, 1541 rok, średnica 1,2 cm, waga 0,4 g, miejsce znalezienia: Jelenia Góra, Wzgórze Kościuszki, pozostałości miejskiego miejsca straceń (szubienica), nr inw. MJG – A – 427

 

Awers: w części centralnej  herb urzędu elektorskiego Saksonii - na tarczy dzielonej pionowo w polu prawym herb Saksonii - jednocześnie herb dynastii Wettynów, w polu lewym dwa skrzyżowane miecze. W górnej partii data 1541. Pod herbami silnie przetarty symbol mennicy: krzyż w otoku. Otok monety stanowi ornament perełkowy.

Rewers przetarty.

Jednostronny fenig saksoński tzw. Friedrich – Moritz bity w latach 1541 – 1547, za panowania Jana Fryderyka (Friedricha) I, elektora saksońskiego i, mimo że jego następca, Maurycy Wettyn (Moritz) bił od 1547 roku swoją monetę, nazwa feniga pochodzi od imion obu elektorów. W 1. połowie XVI w. próba srebra fenigów wahała się od 243 do 250. Stanowił on 1/12 pensa, a pens 1/24 srebrnego guldena.

Omawiana moneta została pozyskana, wraz z zespołem innych zabytków, w wyniku badań wykopaliskowych w miejscu dawnej jeleniogórskiej szubienicy miejskiej na Wzgórzu Kościuszki (dawniej Galgenberg – Góra Szubieniczna). Badania prowadzone były wiosną 2012 roku przez członków Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa pod kierunkiem Pawła Dumy. Oprócz monety znaleziono również m. in. grot bełtu do kuszy, ogniwo łańcucha egzekucyjnego, skoble, żelazne gwoździe, fragmenty ceramiki. Moneta w chwili odkrycia znajdowała się w zaprawie fundamentu szubienicy, w szczelinie od wewnętrznej strony.

Egzekucje publiczne na szubienicy kamiennej wzniesionej na Wzgórzu Kościuszki przeprowadzane były od XVI do końca XVIII wieku. Pierwsza informacja o egzekucji (spalenie) w obrębie miejskiej szubienicy w Jeleniej Górze pochodzi z 1519 roku. Szubienica murowana wymieniona jest natomiast w źródłach historycznych w 1564 roku. Znalezienie moneta z roku 1541 we fragmentach zaprawy fundamentu  pozwala datować budowę murowanej szubienicy miejskiej między latami 1541 - 1564. Sam obiekt szubienicy wzniesiony został według powtarzającego się na całym Śląsku schematu: budowano kamienny okrąg z którego wystawały trzy wysokie, kamienne filary. Na tych filarach układane były drewniane belki, do których przywiązywano liny do wieszania skazańców. Zwłoki straconych chowano w pobliżu szubienicy, ale często zdarzało się, że zwłoki wisiały na stryczku do momentu aż same spadły do wnętrza kamiennego okręgu, stąd też liczne w trakcie badań znaleziska ludzkich kości, często bardzo ze sobą przemieszanych.

W styczniu 2013 r. moneta została  umieszczona, obok pozostałych zabytków z szubienicy jeleniogórskiej, na ekspozycji stałej Muzeum Karkonoskiego, w sali poświęconej odkryciom archeologicznym na terenie miasta Jelenia Góra.

Tomasz Miszczyk

Dział Archeologii

 

Literatura:

P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Odkrycie pozostałości szubienicy w Jeleniej Górze, Rocznik Jeleniogórski, t. XLIV, Jelenia Góra 2012, s. 49 – 64

K. Kielijańska Fenig saksoński z szubienicy w Jeleniej Górze, Pomniki Dawnego Prawa, zeszyt 32 – w druku

 

Ilustracje:

  1. MJG-A-427 - Moneta fenig saksoński, miedź, wybijanie, miejsce znalezienia – Jelenia Góra, Wzgórze Kościuszki, pozostałości miejskiego miejsca straceń (szubienica), wczesne średniowiecze, XVI wiek (1541 rok) – awers
  2. Moneta fenig saksoński – rewers
  3. Jelenia Góra, Wzgórze Kościuszki, pozostałości szubienicy miejskiej w trakcie badań archeologicznych, fot. P. Duma
  4. Jelenia Góra, Wzgórze Kościuszki, zachowany fragment muru fundamentowego szubienicy – miejsce odkrycia monety, fot. P. Duma
  5. Jelenia Góra, widok miasta z 1709 r., z widoczną szubienicą miejską, miedzioryt  MJG AH 3508 ze zbiorów Działu Sztuki Muzeum Karkonoskiego

 

Pocztówka, Karkonosze zimą

Pocztówka barwna, humorystyczna, sporty zimowe w Karkonoszach, papier jasnokremowy, litografia barwna, autor rysunku nieznany, wydawnictwo Oskara Adama Keil’a, Jagniątków, 1905 r., Seria II, No.4, Karkonosze zimą, wymiary 13,8 x 9,1 cm, nr inw. MJG/HFO/1208

 

Pocztówka obrazująca sporty zimowe w Karkonoszach w końcu XIX i na początku XX w., w formie humorystycznej. Piękne i niezwykle obrazowe przedstawienie postaci ludzi uprawiających sporty zimowe w Karkonoszach, urocze karykatury z bogactwem szczegółów, to cechy pięknych i niezwykle barwnych kart pocztowych powstałych w pracowni litograficznej Oskara Adama Keil’a z Jagniątkowa. Na ilustracji dziesięć osób uprawiających sporty zimowe. Na pierwszym planie wywrócona para jadąca na sankach, dalej grupa pięciu osób na długich saniach, obok kobieta zjeżdżająca na nartach z plecakiem, u góry mężczyzna i kobieta również na nartach, na tle ośnieżonych szczytów Karkonoszy i fragmentu schroniska. Po prawej stronie nadruk pomarańczowym kolorem: "Lith. Anst. O. Keil Agnetendorf: Winter - Serie II No. 4. Czysta, bez obiegu pocztowego.

Działające tuż obok tartaku i stolarni wydawnictwo Keila, w dużym dwu piętrowym budynku z płaskim dachem, na obecnej ul. Karkonoskiej 104 (dawniej Jagniątków Dolny 39), wydawało litografie barwne na potrzeby rozwijającej się karkonoskiej turystyki i pierwszych firm i manufaktur po obu stronach Karkonoszy, od końca 1889 roku. W końcu XIX w. i na początku XX w., pocztówki i reklamy firm i obiektów turystycznych z pracowni litograficznej pojawiły się na całym Śląsku i sporym obszarze Niemiec, a szczególnie na terenie obecnej Saksonii, Badenii i Wittenbergii. Budynki stolarni i pracowni litograficznej Keila już nie istnieją, rozebrane zostały w 2013 roku. Jednak pozostają piękne litografie uznane i poszukiwane przez kolekcjonerów i określane jako jedne z najpiękniejszych kart pocztowych wydanych w Europie i na świecie. Szczególnie piękne są te, które są karykaturami i wizjami turystyki karkonoskiej w 2000 r. O Oskarze Adamie Keilu, jego firmie i rodzinie, można by napisać obszerny artykuł; tych których zaciekawiłem zapraszam na przyszłą wystawę kartek pocztowych i druków z jego pracowni, zaplanowaną w grudniu 2016 r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Robert Rzeszowski

Muzeum Historii i Militariów


Ilustracje:

1 - 2. Pocztówka, litografia, sporty zimowe w Karkonoszach, pracownia litograficzna O. Keila, Jagniątków.

3. Pracownia litograficzna i przedsiębiorstwo galanterii drewnianej Oskara Adama Keila w Jagniątkowie na druku firmowym, kon. XIX w., z akt Archiwum Państwowego we Wrocławiu/Oddział w Jeleniej Górze

 

FRAGMENTY NACZYŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH Z GRODZISKA W JELENIEJ GÓRZE - GRABARACH

Fragmenty naczyń, glina, formowanie ręczne, wypalanie, miejsce znalezienia – grodzisko Jelenia Góra – Grabary, wczesne średniowiecze, IX - X wiek naszej ery, nr inw. MJG – A – 409/1-10

 

10 fragmentów ceramiki, w tym: 4 fragmenty wylewów (dwa niezdobione, dwa zdobione ornamentem rytym grzebykowym), 1 fragment dna, 5 fragmentów brzuśców (jeden niezdobiony, jeden zdobiony ornamentem linii rytej falistej, dwa zdobione ornamentem linii rytych prostych prostopadłych względem siebie, jeden zdobiony ornamentem rytym grzebykowym).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 12240