strona główna |: aktualności | archiwum

archiwum


 

 

 

24.12.2016 (Wigilia) godz. 9.00 - 15.00

25.12.2016 (Boże Narodzenie) -€“ nieczynne

26.12.2016 (Boże Narodzenie) czynne godz. 9.00 - 17.00

 

31.12.2016 (Sylwester) godz. 9.00 -€“ 15.00

01.01.2017 (Nowy Rok) nieczynne

02.01.2017 (poniedziałek) - muzeum nieczynne dla zwiedzających

 

termin od 17 listopada godz. 17.00 (otwarcie) - 31 stycznia 2017 roku
Jest to wystawa o drugim co do wielkości i najstarszym przedsiębiorstwie galanterii drewnianej, pamiątek turystycznych i stolarstwa artystycznego działającego w Jagniątkowie od 1855 roku i powstałym później a znanym na terenie Ślaska i Niemiec wydawnictwie litografii artystycznej O.Keila z Jagniątkowa. Obie części firmy były związane z karkonoską tradycją snycerstwa i miejscowego rzemiosła. W zakładzie litograficznym powstawały piękne secesyjne  pocztówki, druki firmowe i reklamowe, foldery turystyczne i reklamy firm, pensjonatów, schronisk i hoteli. Na wystawie zaprezentowana będzie historia firm, osoby O.Keil'a i miejsc z nim zwiazanych. Prezentowane będzie kilkaset pocztówek i pojedyncze rzadkie druki z jego drukarni litograficznej, tradycyjne wyroby galanterii drewnianej i pamiątki jakie powstawały w Karkonoszach i jego zakladzie, nieliczne meble i płyty litograficzne. Wystawa to gratka dla kolekcjonerow, jak i przecietnego zwiedzajacego, szczególnie ciekawe są zbiory pocztówek bo nikt jeszcze nie pokazał chociaż części kolekcji czeskich i polskich zbieraczy i kolekcjonerów.

 

 

Siedziba Główna

Ul. Matejki 28

Jelenia Góra

Godz. 9.00  -  17.00

 

Muzeum Historii i Militariów

Ul.  Sudecka 83

Jelenia Góra

Godz. 9.00  -  16.00

 

Dom  C i G. Hauptmannów

11 Listopada 23,

Szklarska Poręba

Godz. 9.00  -  16.00

 

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Godz. 9.00 – 16.00

 

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze mgr Gabriela Zawiła oraz dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz dr Markus Bauer zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji „Śląskie szkło barokowe”, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28 (II piętro, sala konferencyjna) / Die Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra Mag. Gabriela Zawiła und Leiter des Schlesischen Museums zu Görlitz Dr. Markus Bauer laden zur Teilnahme an der Internationalen Konferenz Schlesisches Barockglas ein, die am 18. November 2016 im Sitz von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28 (2. Stock, Konferenzraum), stattfinden wird.

 

Dnia 19 listopada 2016 odbędzie się objazd studyjny po miejscach historycznie związanych z tradycją szklarską Karkonoszy. Ilość miejsc ograniczona. / Am 19. November 2016 findet die Studienreise über Orte statt, die mit der Glastradition im Riesengebirge verbunden sind. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

 

Program konferencji „Śląskie szkło barokowe”, 18.11.2016* / Konferenzprogramm „Schlesisches Barockglas”, 18.11.2016*

9.00 – mgr Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, dr Markus Bauer, dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz, przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji / Mag. Gabriela Zawiła, Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Dr. Markus Bauer, Leiter des Schlesischen Museums in Görlitz, Begrüßung der Gäste und offizielle Eröffnung der Konferenz

9.10 – mgr Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Szkło barokowe w zbiorach Museum des RGV / Mag. Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Barockglas in den Sammlungen des Museums des RGV

9.35 – mgr Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze / Mag. Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

10.00 – dr Martin Kügler, Muzeum Śląskie w Görlitz, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Görlitz / Dr. Martin Kügler, Schlesisches Museum zu Görlitz, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Schlesischen Museums zu Görlitz

10.25 – mgr Oldřich Palata, Północnoczeskie Muzeum w Libercu, Śląskie szkło barokowe w zbiorach muzeum w Libercu / Mag. Oldřich Palata, Nordböhmisches Museum Liberec, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Museums in Liberec

10.45–11.00 – przerwa kawowa / Kaffepause

11.00 – dr Markus Winzeler, Galeria Narodowa w Pradze, Nietknięte – śląskie szkło w klasztorze: barokowa kolekcja St. Marienstern / Dr. Markus Winzeler, Nationalgalerie in Prag, Unberührt – schlesisches Glas im Frauenkloster: Eine barocke Sammlung in St. Marienstern

11.25 – dr Anette Schommers, Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium, Barokowe szkła ze Śląska w kolekcji Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium / Dr. Anette Schommers, Bayerisches Nationalmuseum München, Barockes Glas aus Schlesien in der Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums

11.50 – mgr Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Śląskie szkło barokowe w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Mag. Alicja Kilijańska, Nationalmuseum in Kraków, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Nationalmuseums in Kraków

12.15 – dr Anna Szkurłat, Zamek Królewski w Warszawie, Godło i dewiza Schaffgotschów na śląskich szkłach barokowych / Dr. Anna Szkurłat, Königsschloss in Warszawa, Wahrzeichen und Motto der Familie Schaffgotsch an schlesischen Barockglasgegenständen

12.35–12.50 – przerwa kawowa / Kaffepause

12.50 – dr Käthe Klappenbach, Fundacja Pruskich Ogrodów i Pałaców w Poczdamie, Barokowy świecznik szklany dla króla Fryderyka II / Dr. Käthe Klappenbach, Stiftung Preußischer Gärten und Schlösser in Potsdam, Der schlesische Glaskronleuchter für König Friedrich II. von Preußen

13.15 – mgr Reiner Sachs, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocławscy rytownicy szkła XVII i XVIII wieku / Mag. Rainer Sachs, Nationalarchiv in Wrocław, Breslauer Glasstecher im 17. und 18. Jh.

13.40 – dr Stefania Żelasko, wieloletni pracownik Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, obecnie ekspert niezależny, Nowości w badaniach nad śląskim szkłem barokowym / Dr. Stefania Żelasko, langjährige Mitarbeiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, gegenwärtig unabhängige Expertin, Neues aus der Forschung am schlesischen Barockglas

14.05 – mgr Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Śląskie szkło dla śląskiej szlachty / Mag. Elżbieta Gajewska-Prorok, Nationalmuseum in Wrocław, Schlesisches Glas für den schlesischen Adel

14.30 – mgr Aleksandra Kasprzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, Szlifiernia wodna Friedricha Wintera w Sobieszowie. Słów kilka o jej lokalizacji / Mag. Aleksandra Kasprzak, Nationalmuseum in Warszawa, Wasserschleiferei von Friedrich Winter in Hermsdorf. Einige Worte über deren Lage

14.55 – dyskusja, podsumowanie konferencji / Diskussion, Konferenzzusammenfassung

15.10 – poczęstunek dla uczestników konferencji / Catering für Teilnehmer der Konferenz

Objazd studyjny 19.11.2016* / Studienreise 19.11.2016*

8.45 – zbiórka uczestników w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze / Treffen der Teilnehmer am Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

9.00 – wyjazd do Cieplic / Abfahrt nach Cieplice

9.20 – spacer po Cieplicach do pałacu Schaffgotschów / Besichtigung von Cieplice und des Schlosses der Familie Schaffgotsch

10.20 – przejazd do Sobieszowa / Fahrt nach Sobieszów

11.00 – wyjazd do Piechowic, zwiedzanie huty „Julia” / Fahrt nach Piechowice, Besichtigung der Hütte „Julia”

12.30 – wyjazd do Szklarskiej Poręby, przejazd przez miasto, zwiedzanie cmentarza / Fahrt nach Szklarska Poręba

13.30 – wyjazd do Görlitz / Fahrt nach Görlitz

14.00 – obiad / Mittagessen

15.30 – zwiedzanie wystawy „Śląskie szkło barokowe” / Besichtigung der Ausstellung „Schlesisches Barockglas”

17.00 – powrót do Jeleniej Góry, pożegnanie z uczestnikami objazdu / Rückfahrt nach Jelenia Góra, Abschied von Reiseteilnehmern

 

(planowana godzina przyjazdu do Jeleniej Góry: 18.15) / (geplante Ankunft in Jelenia Góra: 18.15 Uhr)

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie / *der Veranstalter behält sich das Recht vor, am Programm Änderungen vorzunehmen

 

Konferencja międzynarodowa „Śląskie szkło barokowe” jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, a jej organizatorami są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Muzeum Śląskie w Görlitz / Die internationale Konferenz Schlesisches Barockglas wird aus den Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert und von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra und Schlesisches Museum zu Görlitz veranstaltet.

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w dniu 1 listopada 2016 jest nieczynne.

 

Uprzejmie zapraszamy w pozostałe dni od godziny 9.00 do 17.00.

Siedziba główna przy ulicy Jana Matejki 28 do 13 listopada br. jest czynna we wszystkie dni tygodnia.

 

70 lat PTT-PTTK  w fotografii

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Wernisaż: 04.11.2016 r. (piątek)  godz. 16.00

Na wystawie pokazane zostaną fotografie ukazujące życie turystyczne na Ziemi Jeleniogórskiej - wydarzenia i imprezy związane z działalnością Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jeleniej Górze (1946-1950) oraz Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” (1950-2016). Pokażemy sylwetki ludzi związanych z działalnością PTT i PTTK na naszym terenie, zarówno w sferze statutowej  jak i gospodarczej.

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę”ARCYDZIEŁA MALARSTWA EUROPEJSKIEGO z kolekcji  Dzikowskiej Rodziny Tarnowskich”. Zaprezentujemy Państwu dzieła XVII i XVIII -wiecznych  mistrzów malarstwa włoskiego, niemieckiego i holenderskiego. Prace prezentowane na wystawie pochodzą z Kolekcji Dzikowskiej  ze zbiorów hrabiów Tarnowskich i stanowią część stałej wystawy eksponowanej w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega. Nazwa zbiory dzikowskie wywodzi się od nazwy miejscowości Dzików, a dokładniej Zamku Dzikowskiego - rodowej siedziby rodu Tarnowskich, a dzisiejszej dzielnicy Tarnobrzega.

 

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in.  prace  takich mistrzów  jak: Francesco Albani, Lodovico Carracci czy Salvator Rosa. Honorowe miejsce zajmie dzieło przypisywane geniuszowi malarstwa holenderskiego "złotego wieku” Rembrandtowi van Rijn (1606 -1669), które będzie można podziwiać przez dwa tygodnie od 28 września do 11 października 2016 r.

 

W tym terminie muzeum będzie czynne od poniedziałku do piątku od godz.  9.00  do 18.00.

 

W sobotę i niedzielę Muzeum będzie czynne od godz. 10.00  do 18.00.

 

Od 12 października do 13 listopada 2016 muzeum czynne od godz. 9.00 do 17.00

 

Uroczyste otwarcie wystawy 27 września o godzinie 16.00.

 

Wystawa czynna do 13 listopada 2016 r.


 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy XIX BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ

09.09.2016 godz. 12:00


 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego podczas

Europejskich Dni Dziedzictwa 10-11.09.2016.


 

 

 

15 SIERPNIA W DZIEŃ ŚWIĘTA PAŃSTWOWEGO I KOŚCIELNEGO MUZEUM KARKONOSKIE

W JELENIEJ GÓRZE BĘDZIE NIECZYNNE.

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA MUZEUM W POZOSTAŁE DNI.

 

• wtorek - niedziela w godzinach 09:00 - 17:00

• poniedziałek - Muzeum nieczynne dla zwiedzających

• niedziela - wstęp bezpłatny

 

Aleksandra Kujawska- doktorantka Katedry Szkła ASP Wrocław w pracowni Szkła Użytkowego prof. Beaty Mak-Soboty. Designem szkła zajmuje się od kilku lat, od czasu studiów na kierunku Projektowanie szkła, Wrocławskiej ASP (dyplom 2011) i studiów podyplomowych Szkło w Architekturze, Wrocławskiej ASP ( 2013). Inspiruje ją szkło: unikatowość i uroda tego tworzywa. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach, na kierunku Szkło Artystyczne pod opieką artystyczną Władysława Czyszczonia, w obszarze historycznie związanym ze sztuką szkła. Szklarska Poręba, Sobieszów, Piechowice to kolebka polskiego  szkła. Przygotowuje się do napisania książki o hucie szkła Julia ze Szklarskiej Poręby i jej projektantach. Z inspiracji i potrzeby kontynuowania pracy wielkich mistrzów, powstają jej prace, realizowane w tych samych hutach, ale o nowoczesnym designie np. obiekty Egoist! czy Glass Garden. Żyje zgodnie z filozofią Eko, a jej elementy zawiera  w swojej twórczości. Chce, aby jej projekty niosły ze sobą przesłanie i spełniały funkcje społeczne jak np. Glass Garden, zgodne z współczesnymi trendami Urban Farming. Natura  i prawa zwierząt są dla niej ważne, wegetarianka od dziecka. We wrześniu 2015 Glass Garden i Egoist! zostały zaprezentowane na wystawie polskiego designu Polski Stół na EXPO w Mediolanie.

 

GLASS GARDEN

Miejskie rolnictwo, ogrodnictwo - urban farming. Glass Garden to odpowiedź na tęsknotę miejskiego człowieka za kontaktem z naturą. To zjawisko wykorzystywania przestrzeni miejskiej  i domowej w mieście do uprawiania kwiatów, ziół, warzyw.  Szklarenki oprócz korzyści estetycznych dostarczają wiele satysfakcji z uprawy. Ogród: jego poszczególne elementy, ilość i wielkość szklarenek dostosowana indywidualnie do potrzeb miejskiego farmera. Wykonane w hucie na gorąco, z piszczeli, bez konieczności użycia formy. Proste w wykonaniu i użyciu.

Glass Garden został doceniony przez środowisko artystyczne w Polsce i przyjęty do kolekcji polskiego szkła Muzeum Karkonoskiego.

 

Stożki EGOIST!

Szklana rzeźba, ze szkła kryształowego. Wykonana z formy, ręcznie szlifowana i polerowana. Barwiona w masie i na zimno. Ponadczasowy kształt stożka jest piękny sam w sobie, tworzywo – szkło kryształowe - nadaje obiektowi wyrafinowanego charakteru unikatowej rzeźby. Egoist! Jak wskazuje nazwa służy kontemplacji piękna i doskonałości samej w sobie. Energetyczna rzeźba wprowadza swoim kształtem dynamikę w przestrzeni, w której się znajduje.

 

 

Oprowadzanie po wystawach stałych uzupełnione będzie zajęciami animacyjnymi. Oferta skierowana jest do dzieci pozostających pod opieką dorosłych.
Terminy:
(19.07 i 26.07) „Od minerału do szkła”
(20.07 i 27.07) „O tym jak Jelenia Góra powstała…”
(21.07 i 28.07) „Od ziarenka do materiału- czyli historia drogocennego woalu”
Początek godz. 11:00 - czas trwania ok. 1,5 godziny
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu rezerwacji.
Dział Edukacji tel. 75 64 550 78, 75 64 550 71

 

 

W Muzeum Karkonoskim rozpoczynają się LETNIE WARSZTATY.
Warsztaty dla osób indywidualnych odbywają się w godz: 11-14.00
Warsztaty dla grup zorganizowanych 9.00- 10.30

W programie: moda letnia japonki,szklane egzotyczne akwarium, kolorowe latawce,...
kapelusz laboranta, mydło laboranta, witraże dla najmłodszych, zawieszka wietrzna - biedronka.

Zajęcia plastyczne skierowane są do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu rezerwacji. Materiały zapewniamy na miejscu, oprócz słoików na warsztat "szklane akwarium". Cena 8 zł od osoby

Codziennie inne warsztaty
1.07.2016 (piątek) LETNIA MODA - JAPONKI
4.07.2016 (poniedziałek) SZKLANE EGZOTYCZNE AKWARIUM
5.07.2016 (wtorek) KOLOROWE LATAWCE
6.07.2016 (środa) KAPELUSZ LABORANTA
7.07.2016 (czwartek) MYDEŁKO LABORANTA
8.07.2016 (piątek) WITRAŻ DLA NAJMŁODSZYCH
12.07.2016 (wtorek) WIETRZNA ZAWIESZKA - BIEDRONKA
13.07.2016 (środa) LETNIA MODA JAPONKI
14.07.2016 (czwartek) SZKLANE EGZOTYCZNE AKWARIUM
15.07.2016 (piątek) KOLOROWE LATAWCE
.09.08.2016 (wtorek) KAPELUSZ LABORANTA
10.08.2016 ( środa) MYDEŁKO LABORANTA
11.08.2016 (czwartek) WITRAŻ DLA NAJMŁODSZYCH
12.08.2016 (piątek) WIETRZNA ZAWIESZKA - BIEDRONKA
16.08.2016 (wtorek) LETNIA MODA - JAPONKI
17.08.2016 (środa) SZKLANE EGZOTYCZNE AKWARIUM
18.08.2016 (czwartek) KOLOROWE LATAWCE
19.08.2016 (piątek) KAPELUSZ LABORANTA
23.08.2016 (wtorek) MYDEŁKO LABORANTA
24.08.2016 (środa) WITRAŻ DLA NAJMŁODSZYCH
25.08.2016 (czwartek) WIETRZNA ZAWIESZKA - BIEDRONKA
26.08.206 (piątek) KOLOROWE LATAWCE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła

ma zaszczyt zaprosić na otwarcie międzynarodowej wystawy studentów i absolwentów Wydział Ceramiki i Szkła, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, które odbędzie się 16.06.2016 r. o godz. 17:00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

 

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła oraz dyrektor Schlesisches Museum zu Gőrlitz Markus Bauer zapraszają na otwarcie wystawy „Śląskie szkło barokowe” w dniu 10.06.2016 o godzinie 15.00 w siedzibie głównej jeleniogórskiego Muzeum przy ul. Jana Matejki 28.

Wystawa „Śląskie szkło barokowe” to efekt owocnej, wieloletniej współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Schlesisches Museum zu Görlitz. Celem wystawy jest ukazanie, na przykładzie 170 eksponatów, najświetniejszego okresu w dziejach szklarstwa śląskiego przypadającego na wiek XVII i XVIII, kiedy to szklany puchar osiąga elegancką, wyrafinowaną formę, a zdobienia rytowane i grawerowane na powierzchni naczyń są wyrazem wirtuozerii dawnych mistrzów, działających u podnóża Karkonoszy. Szlifowane i rytowane szkła z okresu baroku wytwarzane w Kotlinie Jeleniogórskiej należą bez wątpienia do najpiękniejszych wyrobów rzemiosła artystycznego, jakie kiedykolwiek wyprodukowano na Śląsku. Wystawę warto zobaczyć ze względu na walory estetyczne szklanych wyrobów. Duża różnorodność form i motywów: przedstawienia miast i krajobrazów, herby, emblematy, tematyka religijna, sceny militarne i alegoryczne, przedstawienia rzemiosła i handlu aż po erotykę sprawiały, że szkła te znajdowały wielu nabywców w całej Europie. Ogromnym wydarzeniem jest możliwość pokazania na wystawie szkieł mistrza Friedricha Wintera, który objął urząd kasztelana na zamku Chojnik w Sobieszowie, pracując jako rytownik szkła dla hrabiego Christopha Leopolda Schaffgotscha. Ten ustanowił dla Wintera monopol na wytwarzanie zdobionych rzeźbiarsko szkieł, zakazując innym rzemieślnikom działalności na obszarze swoich dóbr oraz wybudował pierwszą na Śląsku wodną szlifiernię, napędzaną siłą wody.

 

Zebrane na wystawie obiekty pochodzą z kolekcji wielu polskich, niemieckich i czeskich muzeów: Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Schlesisches Museum zu Görlitz, Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Kulturhistorisches Museum Görlitz, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Severoceskiego Muzeum w Libercu, Städtische Museen Zittau, Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Minister Spraw Wewnętrznych Landu Saksonia Markus Ulbig Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła oraz Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Mirosław Graf.

 

Kuratorzy wystawy: Justyna Wierzchucka, Martin Kügler

 

Asystenci: Dominik Kunysz, Przemysław Jermaczek, Norbert Faust

 

Wystawę można oglądać od 11.06.2016 do 31.07.2016 w Jeleniej Górze oraz od 20.08.2016 do 20.11.2016 w Gőrlitz.


 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Niedziela w Muzeum”05.06.2016 r. godz. 11:00 odbędzie się finisaż wystawy„Rysunek XVI – XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy " - w formie kuratorskiego oprowadzania. Będzie to ostatnia okazja by zobaczyć wyjątkową kolekcję rysunku i zaczerpnąć wiedzy dotyczącej wielkich mistrzów oraz ich uczniów z epoki renesansu i baroku.


 

Siedziba Główna

26.05. Boże Ciało - nieczynne

27-29.05.2016  czynne w godz. 9.00 -€“ 17.00

 

Oddziały Muzeum:

 

Muzeum Historii i Militariów

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

26.05 - 29.05 -€“ czynne w godz. 9.00 - 17.00

 

Zamek Bolków w Bolkowie

26.05 -€“ 29.05 - czynne w godz. 9.00 - 17.30

 

Zwiedzanie muzeów już od dawna nie kojarzy się Polakom z nudą, muzealnymi kapciami i zakurzonymi eksponatami. W Noc Muzeów 2016 znów spotkamy się na całonocnym odkrywaniu najciekawszych instytucji kultury w całym kraju. Aby dodać zwiedzającym energii w tę noc pełną wrażeń, twórcy portalu kulturadostepna.pl zapraszają uczestników Nocy Muzeów na darmową kawę!
W Jeleniej Górze muzea udostępnią za darmo swoje zbiory w najbliższy weekend, tj. 14 maja 2016 
Właśnie w tym miejscu na odwiedzających będzie czekała mała kulturalna! Jak ją odebrać? Wystarczy, że znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie, z telefonem z dostępem do internetu, zrobisz sobie i swoim znajomym zdjęcie, odpowiednio je otagujesz i umieścisz na swoim profilu w mediach społecznościowych. Niech znajomi zobaczą jak cieszysz się swoją ‪#‎małąkulturalną‬ razem z portalem kulturadostepna.pl

Proste? Proste. 
A odpowiednie miejsce i czas, to:Jelenia Góra przed Muzeum Karkonoskim (14 maja od g. 18, szukajcie mobilnej kawiarni mobiCafé

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!! JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ (14.05) ZAPRASZAMY NA NOC MUZEÓW!!!

Zaczynamy o godzinie 16:00. W programie między innymi zwiedzanie wystawy Rysunek XVI - XVIII wieku, Włochy, Niemcy, Niderlandy oraz wiele innych atrakcji.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 maja o godzinie 16.00 i tym samym zainauguruje Noc Muzeów w Muzeum Karkonoskim.

Podczas wernisażu zostaną uhonorowani laureaci regionalnego konkursu plastycznego “Spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza”

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że wystawa czasowa Rysunek XVI - XVIII wieku, Włochy, Niemcy, Niderlandy jest płatna osobno. Ceny biletów wynoszą: 
bilet normalny - 10zł
bilet ulgowy - 5zł
także w niedzielę 
Ceny na ekspozycje stałe Muzeum Karkonoskiego pozostają bez zmian tj. bilet normalny - 7 zł
bilet ulgowy - 4zł
niedziela wstęp bezpłatny

 

Zapraszamy na jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych 2016 roku. Od 20 kwietnia do 5 czerwca w murach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze będą prezentowane rysunki wybitnych twórców XVI, XVII i XVII wieku. 
Kolekcja stu siedemdziesięciu dzieł na co dzień dostępna jest w Muzeum Narodowym we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego.
Dzieła wykonane są ołówkiem, sangwiną, węglem, kredą i tuszem. Odwiedzający Muzeum mogą zobaczyć prace takich mistrzów, jak Giovanni Battista Tiepolo, Giovanni Battista Piazzetta, Andrea Schiavone, Gaetano Gerardo Zompini, Nicolo Grassi, Giovani Batista Crozato, Giovanni Battista Pitoni, Francesco Novelli, Giovanni Battista Marcola, Carlo Maratta, Antonio Balestra, Giacomo Palma, Santo Piatti Salvatore Rosa, Francesco Solimena, Reno Guido, Agostino Carracci, Marco Benifala, Christiana Wilhelma Dietricha, Hansa Rottenhammera i Antona van Dycka. Najważniejszym dziełem ekspozycji jest rysunek Apostoła przypisany Michałowi Aniołowi.
Serdecznie Zapraszamy.

 

Wystawa "Polska architektura w pejzażu Podola" jest częścią pokonkursowej wystawy prezentowanej z okazji Roku Polski na Ukrainie w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Winnicy, stolicy Podola. W ramach współpracy między winnickim Instytutem i DODN-em prace te można było oglądać we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Pomysłodawczynią konkursu i wystawy była jeleniogórzanka, Elżbieta Małaszkiewicz-Bilska,nauczycielka języka i kultury polskiej,skierowana do pracy na Ukrainie przez polskie MEN. Patronat nad konkursem objął konsulat RP w Kijowie, a sponsorem nagród było ukraińskie Stowarzyszenie Ukraina-Polska.

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego jest prezentacją różnorodnych zdolności plastycznych naszych uczniów i ich umiejętności, doskonalonych w naszej szkole. Ekspozycja obejmuje prace uczniowskie wykonywane na bieżąco podczas zajęć lub w domu, to jest : malarstwo, rysunek, rzeźbę, realizacje artystyczne w szkle, drewnie i fotografii, kontynuując w ten sposób bogate dla naszego regionu tradycje artystyczne Młodzież oprócz wcześniej przedstawionych tradycyjnych technik uczy się wykonywania nowoczesnych realizacji komputerowych i multimedialnych.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż!

 

"Fotograf w Drodze" Spotkanie z Tadeuszem Piotrem Prociakiem autorem wystawy "Czas Kamienia"

Niedziela 03.04.2016

godzina 11.00

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

 

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza:

czwartek, piątek, sobota jak w dni powszednie, w godzinach 9.00 - 17.00

niedziela -€“ 1 dzień świąt, muzeum nieczynne

poniedziałek -€“ 2 dzień świąt  zapraszamy zwiedzających w godzinach 9.00 - 17.00

 

 

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii Tadeusza Piotra Prociaka pt. CZAS KAMIENIA, które odbędzie się 16 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28. Wystawie towarzyszy wydawnictwo albumowe o tym samym tytule z pracami autora oraz esejem Krzysztofa Jureckiego.


We wstępie do albumu, w tekście pt. „Czym jest Czas kamienia” autor napisał:
Akcję Czas kamienia prowadziłem przez dziesięć lat, rozpoczynając ją w marcu 2003 r. na Górze Mojżesza na Synaju, a kończąc na boliwijskiej Sajamie w październiku 2013 r. W tym czasie przemierzyłem około 500 tysięcy kilometrów na pięciu kontynentach, stając na wielu górskich szczytach: od tanzańskiego Kilimanjaro po argentyńską Aconcaguę, od irańskiego Damavandu po ekwadorskie Cotopaxi. Zakopałem na nich specyficzne „kapsuły przetrwania”. Poza tym trasę wyznaczały także miejsca ważne dla mnie zarówno z przyczyn kulturowych jak i emocjonalnych. Były to m.in.: Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Ararat, obserwatorium Dżaj Singha w Jaipurze, symboliczny grób Scotta Fischera w okolicy Mount Everest, Meczet Umajjadów w Damaszku, Dharmsala, Coricancha w Cuzco, spalona przez Herostratesa świątynia Artemidy w Efezie, Złota Świątynia w Amritsarze, Góra Nebo i dziesiątki innych, równie istotnych dla mnie w owym czasie, miejsc.
Należę do tej grupy fotografów, których interesują przyszłe losy realizowanych przez siebie zdjęć. Jeśli o trwałość (szczególnie tych obrabianych w odpowiednim reżimie technologicznym) negatywów i srebrowych kopii jestem raczej spokojny – to przyszłość moich fotografii cyfrowych napawa mnie niepokojem. Z drugiej jednak strony często zadaję sobie pytanie: czy tak naprawdę kogoś interesują moje fotografie?! Czy uprawianie fotografii, poza oczywiście wymiarem osobistym, w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się i pozostawiającym niewiele czasu na refleksję świecie, ma jakiś sens? W świecie, w którym podstawą komunikacji stały się obrazy cyfrowe, „zdewaluowane” poprzez ich ogromną liczbę, łatwość rejestracji i powielenia, możliwości manipulacji i ingerencji w ich strukturę oraz problem z określeniem tego, co w przypadku obrazu digitalnego jest oryginałem. Gdzie przebiega granica pomiędzy próbą samorealizacji poprzez świadome uprawianie fotografii, a specyficznie pojmowaną „obrazkową nerwicą natręctw”? Czy i na ile mogę ten stan kontrolować? 
Nie byłoby prawdziwym stwierdzenie, że to jedynie niemożność znalezienia odpowiedzi na te pytania spowodowała, iż 6 sierpnia 2003 roku o świcie stanąłem na szczycie Mont Blanc. Wybór miejsca zdawał się być oczywisty także z innych powodów. Istotnym dla mnie, jako fotografa, był fakt rezygnacji z zabrania na szczyt aparatu fotograficznego. Miałem za to ze sobą mały, plastikowy pojemnik. Pudełeczko nazwane przeze mnie przekornie „kapsułą przetrwania” zawierało trzy niewielkie przedmioty: 
– kartkę z napisaną wiecznym piórem horacjańską sentencją NON OMNIS MORIAR? (postawienie znaku zapytania było dla mnie gestem ontologicznie ważnym),
– czarno-białą rodzinną fotografię z lat mojego dzieciństwa, będącą jednym z pierwszych zdjęć mojego autorstwa,
– mały kamień, który pochodził z miejsca, na którym wybudowałem swój dom.
Kapsułę zakopałem głęboko w śniegu. Czas rozkładu polietylenowej kapsuły to zapewne kilkaset lat – więc trwałością przewyższa ona fotografię, która zdecydowanie szybciej ulegnie zniszczeniu. Pojemnik powoli rozpadając się, uwolni kamień. Kamień, który zarówno z punktu widzenia długości życia człowieka jak i w relacji do tysięcy lat trwania naszej cywilizacji, zdaje się być wieczny. Jednak najszybciej rozpłynie się łacińska sentencja żmudnie wplatana (jako potrzeba? czy raczej jako „mentalna ułuda”?) w naszą świadomość przez wychowanie, tradycję, kulturę, religię. Kilkanaście pozostałych kapsuł, które w następnych latach trafiały na szczyty gór, zawsze zawierały fotografię i kamień, pochodzący z wybranego miejsca, często oddalonego o wiele tysięcy kilometrów.
Czas kamienia był powiązany z fotografią nie tylko przez fakt wykorzystywania tej ostatniej jako ważnego elementu kapsuł. W trakcie akcji „zmagałem się fotograficznie” z kilkoma wiodącymi tematami. Jednym z nich to zjawisko globalizacji, a właściwie niektóre jej aspekty, wywołujące różnego rodzaju estetyczne, moralne, polityczne czy ekonomiczne napięcia, występujące na styku różnych kultur czy cywilizacji. Poza tym w kręgu mojego zainteresowania pozostawały problemy wyobcowania, wykluczenia, samotności i moje ich przeżywanie. Starałem się, aby mortualny aspekt naszej egzystencji znalazł swe wizualne odniesienie w moich fotografiach. 
Mam nadzieję, że mi się to udało...


Wystawa będzie czynna do 17 kwietnia 2016 roku.

 

 

 

Zapraszamy 6.03.2016 (niedziela) do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na rodzinny warsztat wielkanocny.


 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym

 

1. ORGANIZATOR:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Ul. J. Matejki 28

 

2. CEL KONKURSU:

- rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży

- rozbudzanie zainteresowania twórczością Henryka Sienkiewicza.

 

3. ORGANIZACJA KONKURSU:

- autorzy przynoszą lub przesyłają swoje prace do 15 kwietnia 2016 r. na adres: Dział Oświaty Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28.

- Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze ilustracje.

- O wynikach Konkursu powiadomieni zostaną laureaci do 30 kwietnia br.

- Wręczenie nagród nastąpi 14 maja 2016 r. (sobota), w ramach Nocy Muzeów 2016

w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

- Informację na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Oświaty Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze; tel.: 75-64-550-78; promocja@muzeumkarkonoskie.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

Treścią prac będą ilustracje do wybranych utworów pisarza, wykonane w dowolnej technice. Nie wezmą udziału w konkursie prace skopiowane z wydań książkowych utworów Henryka Sienkiewicza oraz prace przestrzenne.

 

1. Konkurs zostanie podzielony na trzy grupy wiekowe:

Grupa 1: uczniowie z klas I - III szkół podstawowych

Grupa 2: uczniowie z klas IV - VI szkół podstawowych

Grupa 3: uczniowie z klas I-III gimnazjów

2. Ilość nadsyłanych prac w poszczególnych kategoriach jest dowolna.

3.  Każdy ilustrator biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko jedną pracę.

4.  Prace malarskie powinny posiadać minimalny format A4 (210x297 mm),ale nie większy niż format A3 (297×420 mm).

5. Każdą pracę należy opisać, podając na odwrocie: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę,

tytuł zilustrowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

6. Autorzy najlepszych ilustracji otrzymają nagrody rzeczowe.

7.  W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia.

8.  Nadesłane prace pozostają w archiwum Muzeum i nie będą zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących Konkurs).

9. Najlepsze oraz wyróżnione ilustracje będą prezentowane w Muzeum na wystawie czasowej.

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę "Kolor" do Galerii na Górze mieszczącej się na II piętrze Gmachu Głównego w Muzeum Karkonoskim. Wernisaż odbędzie się 3.03.2016r. godz. 16:30. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentek Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Natalii Kowalczuk, Marii Gogoli, Joanny Kubik, Gabrieli Osiniak, Karoliny Dudy, Małgorzaty Amarowicz oraz Pauliny Olechowskiej.

 

Wystawa "Kolor" to zestaw prac do siedmiu studentek Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, które reprezentują takie kierunki jak: Konserwacja Ceramiki i Szkła, Sztuka i Wzornictwo Szkła, Wzornictwo, Scenografia, Sztuka Mediów, Fotografia i Multimedia. Zagadnieniem wystawy jest proces często niepohamowanej konsumpcji, która nas otacza. Studentki pokazują świat zainfekowanych stylem życia. Poszukują wolności w naturze. Przez obrazy czy kolaże, w których główną rolą jest barwa, komunikują się ze światem otaczającym. Na wystawie można m. in. oglądać grafikę, collage, fotografię, malarstwo, szklane rzeźby oraz prace wykorzystujące techniki łączone.

 

Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej zostały rozdane nagrody XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka oraz konkursu z cyklu "Mały Gielniak", "Karkonosze zimową porą".

więcej

 

Serdecznie zapraszamy, dzieci i młodzież do udziału warsztatach wielkanocnych. W ramach warsztatów przewidziane jest krótkie zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z tradycjami Wielkanocnymi. Zapewniamy materiały i miłą atmosferę.


 

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka, które odbędzie się 24 lutego 2016 o godzinie 15.00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28.

Otwarcie wystawy połączone będzie z uroczystym wręczeniem nagród laureatom.

Na ekspozycji zobaczą Państwo 84 grafiki wykonane w technikach druku wypukłego, wybrane przez Jury spośród 163 prac nadesłanych na konkurs.

Przed wernisażem, o godzinie 12.00, odbędzie się prelekcja Józef Gielniak – wpływ jego twórczości na rozwój techniki linorytu, którą poprowadzi jeden z Jurorów tegorocznej edycji konkursu – dr hab. Krzysztof Szymanowicz.

 

Wystawa będzie czynna do 13 marca 2016 roku.

 

 

W dniu 22.01.2016 o godz 16.30 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w Galerii na Górze odbędzie się wernisaż „Kontrastowe spojrzenia”.

Jest to II edycja wystawy, która prezentować będzie grafiki studentów sekcji graficznej Uniwersytetu III Wieku i jest podsumowaniem dorobku prac, które powstawały podczas zajęć warsztatowych w Muzeum. Grafiki wykonane są w technice linorytu. Wystawa potrwa do 21.02.2016 roku. Serdecznie zapraszamy

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła zaprasza na otwarcie wystawy LOVE – 23.01.2016 - 21.02.2016

wernisaż wystawy – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – 22. 01.2016, godzina 17.00


Mustafa Ağatekin – Turcja; Elena Atrashkevich-Zlatkovic – Białoruś; Zaiga Baiža –Łotwa/Luksemburg; Maria Bang Espersen – Dania; Dagmara Bielecka – Polska; Latchezar Boyadjiev – Bułgaria/USA; Peter Bremers – Holandia; Małgorzata Dajewska – Polska; Montserrat Duran Muntadas – Hiszpania; Marek Firek – Polska; Giuliano Gaigher – Włochy; Martin Janecký – Czechy/USA; Wojciech Olech – Polska; Balázs Sipos – Węgry; Verena Schatz – Austria; Petr Stacho – Czechy; Emma Woffenden – Wielka Brytania

Kurator wystawy: Kazimierz Pawlak, współpraca: Anita Bialic
Autorami projektu Play with Glass – European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB, i prof. Kazimierz Pawlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt ten został włączony do aplikacji miasta Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Europejski Festiwal Szkła jest organizowany od 2012 roku, corocznie w październiku, przez Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław, Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski.
www.europeanglassfestival.com www.facebook.com/EuropeanGlassFestival

 

Zapraszamy, dzieci i młodzież do udziału warsztatach karnawałowych. W ramach warsztatów przewidziane jest zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tradycjami związanymi z zapustami oraz kolędowaniem. Zapewniamy materiały i miłą atmosferę. Mile widziane będą wcześniejsze zapisy.

Cena Biletu 6 zł
Zapisy Dział Oświatowy Muzeum Tel. 75 64 55 078, sekretariat 75 75 234 65 lub bezpośrednio w Muzeum Karkonoskim przy ul. Matejki 28.

 

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Jana Matejki 28, Jelenia Góra

24.12.2015 Muzeum nieczynne
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum czynne 09:00-17:00
27.12.2015 Muzeum czynne 09:00-17:00
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne 09:00-17:00

 

Zamek w Bolkowie ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków
24.12.2015 Muzeum czynne od 8.00 do 16.00
25.12.2015 Muzeum nieczynne 
26.12.2015 Muzeum nieczynne 
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

Dom Carla i Gerhart Hautmannów ul. 11 Listopada 23, Szklarska Poręba
24.12.2015 Muzeum nieczynne
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

Muzeum Historii i Militariów ul. Sudecka 83, Jelenia Góra
24.12.2015 Muzeum czynne 08.00 do 16.00
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum nieczynne 
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

W dniu 28 listopada 2015 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się posiedzenie Jury XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Współorganizatorami konkursu od 2015 roku są, oprócz Muzeum Karkonoskiego, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W skład tegorocznego Jury wchodzą:
prof. Janusz Akermann – Dziekan Wydziału Grafiki, ASP w Gdańsku
prof. Jacek Szewczyk Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, ASP we Wrocławiu
dr. hab Krzysztof Szymanowicz – Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, UMCS w Lublinie, laureat XI Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka.

W najbliższą sobotę Jury oceni 163 prace nadesłane na konkurs przez 90 artystów. Dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz wyłoni laureatów konkursu. W konkursie uczestniczą artyści z Europy oraz odległej Kanady i Tajwanu, cieszy nas również, że w tym roku w konkursie biorą udział artyści z naszego regionu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie www.muzeumkarkonoskie.pl w przyszłym tygodniu.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku.

Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka jest wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Karkonoskie od 1977 roku. Ma na celu upamiętnienie postaci Józefa Gielniaka (1932-1972) - wybitnego polskiego grafika związanego z regionem jeleniogórskim oraz prezentację dokonań artystów tworzących w technikach druku wypukłego.

Gabriela Zawiła 
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO „Karkonosze zimową porą”

1. Organizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

2. Założenia programowe: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

3. Cele konkursu:

- pobudzenie wyobraźni plastycznej ,

- zmierzenie się z techniką wklęsłodruku – linorytu,

- umiejętność interpretacji, przetwarzanie widzianej rzeczywistości ,

- graficzne spostrzeganie świata z uwzględnieniem zasady kontrastu,

- podnoszenie wartości estetycznej

- poznanie regionu

4. Warunki uczestnictwa:

A). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w dowolnym formacie w technice graficznej najlepiej w linorycie ale uwzględniamy również inne techniki .

B). Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie):
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES I TEL. SZKOŁY/ZAMIESZKANIA
IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON OPIEKUNA
Konkurs graficzny – temat

C). Prace należy przesyłać pocztą na adres Muzeum lub dostarczyć osobiście. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

5.Organizacja konkursu:

A) Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego i na facebooku Muzeum, www.muzeumkarkonoskie.pl

B). Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych.

C). Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw.

6. Nagrody:

Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe, prace biorące udział w konkursie prezentowane będą na wystawie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Galeria na Górze

7. Kryteria oceny:

Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

- Indywidualność twórcza, tematyczna,

- Zgodność pracy z tematem przewodnim,

- Samodzielność wykonania prac,

- Pomysłowość

8. Termin:

termin nadsyłania prac do 10 luty 2016r.

- Ogłoszenie wyników: 15 luty 2016r.
- Informacje zostaną umieszczone na str Muzeum i na facebooku,
- Rozdanie nagród: 24 luty 2016r., podczas wernisażu prac konkursowych „XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka.”

9. Prace należy dostarczyć na adres: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

Informacje na temat konkursu udziela: Aneta Sikora Firszt, Natalia Kryszpin
Dział Oświatowy Muzeum, tel. 756455078
oświata@muzeumkarkonoskie.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wystawa niniejsza prezentuje prace trojga artystów – pracowników Muzeum Karkonoskiego:

Olgi Orlińskiej Szczyżowskiej, Wiktora Staszaka oraz Natalii Kryszpin.


Olga Orlińska Szczyżowska
Odkąd pamiętam malowałam po wszystkim co było w moim zasięgu. Tak robią wszystkie małe dzieci. Nikt nie przypuszczał, a nawet ja sama, że tak się rozwinę. Ukończyłam Liceum Rzemiosł Artystycznych oraz studium plastyczne Fundacji im J.F. Modrzewskiego w Warszawie. W międzyczasie uczęszczałam do Państwowego Ogniska Plastycznego w Warszawie. Mimo, że obecnie zawodowo nie zajmuję się sztuką to wiem, że ona będzie towarzyszyła mi zawsze, bo jest częścią mnie. Moją nieustającą inspiracją jest wielonarodowe dziedzictwo regionu Karkonoskiego. Zgłębiam jego historię i tajemnicę. Efekty moich poszukiwań przelewam na płótno. Gdy pierwszy raz przyjechałam w Karkonosze zauroczył mnie krajobraz spowity mgłą, którą często teraz można odnaleźć w moich pracach. Przy pracy nad obrazem najpierw chwytam światło, przelewam mgłę rozcieńczając olejem lnianym i terpentyną....

Jestem z Grupy Artystycznej Art oraz Stowarzyszenia Artystycznego Nowy Młyn.
Wystawy zbiorowe ze Stowarzyszeniem Nowy Młyn.
27.10.2011 Przegląd praz Stowarzyszenia "Nowy Młyn". Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmanów.
12.06.2012 "Impresje Jeleniogórskie", Galeria Małych Form, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska".
31.08.2012 Fundacja Forum Staniszów i Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna zapraszają do Centrum Sztuki w Staniszowie "Współcześni Artyści w Karkonoszach"
14.11.2014 Przegląd prac Stowarzyszenia Nowy Młyn, Artystyczna Galeria Izerska w Komarnie.
19.09.2015 "Czas i przestrzeń" Pałac Bukowiec

Wiktor Staszak
Jestem mieszkańcem Jeleniej Góry. Od 27 lat pracuje jako plastyk w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Twórczością plastyczną zajmuje się od ponad 30 lat.
Swoje prace prezentowałem na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Należę do grupy karkonoskich artystów Stowarzyszenie Nowy Młyn.
"Impresje Miedzianki" to zbiór prac, które stanowią efekt mojej częstej obecności w tym niezwykle urokliwym miejscu. Fascynuję się tym malowniczym wzgórzem od lat 80 tych XX wieku. Rejestrem wspomnień są szkice, rysunki wykonane pod wpływem chwili, doznań i przeżyć. 

Natalia Kryszpin
Tworzenie jest dla mnie przygodą, przywołaniem widzianej rzeczywistości. Udając się w podróż zagęszczonego świata linii, odcieni szarości, bieli, czerni. Nie staram się burzyć żadnych doktryn czy konwencji, które rodzą artystyczne rewolucje – tak modne w dzisiejszych czasach. Bliższe jest mi tradycyjne podejście w zakresie kompozycji czy teatru. Nawet technika jest bardzo klasyczna, głównie to papier i ołówek. To co sobie cenię to możliwość przetwarzania i odtwarzania klimatu, zapamiętanego widoku, momentu wyciszenia, poczucia spokoju i zarazem dominującej delikatności. Wszystkie te wyznaczniki niosą ze sobą ciszę, hipnotyzują ciszę.
Należę do Grupy Artystycznej "Galeria Twórców Galeria“ oraz Stowarzyszenia Artystycznego ”Nowy Młyn". 

Udział w ważniejszych wystawach indywidualnych i zbiorowych:
2007 - "Między światłem a cieniem", Galeria Twórców Galeria, 4 Róże dla Lucienne, Zielona Góra
2007 - "Miraż", Galeria Twórców Galeria, 4 Róże dla Lucienne, Zielona Góra
2007 - "Nikt nie postawi nam pomników – sami musimy to zrobić", Galeria Twórców Galeria", Radio Zachód, Zielona Góra
2007 - "Ścieżkami Marzeń i Snów", Galeria DODN, Jelenia Góra
2009 - “We mgle”, Osiedlowy Dom Kultury Zabobrze
2011 – Przegląd praz Stowarzyszenia "Nowy Młyn". Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmanów.
2011 - “Salon Jesienny”, BWA Gorzów Wielkopolski
2012 - "Impresje Jeleniogórskie" Książnica Karkonoska
2012 - "Obrazy za mgłą", Dom Harcerza, Zielona Góra
2012 - “Jubileusz 35 -lecia” BWA, Jelenia Góra

 

Jutro żegnamy wielkiego artystę i pedagoga – Ludwika Kiczurę. Dzięki swoim szklanym kreacjom na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziś wspominamy Jego dzieła z kolekcji im. Mieczysława Buczyńskiego.

Ludwik Kiczura (1934-2015) - polski artysta-plastyk zajmujący się szkłem artystycznym, profesor na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


W 1960 r. ukończył PWSSP we Wrocławiu w pracowni prof. Stanisława Dawskiego. W tym samym roku został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku dydaktycznym. W 1965 r. odbył staż w hucie szkła Venini w Murano. Uczestniczył w międzynarodowych warsztatach i sympozjach szklarskich. W roku 1992 był kuratorem artystycznym XIII Ogólnopolskich Plenerów Szklarskich w Stroniu Śląskim.

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Władysława Czyszczonia, artysty szkła i grafika, związanego z Jelenią Górą, wieloletniego nauczyciela Liceum Plastycznego w Cieplicach. Wspominamy wielkiego, skromnego człowieka poprzez stworzone przez Niego dzieła, znajdujące się w kolekcji im. Mieczysława Buczyńskiego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze…


Władysław Czyszczoń (ur. 2 kwietnia 1941 w Łętowni, zmarł 15 listopada 2015 w Jeleniej Górze) - artysta związany ze szkłem artystycznym, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła w PWSSP we Wrocławiu, członek Związku Artystów Plastyków. Współpracował
z różnymi hutami w Polsce, głownie z hutą Julia w Piechowicach oraz w Stroniu Śląskim, Radomsku i Tarnowie. Od 1967 r. pracował jako nauczyciel w Liceum Plastycznym w Cieplicach (jako nauczyciel rysunku szklarskiego, a później rysunku, malarstwa i projektowania). W 2012 roku odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis - nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze trwa wystawa zatytułowana „Tradycja w przestrzeni czasu. 70-lecie Wielkiej Wędrówki”. Ekspozycja skłania do refleksji o trwałości dziedzictwa tradycji, które kultywowane są w naszych rodzinach do dziś. Przypominają o utraconych ojcowiznach- kresowych, bukowińskich, bośniackich….

Dopełnieniem wystawy będzie konferencja naukowa pt. „Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana”. Odbędzie się ona 17 listopada, w godzinach od 9.30 do 15.15. Wezmą w niej udział znawcy tematu, między innymi antropolodzy kultury i folkloryści z ośrodków naukowych Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Zielonej Góry i Jeleniej Góry. Przedmiotem dyskusji będzie odniesienie do przestrzeni kulturowych – dawnych i obecnej oraz ich wzajemnego przenikania.


 

„Informujemy, iż ze względu na przypadające w dniu 11 listopada 2015 r. Święto Niepodległości -€“ Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz z oddziałami (Zamek w Bolkowie, Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie oraz Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze) będzie nieczynne dla zwiedzających.”

 

W nawiązaniu do wystawy " Tradycja w przestrzeni czasu. 70 – lecie Wielkiej Wędrówki" spotkanie, które poprowadzi Ignacy Dumin, będzie poświęcone historii powojennej oraz zjawiskom kulturowym jakie zostały przywiezione przez kilka milionów ludzi na tzw. "Ziemie Odzyskane" po 1945 roku.


Serdecznie Zapraszamy

 

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przedstawia najnowszą ofertę warsztatów świątecznych. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.


 

Serdecznie zapraszamy na wykład Panów Henryka i Ignacego Duninów "Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana". oraz na kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Tradycja w Przestrzeni Czasu. 70 lecie Wielkiej Wędrówki".

Wykład oraz oprowadzanie odbędą się 25 października (niedziela) o godzinie 11.00 w Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

 

 

 

 

Ekspozycja „Tradycja w Przestrzeni Czasu. 70 lecie Wielkiej Wędrówki” jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycja oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, stanowi próbę ukazania trwałości wartości kultury tradycyjnej przeniesionej na zachodnie ziemie Polski po 1945 roku przez osiedleńców z regionów II Rzeczypospolitej oraz polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny. Kilka milionów Polaków przeniosło na nowe ziemie, oprócz skromnego bagażu przedmiotów materialnych bogactwo tradycji z miejsc pochodzenia. Są one kultywowane do dziś w kręgu społeczności lokalnych jako wyraz przywiązania do przekazu pokoleń. 
Podczas trwania ekspozycji prezentowany będzie materiał filmowy: z opowieściami o realiach opuszczonych ojczyzn, relacjami o kontekście osiedleń w nowej ojczyźnie, prezentacją przedmiotów zachowanych z czasów przesiedleń kumulujących pamięć zbiorową oraz wykonaniami tradycyjnej muzyki i pieśni. 
Ponadto wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa (17.11.15.) pt. "Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana" z udziałem antropologów kultury i folklorystów poświęcona problemowi trwałości tradycji w procesie adaptacji do nowych warunków zaistniałych w wyniku powojennych zasiedleń Dolnego Śląska, wydawnictwo pokonferencyjne oraz warsztaty rękodzieła ludowego i wykłady(23.10 – 20.11).

 

Terminy warsztatów które będą:
23 -października (piątek) – warsztat rękodzielniczy – stolarski – budujemy karmniki dla sikorek – Stowarzyszenie Koło Chłopa prowadzący Szczepan Chmielowiec, Marek Sadowski
25 –października (niedziela) – wykład [Henryk Dumin -„…”. I kuratorskie oprowadzenie po wystawie
8 listopada – w ramach cyklu Niedziela w Muzeum – wykład Ignacy Dumin na temat „Pamięć przedmiotów”
13 listopada – warsztat rękodzielniczy dla dzieci – robimy ozdoby choinkowe ze słomek i bibułek oraz kwiaty z bibuły kolorowej – prowadząca artystka ludowa Maria Kida z Mściszowa gm. Lubań.
17 listopada Konferencja naukowa pod tytułem „Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana” z udziałem antropologów kultury, folklorystów, której tematem będzie problem trwałości tradycji w procesie adaptacji do nowych warunków jakie zaistniały w wyniku powojennych zasiedleń Dolnego Śląska.
20 listopada warsztat rękodzielniczy – zdobimy pierniki – prowadzący Magdalena Topolanek, twórczyni ludowa z Barda Śląskiego

 

 

Warsztaty odbywać się będą w godz: 12.00- 14.00. W następujących terminach:

WYCINANKI – FIRANKI 7.10.2015
Tworzymy papierowe firanki z papieru w nawiązaniu o wystawę etnograficzną.
MINI WARSZTAT TKACKI 14.10.2015
Naucz się tkać i stwórz z kolorowych włóczek oryginalną podkładkę. Nawiązanie do wystawy etnograficznej.
SZKLANA MATRIOSZKA 21.10.2015
Poznaj sztukę recyklingu i wykonaj szklaną matrioszkę ze zużytej żarówki. Nawiązanie do wystawy szkła.
REGIONALNY PODKOSZULEK
Pomaluj swoją podkoszulkę w regionalny wzór. Poznaj nasz region i jego historię.
Wymagany własny, podkoszulek, biały, bawełniany.

Materiały zapewniamy na miejscu i miłą atmosferę.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkani z cyklu “Niedziela w Muzeum”. W tej odsłonie naszej cyklicznej imprezy przybyli goście będą mogli wysłuchać prelekcji Pana Matusza Pazgana na temat pierwszych lat po II Wojnie Światowej w Jeleniej Górze. Wykładowi będzie towarzyszyła prezentacja multimedialna.


 

Zapraszamy w piątek 02.10.2015 o godzinie 12.00 na otwarcie wystawy Nasze XX Lecie – Transformacje.

Niniejsza wystawa jest organizowana z okazji XX - lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Oddziale Jeleniogórskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Prace plastyczne wykonane przez uczestników w ramach zajęć rehabilitacyjnych będą prezentowane w Galerii na Górze Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze od 2.10.2015 roku do 15.11.2015 roku. Serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy na kolejny cykl warsztatów jakie w związku z wystawą Zofii Stryjeńskiej Polskie Stroje i Tańce Ludowe oferuje Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.


 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w warsztatach dla osób indywidualnych. Zachęcamy do zapoznania się z programem warsztatów, który dostępny jest poniżej i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przygotowanych przez nas zajęciach.


 

Szanowni Państwo, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ma zaszczyt przedstawić ofertę zajęć warsztatowo – edukacyjnych na rok 2015/2016.
Warsztaty kierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną przez nas oferta i zapraszamy do uczestnictwa.


 

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku Muzeum Karkonoskie serdecznie zaprasza w dniach 12-13 września na wystawy stałe oraz na wyjątkową wystawę czasową - "Chciałem odbudować polską duszę” - w hołdzie Władysławowi  Reymontowi, pierwszemu Nobliście niepodległej Polski.
Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 12-13 września wstęp do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze jest bezpłatny.

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprezentuje trzydzieści prac najsłynniejszej polskiej artystki okresu międzywojennego pochodzących z prywatnej kolekcji.  Zofia Stryjeńska (1891-1976), znana jako graficzka, malarka, ilustratorka i scenograf tworzyła prace wpisujące się w nurt sztuki art déco. Fascynacja artystki sztuką ludową przejawia się w tematyce prac i kontrastowych zestawieniach żywych barw. Na ekspozycji będzie można zobaczyć prace inspirowane polskimi tradycjami ludowymi pochodzące z dwóch cykli: „Polskie stroje ludowe”  i „Tańce polskie”.

Termin trwania wystawy czasowej:  16 września – 11 października 2015

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Mecenas Wystawy:  

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę pt. "Chciałem odbudować polską duszę” - w hołdzie Władysławowi  Reymontowi, pierwszemu Nobliście niepodległej Polski. Samorząd Województwa Dolnośląskiego włączył się w cykl przedsięwzięć mających na celu uczczenie 90. rocznicy śmierci wybitnego pisarza organizując tą właśnie wystawę w ramach obchodów Roku Reymontowskiego. Wystawa składa się z szereg dzieł malarskich nawiązujących tematycznie do twórczości Reymonta, wśród eksponowanych w naszym muzeum obrazów znajdą się prace między innymi takich artystów jak: Józef Chełmoński, Włodzimierz Tetmajer, Józef Mehoffer, Teodor Axentowicz oraz Leon Wyczółkowski. Wielowątkowość prezentowanej ekspozycji znakomicie ilustruje związki malarstwa z literaturą, a przykładem ich nierozerwalności i ponadczasowości jest twórczość wybitnego polskiego noblisty. Wystawa jest także okazją do przedstawienia obrazu polskiej wsi przełomu XIX/XX wieku, utrwalonego w legendzie literackiej.

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00. Ekspozycje unikatowych prac malarskich można będzie zobaczyć do 13 września 2015 roku.

 

W tym roku kolejny raz Muzeum Karkonoskie dostało dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje muzealne” na zakup eksponatów. Kolekcja szkieł z hut europejskich składa się z 33 obiektów powstałych na przestrzeni XVIII, XIX i 1 ćwierci XX wieku. Reprezentują one styl barokowy, biedermeierowski, historyzm oraz secesję i ArtDeco. Szkła powstały w hutach śląskich: Karlsthal i Josephine w Szklarskiej Porębie, firmie Fritza Heckerta w Piechowicach oraz czeskich: hrabiego Harracha w Neuwelt (Novy Svet), Josepha Riedla w Polaun (Desna) i Wilhelm Kralik i syn w Elenorenhain oraz francuskiej wytwórni Baccarat.

Całą kolekcję można zobaczyć w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Matejki 28, w terminie 7.08 – 4.10.2015, a wystawie towarzyszy bezpłatna oferta edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt Zakup kolekcji szkieł z hut europejskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


 

 

 

 

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Gabriela Zawiła

serdecznie zaprasza na wystawę Vladimira Kleina SZKŁO

która odbędzie się dnia 27 czerwca (sobota) o godzinie 12.00

w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Górze i potrwa do 9 sierpnia 2015

 

więcej

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Gabriela Zawiła

serdecznie zaprasza na wystawę Barbary Idzikowskiej Śpiąca...

która odbędzie się dnia 27 czerwca (sobota) o godzinie 12.00

w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Górze i potrwa do 9 sierpnia 2015

więcej

 

 

7 CZERWCA 2015 rok

 

godz. 11:00 - 14:00 Rodzinne warsztaty artystyczne inspirowane wystawą „Cd. Nauki Chodzenia”, Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta - Stankiewicza.

Zadaniem uczestników będzie wybranie fragmentu utworu T. Różewicza i przekształcenie go w artystyczną odpowiedź, czyli stworzenie rysunku plastycznego metodą graficzną na szkle.

Wstęp: 6 zł/os.

Prowadzi: Dział Oświatowy Muzeum Karkonoskiego

 

godz. 12:00 - 13:30 Spotkanie z Panem Januszem Stankiewiczem,

bratem Eugeniusza Geta - Stankiewicza, absolwentem historii i znakomitym fotografem, współtwórcą i aktorem Studenckiego Teatru Pantomimy „Gest” we Wrocławiu. Podczas spotkania będzie można poznać historię życia i współpracy dwóch mistrzów wystawy „Cd. Nauki Chodzenia”.

Wstęp wolny.

 

 

poświęcone upamiętnieniu rocznicy migracji ludności i tworzeniu po II wojnie światowej państwowości polskiej na ziemiach odzyskanych.

 

29.05.2015 r. godz. 9.00-14.00

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze  „Galeria na Górze”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!! JUŻ W NALBLIŻSZĄ SOBOTĘ (16.05) ZAPRASZAMY NA NOC MUZEÓW!!!

STARTUJEMY O GODZINIE 15:00. W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE WSTĘP DO MUZEUM W TĘ SZCZEGÓLNĄ NOC JEST BEZPŁATNY!

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy 03.05.2015 r. do Muzeum Karkonoskiego na kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”.

Anna Szczodrak -€“ Kierownik Działu Sztuki omówi malarstwo artystów tworzących w Karkonoszach w 2 poł. XIX w. i w 1 poł. XX w.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w niedzielę 3 maja o godzinie 11:00.

Wstęp do Muzeum i na spotkanie jest bezpłatny.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Wystawa przypomni dwóch wielkich  Mistrzów,  mieszkańców Wrocławia, którzy spotykali  się przez wiele lat dyskutując, bawiąc się słowem i rysunkiem. Na wystawie "cd. Nauki chodzenia" prezentujemy plansze z grafikami Geta-Stankiewicza połączone z wierszami Tadeusza Różewicza i rysunkami obu twórców. Inspiracją do powstania  utworów, a zarazem motywem je łączącym, stał się styropianowy model w kształcie litery Y autorstwa Jana Jaromira Aleksiuna. Model, który poeta otrzymał podczas wernisażu wcześniejszej wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu „Zabawy przyjemne i pożyteczne”, pozostawił w pracowni Geta-Stankiewicza. Ten sporządził 20 miedziorytów – aksonometrycznych rysunków modelu. Wszystkie grafiki znalazły się w wydanym tomiku wierszy "Nauka chodzenia" Tadeusza Różewicza. więcej

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza Regionalny Konkurs Literacko-Plastyczny

"Wiosna - lato - jesień - zima w Karkonoszach" więcej

 

Zapraszamy do Muzeum na wystawę uczestników Sekcji Fotograficznej przy Uniwersytecie III Wieku zatytułowaną DRZEWA.

Wystawę można oglądać do 27 kwietna 2015 r. w „Galerii na Górze”

 

 

 

03.04. (PIĄTEK) 09:00-17:00

04.04. (SOBOTA) 09:00-15:00

05.04. (NIEDZIELA WIELKANOCNA) NIECZYNNE

06.04. (PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY) 09:00-17:00

 

 

UWAGA! KONKURS!

 

Jak co roku, tradycyjnie chcielibyśmy spędzić z Państwem czas przedświąteczny w miłej atmosferze. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego na rodzinne warsztaty artystyczne i konkurs plastyczny o tematyce świąt Wielkanocnych. Warsztaty poprowadzi znana artystka ludowa Pani Mariya Ivanyshyn z Ukrainy i pracownicy Działu Oświatowego Muzeum Karkonoskiego.

Będziemy zdobić pisanki metodą batikową czyli na skorupkę wydmuszki nanosi

się roztopiony wosk pszczeli i pisze się przy pomocy specjalnego „pisaka”.

Zapewniamy materiały potrzebne podczas warsztatów.

Koszt pierwsza osoba z rodziny 5zł następna 4zł.

W cenę jest wliczone zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego.

 

 

Uwaga! Podczas warsztatów odbędzie się konkurs „PISANKA 2015”, skierowany do wszystkich uczestników zajęć w którym do wygrania będą:

unikatowe pisanki wykonane przez Panią Mariya Ivanyshyn.

 

Regulamin Konkursu dostępny tutaj.

 

 

Warsztaty prowadzi Dział Oświatowy

oraz gość specjalny Pani Mariya Ivanyshyn artystka ludowa z Ukrainy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dział Oświatowy tel. 75 64 55 078

Sekretariat tel. 75 75 234 65

Muzeum Karkonoskie ul.Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane na warsztaty zdobienia pisanek w terminie od 9.03.-31.03.15 Warsztaty prowadzi Dział Oświatowy oraz gość specjalny Pani Maria Ivaniszyn artystka ludowa z Ukrainy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dział Oświatowy tel. 75 64 55 078

Sekretariat tel. 75 75 234 65

Muzeum Karkonoskie ul.Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

www.muzeumkarkonoskie.pl

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

serdecznie zaprasza grupy zorganizowane, przedszkolne/szkolne

na edukacyjne warsztaty szkła artystycznego.

pt. „Wiosna w MUZEUM”.


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Dział Oświatowy Muzeum Karkonoskiego
Tel. 75 64 55078

www.muzeumkarkonoskie.pl

 

Zapraszamy do Muzeum w niedzielę 1. marca o godzinie 13:00 na wykład dra Pawła Konczewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Bohaterowie skazani na zapomnienie..."

 

Wykład w ramach miejskich obchodów ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH

 Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na wernisaż nowej wystawy w Galerii na Górze który odbędzie się 19 lutego 2015 (czwartek) o godz. 17.00. Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane realizacje uczniów i absolwentów z Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze - Cieplicach.

 


Więcej informacji w pod nr 75 64 550 78

 

Od Jeleniej Góry do Jakuszyc – spacer śladami dawnego hutnictwa szkła to temat najbliższego spotkania z cyklu NIEDZIELA W MUZEUM. Zapraszamy do Muzeum 1 lutego na godzinę 11:00. Spotkanie poprowadzi Tomasz Miszczyk - Kierownik Działu Archeologii. Wstęp na spotkanie i do muzeum - bezpłatny.

więcej

 

w ramach Europejskiego Festiwalu Szkła, który jest organizowany od 2012 roku, corocznie w październiku, przez Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski.

 

www.europeanglassfestival.com

www.facebook.com/EuropeanGlassFestival

 


Na wystawie ANIMAL PLANET obejrzeć będzie można prace szklane następujących artystów:

Lucian Butucariu – Rumunia; Ned Cantrell – Wielka Brytania/Dania; Sigrún i Ólöf Einarsdóttir – Islandia; Shige Fujishiro – Japonia/Niemcy; Jesse Günther – Irlandia; Karen Lise Krabbe – Dania; Andrzej Kucharski – Polska; Martine Luttringer – Francja; Martin Muranica – Słowacja; Inge Panneels – Belgia/Wielka Brytania; Wojciech Peszko – Polska; Mare Saare – Estonia; Janine Claudia Schimkat – Holandia; Stanisław Sobota – Polska; Ivana Šrámková – Czechy; Margit M. Tóth – Węgry; Małgorzata ET BER Warlikowska – Polska. więcej


kurator wystawy: Anita Bialic

 

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM wiecej

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIERWSZE W NOWYM ROKU SPOTKANIE Z CYKLU NIEDZIELA W MUZEUM. TYM RAZEM TEMATEM BĘDĄ SZOPKI BOŻONARODZENIOWE, A SPOTKANIE POPROWADZI KATARZYNA SZAFRAŃSKA- KIEROWNIK DZIAŁU ETNOLOGII MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ - 04.01.2015 r. O GODZ. 11:00. WSTĘP BEZPŁATNY.

 

SZANOWNI PAŃSTWO ZAPRASZAMY DO MUZEUM KARKONOSKIEGO NA MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU CERAMIKI I SZKŁA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU
WERNISAŻ WYSTAWY ODBEDZIE SIĘ 12 GRUDNIA O GODZINIE 17:00

 

"5 LAT PROJEKTU MOJA MAŁA OJCZYZNA W JELENIOGÓRSKICH SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH"


 

SZANOWNI PAŃSTWO!

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w ramach akcji "Dolny śląsk za pół ceny"
w dniach 24-26.10.2014 r. obniża bilety wstępu o 50 %. Tym samym bilet normalny będzie kosztował 3,5 zł, a bilet ulgowy 2 zł.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

SZANOWNI PANSTWO,

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze od 3 listopada do 25 stycznia 2015 roku prezentować będziemy prace jednego z najwybitniejszych polskich artystów - Jerzego Dudy- Gracza (1941-2004).  Kuratorem wystawy zatytułowanej REMANENTY jest córka artysty - Agata Duda - Gracz, która dokonała wyboru 48 dzieł.

Autor tak pisał o swojej twórczości: Kiedy myślę o polskim pejzażu to we mnie budzi się tęsknota i żal, a właściwie złość, że tak zmarniał i tak niewiele go już zostało. Najpierw niszczył go „dynamiczny rozwój gospodarczy” i blokowiska PRL-u. Teraz dobijają obrzydliwe, tandetne supermarkety, stacje benzynowe, betonowe, kościelne dziwolągi i reklamy amerykańskich portek na chłopskich polach. Na szczęście są jeszcze peryferyjne polskie zadupia, gdzie jest cicho, pięknie, spokojnie i daleko od zgiełku i obłędu, „bardzo ważnych spraw codziennych”. Są nieba, chmury, deszcze, śniegi, mgły, wschody i zachody słońca, łąki, pola, trawy, drzewa, ogrody, strumienie, stawy i bajora, stare chałupy, krzywe domki i omszałe płoty.

Wernisaż  3 listopada o godzinie 16:00 uświetni  koncert  w wykonaniu Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka.

Serdecznie zapraszamy!

 

Partner imprezy:


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJNOWSZĄ OFERTĄ LEKCJI MUZEALNYCH więcej

 

*Barbara Kamińska pochodzi z Kamienne Góry. Jej osiągnięcia: III nagroda na XIV Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej za pracę "Tanceka" w 2008 roku; wyróżnienie na III Ogólnopolskiej wystawie Rękodzieła Artystyznego "Z Nici Ariadny" za pracę "Smok Wawelski" w 2009 roku; wyróżnienie na 6-tym Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Ludowej i Artystycznej w dzierżoniowie za pracę "Spacer" w 2009 roku; Nagroda Specjalna Burmistrza Kamiennej Góry w 2012 roku.

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na odbywające się w ramach FESTIWALU SZTUKI WŁÓKNA 2014 dwie wystawy:
1. TKANINA, XL LAT SZTUKI WŁÓKNA W KOWARACH I NA DOLNYM ŚLĄSKU 1974-2013 – Kurator Ewa Poradowska-Werszler.
2. MEANDRY, Barbary Nachajskiej-Brożek.
Wernisaże wystaw odbędą się 18.09.2014 r. o godzinie 15:00.
Obie wystawy będzie można oglądać do 26.10.2014 r.

 

 

 

 

Przypominamy, że jeszcze do końca września można się zapisywać na bezpłatne warsztaty edukacyjne dotyczące szkła artystycznego. więcej informacji

 

Tym razem spotkanie będzie dotyczyło Alexandra Pfohla. Projektanta w Hucie Josephine w Szklarskiej Porębie.

 

Wykład "Alexander Pfohl, projektant w Hucie Josephine w Szklarskiej Porębie" ma na celu nakreślenie sylwetki niezwykle płodnego i zdolnego twórcy, który przez 10 lat zatrudniony był w jednej z czołowych hut szkła w Europie. Wybrane przykłady zrealizowanych w hucie projektów szkieł użytkowych udowadniają, że Pfohl potrafił połączyć swoje artystyczne wizje z wymogami produkcji przemysłowej, tworząc najwyższej jakości produkty, spełniające doskonale swoje funkcje utylitarne oraz estetyczne. Wykład pokazuje Pfohla przede wszystkim jako uzdolnionego i wszechstronnego designera, a także ciekawego i wyjątkowego człowieka, który odnalazł w Szklarskiej Porębie prawdziwy dom. Życie Pfohla to także jeden z wielu przykładów losów ludzi różnej narodowości, którzy w wyniku zawirowań historii musieli zmieniać swoje ścieżki kariery zawodowej oraz plany osobiste.

 

Wykład realizowany jest w ramach projektu „Zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

 

Prowadzący: Justyna Wierzchucka, kierownik Działu Szkła Artystycznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze


 


Uprzejmie informuję, że Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie ul. 11 Listopada 23 od 11.08.2014 do 31.10.2014 będzie nieczynny dla zwiedzających z powodu remontu Muzeum.

 

Wejście do Parku Ducha Gór bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Gabriela Zawiła

dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Szanowni Państwo w dniach 15.08. – 13.09. 2014r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze będą prezentowane trzy wystawy o tematyce górskiej. Muzeum Karkonoskie jest od paru lat współorganizatorem Biennale Fotografii Górskiej i użycza swoich sal nie tylko dla wystawy pokonkursowej, również do wystaw towarzyszących Biennale.

Tegoroczne wystawy prezentowane w Muzeum Karkonoskim to:
-XVIII Biennale Fotografii Górskiej, wystawa pokonkursowa. Na wystawę składa się 170 prac  58  autorów z Polski i Czech.
- Wystawa „ Karkonosze z obu stron” pokazująca prace artystów fotografujących w Karkonoszach. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu euroregionalnego „Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”
- Wystawa „Samotnia 2014r.” – wystawa powarsztatowa w ramach projektu „Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”

więcej

 

3. sierpnia o godzinie 11:00 zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w Muzeum".

Tym razem Maciej Siwicki* opowie o obiektach rezydencjonalnych Dolnego Śląska w obliczu nowej rzeczywistości po 1945 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

*Maciej Siwicki jest doktorantem historii na Uniwersytecie Zielonongórskim w Zielonej Górze, regionlalistą, społecznikiem. Wydał kilka publikacji na temat historii Szprotawy, m. in."Monografię Izby Pamięci w Szprotawie".

W celu popularyzacji kolekcji szkieł śląskich Muzeum Karkonoskie przygotowało specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną, skierowaną do różnych grup odbiorców:

1. Dzieci (0-12lat)

  • Oprowadzenie po stałej wystawie szkła artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem częścimultimedialnej wystawy (aplikacja: Memory) wzbogacone o quiz i poszukiwania określonych szkieł na wystawie. Zwiedzanie zakończone w "Kąciku zabaw dla dzieci" układaniem puzzli z wizerunkiem szkieł oraz kolorowankami (0-7lat);
  • oprowadzenie po stałej wystawie szkła artystycznego, ze szczególny uwzględnieniem części multimedialnej wystawy (aplikacja: Stwórz szkło) zakończone warsztatami artystycznymi w Sali konferencyjnej (tworzenie szklanych przycisków do papieru z soczewek) (8-12 lat).

2. Młodzież (13-18lat)

Oprowadzenie po stałej wystawie szkła artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem szkła śląskiego (zwłaszcza szkła pamiątkowego), zakończone warsztatami artystycznymi "Szklana pamiątka z mojej miejscowości" (zdobienie szkła motywem pamiątkowym na podstawie poznanych szkieł śląskich).

3. Dorośli

Wykład "Projektanci Huty Josephine w Szklarskiej Porębie i Firmy Fritza Heckerta w Piechowicach na przykładzie zakupionej kolekcji szkieł śląskich".

4. Seniorzy

Wykład "Projektanci Huty Josephine w Szklarskiej Porębie i Firmy Fritza Heckerta w Piechowicach na przykładzie zakupionej kolekcji szkieł śląskich, zakończony warsztatami artystycznymi "Zdobienie naczyń szklanych motywem pamiątkowym".

Wszystkie działania edukacyjne będą dostępne dla uczestników za darmo w terminie od 2 lipca do 30 września 2014.

 

Projekt „Zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kontakt: Aneta Sikora-Firszt 75 64 550 78 promocja@muzeumkarkonoskie.pl

Justyna Wierzchucka 75 64 550 88 szklo@muzeumkarkonoskie.pl

lub w sekretariacie muzeum 75 75 234 65 sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl

 

 

Na wystawie będzie można zapoznać się z dziełami malarstwa flamandzkiego. Kolekcja pochodzi ze zbiorów prywatnych użyczonych Muzeum na okres wystawy czasowej.

Flamandzka sztuka obejmująca obszar południowych prowincji Niderlandów (dzisiejsza Belgia) rozwijała się pod wpływem hiszpańskiego dworu, w kręgu religii rzymsko-katolickiej i wpływów włoskich. We Flandrii dominował obraz typu gabinetowego, małoformatowy przeznaczony do kontemplacji i traktowany jako obiekt kolekcjonerskich pasji. Dominujące początkowo tematy religijne ustąpiły miejsca kompozycjom o charakterze świeckim np. scenom z życia codziennego, portretom,  pejzażom, martwym naturom, widokom wnętrz kościołów, morskim krajobrazom oraz scenom alegorycznym i mitologicznym, w których  specjalizowali się poszczególni malarze. Wszystko to będzie można zobaczyć na wystawie.

Wśród obrazów, które zaprezentujemy znajdą się dzieła Jana Franza Soolmakera - malarza italianizujących pejzaży i scen rodzajowych, Jana Lootena – specjalizującego się w leśnych pejzażach, czy znakomitego Philipsa Wouwermana - jednego z najbardziej utalentowanych, twórców scen konnych XVII w. Jego prace cieszyły się popularnością i były naśladowane do początków XIX w. Ulubionym tematem artysty były konie, ale malował również sceny myśliwskie, postacie jeźdźców, sceny batalistyczne z okresu wojny trzydziestoletniej, jarmarki, biwaki i obozy wojskowe.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dziełami mistrzów flamandzkich w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

 

Wystawę będzie można oglądać do 10. sierpnia 2014 r.

 

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jeleniogórski zbiór szkła artystycznego powiększył się o czterdzieści szkieł z hut śląskich, wykonanych w latach 1840 - 1940 z wykorzystaniem różnych technik wytwarzania i zdobienia szkła.

Są to szkła użytkowe, pochodzące z trzech doskonałych hut: Huty Karlsthal i Huty Josephine w Szklarskiej Porębie oraz Firmy Fritza Heckerta w Piechowicach. Reprezentują epoki stylistyczne: biedermeier, historyzm oraz secesję i Art Deco. Są to obiekty o wysokim poziomie technologicznym, dekoracyjnym i artystycznym. Doskonale wpisują się  w charakterystykę zbiorów Muzeum Karkonoskiego, którego wiodącą dziedziną jest szkło artystyczne.

Zakupiona kolekcja szkieł śląskich składa się ze szklanic i pucharów z połowy XIX wieku, o najwyższym poziomie technologicznym (szkło barwione, szlifowane, rytowane lub malowane), zawierających motywy pamiątkowe, myśliwskie, symboliczne i ornamentalne. Świadczą one przede wszystkim o niezwykłym kunszcie dawnych mistrzów, między innymi Franza Pohla (założyciela huty Josephine) czy Moritza Finscha, malarza na szkle, działającego w Cieplicach. Cennymi obiektami są także przykłady szkieł filigranowych, wykonanych w dawnej technice hutniczej, z powodzeniem odtworzonej przez Pohla i Seidla w Szklarskiej Porębie. Pozostałe obiekty ukazują świetny poziom śląskich hut na przełomie XIX i XX wieku, aż do lat 40. XX wieku. Doskonałe projekty Siegfrieda Haertela i Alexandra Pfohla dla Huty Josephine reprezentowane są w kolekcji przykładami remerów oraz wazonów. Natomiast szkła malowane są charakterystyczne dla słynnej wytwórni Fritza Heckerta w Piechowicach z końca XIX i początku XX wieku. Wszystkie zakupione szkła doskonale wpisują się w charakter kolekcji szkła artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego, uzupełniając ją o kolejne obiekty wytworzone w czołowych hutach śląskich, z zachowaniem wysokiej jakości technologicznej oraz artystycznej.

Kolekcja szkła Muzeum Karkonoskiego, częściowo prezentowana na stałej wystawie jest jedną z najważniejszych monograficznych kolekcji rzemiosła w Polsce oraz na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Jej rozwój jest ważny nie tylko dla samego muzeum i miasta Jeleniej Góry, ale także dla całego regionu, ponieważ stanowi świadectwo bardzo ważnej dla niego dziedziny rzemiosła, jakim jest szklarstwo.

Zakupiona kolekcja szkieł śląskich jest w całości zaprezentowana na wystawie „Nowe Nabytki 2014”, trwającej 1-31.07.2014. Po jej zakończeniu część szkieł uzupełni stałą wystawę szkła artystycznego.

W celu popularyzacji kolekcji szkieł śląskich Muzeum Karkonoskie przygotowało specjalną ofertę edukacyjną, skierowaną do różnych grup wiekowych, która poprzez zabawę i działania twórcze przybliża odbiorcą historię szklarstwa śląskiego. Zajęcia odbywać się będą w terminie 2.07 – 30.09.2014.

Program MKiDN: Kolekcje, priorytet: Kolekcje muzealne, nazwa zadania: Zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

 

Muzeum Karkonoskie zaprasza na kolejną wystawę szkła artystycznego. Tym razem jest to wystawa monograficzna polskiej artystki szkła Moniki Rubaniuk. Wystawa nosi tytuł "Epidemia" i będzie można ją oglądać od 1 lipca do 10 sierpnia 2014. Więcej szczegółów tutaj.

więcej

 

Mecenas Wystawy:

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza na imprezę Transgraniczna Inwazja Sztuki
Jelenia Góra, 28 – 29 czerwca 2014 r. Plac Ratuszowy
28 czerwca (sobota) – godz. 12.00 – 20.00
29 czerwca (niedziela)– godz. 10.00 – 18.00

Pokazy wydmuchiwania i obróbki szkła.
Pokazy i warsztaty wypalania ceramiki w piecach RAKU
Otwarte warsztaty i pokazy  artystyczne:
rzeźba, grafika, malarstwo, witraż, biżuteria, malowanie - grawerowanie szkła.
Targi sztuki i rękodzieła artystycznego.
Letni  konkurs  na zimową bombkę

 

W ostatni weekend czerwca  Plac Ratuszowy czeka prawdziwa inwazja artystów i rzemieślników  z Polski i Czech. Dominującym elementem będą szklane cuda i cudeńka, ogień dym i wysokie temperatury.  Na dwa dni centrum Jeleniej Góry zamieni się w wielki warsztat  pod gołym niebem w którym będzie można spróbować swoich sił  w różnych dziedzinach działalności artystycznej. Zapraszamy jeleniogórzan i turystów, dzieci, młodzież i dorosłych. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako artysta. Wasze prace ozdobią przestrzeń publiczną Jeleniej Góry. Warsztaty i pokazy trwać będą nieprzerwanie przez całą imprezę. Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w letnim konkursie zdobienia bombek choinkowych o nagrodę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i Burmistrza Miasta Żelezny Brod. Najpiękniejsze bombki zawisną na ratuszowej choince.

Letni konkurs na zimową bombkę odbywać się będzie w sobotę od godz. 12.00 do 16.00.

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród  w sobotę 28 czerwca o godzinie 18.00.

Zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Organizatorami imprezy są: Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

 

WEEKENDOWA ATRAKCJA DLA CAŁEJ RODZINY

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza

na imprezę

Transgraniczna Inwazja Sztuki

Jelenia Góra, 28 – 29 czerwca 2014 r. Plac Ratuszowy

28 czerwca (sobota) – godz. 12.00 – 20.00
29 czerwca (niedziela)– godz. 10.00 – 18.00

Pokazy wydmuchiwania i obróbki szkła.
Pokazy i warsztaty wypalania ceramiki w piecach RAKU
Otwarte warsztaty i pokazy  artystyczne :

rzeźba, grafika, malarstwo, witraż, biżuteria, malowanie - grawerowanie
szkła.

Targi sztuki i rękodzieła artystycznego.

Letni  konkurs  na zimową bombkęW ostatni weekend czerwca  Plac Ratuszowy czeka prawdziwa inwazja artystów i
rzemieślników  z Polski i Czech. Dominującym elementem będą szklane cuda i
cudeńka, ogień dym i wysokie temperatury.  Na dwa dni centrum Jeleniej Góry
zamieni się w wielki warsztat  pod gołym niebem w którym będzie można
spróbować swoich sił  w różnych dziedzinach działalności artystycznej.
Zapraszamy jeleniogórzan i turystów, dzieci, młodzież i dorosłych. Każdy
będzie mógł spróbować swoich sił jako artysta. Wasze prace ozdobią
przestrzeń publiczną Jeleniej Góry. Warsztaty i pokazy trwać będą
nieprzerwanie przez całą imprezę. Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział
w letnim konkursie zdobienia bombek choinkowych o nagrodę Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry i Burmistrza Miasta Żelezny Brod. Najpiękniejsze bombki
zawisną na ratuszowej choince.

Letni konkurs na zimową bombkę odbywać się będzie   w sobotę od godz. 12.00
do 16.00.  Zakończenie konkursu i wręczenie nagród  w sobotę 28 czerwca o
godzinie 18.00. Zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia.Organizatorami imprezy są: Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum
Kultury, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Na wystawie prezentujemy dokumenty, plakaty wyborcze, sylwetki parlamentarzystów ze strony Solidarności i strony rządzącej. Wystawa przypomina fakty, nastroje, pytania, które stawiali sobie Polacy 25 lat temu.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego 4. czerwca 2014 roku o godzinie 16:00.
Wystawa potrwa do końca sierpnia.


 

Noc Muzeów w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

więcej

 

Noc Muzeów w Muzeum Historii i Militariów

więcej

 

17.05 (SOBOTA) W GODZINACH 16:00-24:00 - WSTĘP BEZPŁATNY

 

 

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu na bezpłatne warsztaty z zakresu procesu rozwoju produktu wzorniczego oraz zarządzania w procesie wzorniczym. Są to już ostatnie warsztaty dla przedsiębiorców realizowane w ramach projektu!

 

Termin:

15-16 maja 2014 r. (czwartek-piątek)

Miejsce:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28

Termin nadsyłania zgłoszeń:

9 maja      więcej pdf

 

Fotorelacja z inscenizacji przygotowanej przez Grupę Rekonstrukcyjną ARADO „Obrazy Matejki”, która rozgrywała się  przed ”starym” wejściem do Muzeum. Inscenizacja miałóa przypomnieć o zdeponowaniu w jeleniogórskim muzeum obrazów Jana Matejki „Rejtan”, „Batory pod Pskowem” i „Unia Lubelska” odnalezionych przez prof. Stanisława Lorenza w Przesiece.

więcej

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ZAPRASZA ARTYSTÓW i RZEMIEŚLNIKÓW do wzięcia udziału w kiermaszu sztuki i szkła odbywającym się w ramach imprezy plenerowej pn. „Inwazja Sztuki”. Ten szczególny polsko-czeski festiwal sztuki i szkła zaplanowano na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w dniach 28-29 czerwca 2014 r. W programie przewidziano pokazy obróbki szkła nad palnikiem, wytwarzania biżuterii z możliwością zakupu, wykonywania witraży szklanych, wydmuchiwania szkła przy przenośnym piecu szklarskim, produkcji koralików i wiele innych pokazów rzemieślniczych. Wydarzeniom na jeleniogórskim rynku towarzyszyć będzie bogaty program animacyjny. Ofertę przygotowaną na poniższym formularzu „KARTA ZGŁOSZENIA” prosimy dostarczyć w formie papierowej lub drogą elektroniczną do dnia 16 maja 2014 roku na adres: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, tel. 75 64 550 88, e-mail: szklo@muzeumkarkonoskie.pl

O zakwalifikowaniu (zaproszeniu) na festiwal decydować będzie proponowany profil stanowiska oraz kolejność zgłoszeń. Zaproszonym wystawcom organizator gwarantuje zadaszone miejsce prezentacji (namiot) oraz dostęp do energii elektrycznej. Dodatkowe kwestie związane z uczestnictwem rzemieślników i artystów prezentujących pokazy warsztatowe będą negocjowane indywidualnie.

Dodatkowe informacje: koordynator projektu p. Danuta Syryca
tel:756478884 (od wtorku do piątku w godz. 13.00 -18.00) lub Dział Szkła Artystycznego Muzeum: tel. 75 64 550 88

UWAGA!
Organizatorzy nie dopuszczają na terenie imprezy udziału handlu oferującego powszechnie dostępne artykuły, nie posiadające charakteru artystycznego lub rękodzielniczego.

Karta zgłoszenia do pobrania: http://jck.pl/news.php?id=693

 

ZDJĘCIE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W OBCHODACH JUBILEUSZU 100-LECIA GMACHU MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE W DNIU 14.04.2014 R. (fot. Cezary Wiklik)


 

W dniach 01-03.2014 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza do siedziby głównej i oddziałów:

  • Siedziba Główna przy ul. Matejki 28 – muzeum czynne w godzinach 09:00 -17:00
  • Muzeum Historii i Militariów – muzeum czynne w godzinach 09:00 -17:00
  • Muzeum Zamek w Bolkowie - 1,3,4.05 – muzeum czynne w godzinach 09:00 -18:00, 02.05 w godzinach 09:00 -17:00
  • Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie – muzeum czynne w godzinach 09:00 -17:00


1.05.2014 godz. 9.00 - 17.00
10 lat Polski w Unii Europejskiej zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania siedziby głównej przy ul. Jana Matejki 28. W wyniku realizacji projektów europejskich zostały zrealizowane dwie wystawy stałe: szkła artystycznego, wystawa poświęcona  historii Jeleniej Góry i regionu oraz najnowsza pn. My Jeleniogórzanie. 100 lat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Na gości Muzeum którzy poprawnie odpowiedzą na pięć pytań czeka nagroda.

2.05.2014
Szczególnie zapraszamy na godz. 13.00-13.30 na inscenizację przygotowaną przez Grupę Rekonstrukcyjną ARADO „Obrazy Matejki”, która rozgrywać się będzie przed” starym” wejściem do Muzeum. Inscenizacja przypomina o zdeponowaniu w jeleniogórskim muzeum obrazów Jana Matejki „Rejtan”, „Batory pod Pskowem” i „Unia Lubelska” odnalezionych przez prof. Stanisława Lorenza w Przesiece.

17.05.2014 r. NOC MUZEÓW
Siedziba Główna przy ul. Jana Matejki 28
16.00 -18.00 Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród „ Moja rodzina” i moja przygoda w Muzeum”
18.00 -Rozpoczęcie Nocy Muzeów

- uroczystość otwarcia

- pokaz unikatowych współczesnych obrazów malowanych na szkle z kolekcji muzeum

- prezentacja multimedialna Pamięć przedmiotu.
Prezentacja poświęcona zabytkowym przedmiotom przechowywanym w rodzinnych zbiorach powojennych osiedleńców; historie przedmiotów kumulujących pamięć o dziejach Polaków na przestrzeni XX stulecia, mgr Ignacy Dumin

19.10 Koncert Pieśni jak życie…

koncert pieśni ludowych w wykonaniu dolnośląskich laureatów Ogólnopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

W przeciągu minionych trzech dekad liczni wykonawcy dolnośląscy zostali laureatami najważniejszego konkursu tradycji w Polsce prezentując zachowane do dziś bogactwo folkloru przeniesione z opuszczonych po 1945 roku swych rodzinnych regionów.

20.10 Smaki przeniesione w czasie

- degustacja tradycyjnych potraw kuchni regionalnych z Dolnego Śląska
- gawędy o dawnych ojczyznach Gawędy o dawnych ojczyznach, czasie przesiedleń i wielkiej wędrówce z udziałem powojennych ekspatriantów z Kresów wschodnich, polskich reemigrantów z Bośni oraz Górali Czadeckich.
Bezpośrednie relacje świadków wielkiej historii powojennego zasiedlania Dolnego Śląska przez Polaków; dramatyczne okoliczności opuszczania małych ojczyzn i trudne procesy adaptacyjne w nowej rzeczywistości stanowią część tożsamości dzisiejszych Dolnoślązaków.

20.30 Prelekcja i pokaz multimedialny: Kolberg dzisiaj, czyli antropologia stosowana - mgr Henryk Dumin

Szeroka panorama dolnośląskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego z ukazaniem fenomenów polskiej kultury dotrwałych do dziś na bazie wyłącznie ustnej transmisji międzypokoleniowej; przedstawienie efektów badań prowadzonych nieprzerwanie od 1983 roku w wśród mieszkańców Dolnego Śląska przez specjalistę w zakresie antropologii stosowanej; skarby kultury, ich znaczenie i praktyczne zastosowanie w życiu współczesnym.

21.30 Recital śpiewaczek ludowych. Występ wybitnych solistek starszego i młodego pokolenia z repertuarem pieśni ludowych

22.30 Pokaz magii leczniczej Zerwij ziele z pięciu miedz - pokaz magicznych sposobów uzdrawiania i zadawania czarów miłosnych. Inscenizacja tradycyjnych metod leczniczych i magii miłosnej w wykonaniu wiejskich artystów.
23.30-24.00  Prezentacja poezji ludowej

W sobotę 17 maja 2014 roku, w godz. 17.00 - 22.00 w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, odbędzie się czwarta edycja Wojskowej Nocy Muzeów.
W tym roku tematem przewodnim będzie 70 rocznica bitwy o Monte Cassino.

O godz. 16.00 w budynku muzeum przy ul. Sudeckiej 83, odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej historii 2 Korpusu Polskiego.
Na ekspozycji zwiedzający będą mogli zobaczyć uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy gen. Władysława Andersa z okresu formowania Armii Polskiej w ZSRR, jej ewakuacji do Persji, pobytu w Iraku i Palestynie wreszcie walk we Włoszech w 1944 i 1945 roku.
Dopełnieniem wystawy będą oryginalne amerykańskie, brytyjskie i niemieckie kroniki filmowe z okresu walk o Monte Cassino.
Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie Nocy Muzeów powstanie militarne graffiti, tym razem poświęcone zmaganiom żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino.
Na wystawie plenerowej dla gości Nocy Muzeów udostępnione zostaną wnętrza niektórych pojazdów wojskowych.
Żołnierze z 23 Śląskiego Pułku Artlerii z Bolesławca przygotują stanowisko z trenażerem strzeleckim.
Wojskowa Noc Muzeów nie może obejść się bez pysznej wojskowej grochówki, na którą wszystkich zapraszamy.
Realizacja Nocy Muzeum dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Jelenia Góra

 

I. VERANSTALTER

1. Veranstalter des Wettbewerbs ist das Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, Bildungsabteilung, Tel.: 0048 75-64-550-78

 

II. ZIEL DES WETTBEWERBS
1. Kennenlernen der Geschichte der eigenen Familie,
2. Interessante Darstellung des Bilds der eigenen Familie. mehr

 

I. VERANSTALTER

Veranstalter des Fotowettbewerbs ist

Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

II. ZIEL DES WETTBEWERBS
1. Ziel des Wettbewerbs ist die Bewerbung der Kultureinrichtungen Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra und Schlesisches Museum in Görlitz.
2. Auswählen von besten Fotos von Autoren, die als Hobby- oder professionelle Fotografen fotografieren. Gesucht werden interessante Kompositionen, originelle Beobachtungen, untypische technische Lösungen, die in der Fotografie Anwendung finden.
3. Das Leitthema des Wettbewerbs ist das Museum, das durch wichtige Museumsereignisse oder Veranstaltungen aufgezeigt wird. mehr

 

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,

ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

II. CEL KONKURSU
1.Celem konkursu jest promowanie instytucji kulturalnej jakim jest Muzeum Karkonoskie oraz przynależne do niego oddziały (Muzeum Historii i Militariów, Muzeum Zamek Bolków, Muzeum Carla i Gerharta Hauptmanna w Szklarskiej Porębie) .

2. Wyłonienie najlepszych zdjęć oraz ich autorów którzy hobbistycznie lub profesjonalnie zajmują się fotografią. Szukamy ciekawych ujęć kompozycyjnych, oryginalnych spostrzeżeń, nietypowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w fotografii.

3. Tematem przewodnim konkursu jest muzeum przedstawione w świetle ważnych wydarzeń muzealnych, imprezy zarejestrowanej podczas pobytu w muzeum lub jego oddziałach. więcej

 

 

Szanowni Państwo,

już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w Muzeum". Tym razem gościć będziemy dr Agatę Rome - Dzida autorkę książki "Niemieccy artyści w Karkonoszach w latach 1880 - 1945". Spotkanie poprowadzi Joanna Mielech.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28
Niedziela 06.04.2014 r. godz. 11:00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

 

 

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w muzeum". W ramach spotkania  odbędzie się kuratorskie oprowadzenie po wystawie Alchemicy szkła, przygotowanej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi kurator Elżbieta Gajewska-Prorok z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, która przybliży wątki i tematy poruszone na wystawie, mającej na celu przybliżenie eksperymentów technologicznych w dziedzinie wytwórczości szklarskiej na przestrzeni wieków. Opowie ona między innymi o rozwoju technik wytwarzania i barwienia szkła oraz o dawnych "alchemikach" - eksperymentatorach oraz autorach traktatów szklarskich i alchemicznych.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 2 marca (niedziela) 2014 r. o godzinie 11:00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę czasową
„Alchemicy szkła” ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ekspozycję będzie można zwiedzać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w terminie 28.02-06.04. 2014 r.  
Alchemicy

 

1 marca

godz. 11:00 - Odsłonięcie kamienia z tablicą pamiątkową przy kaplicy na "starym" cmentarzu przy ulicy Sudeckiej

godz. 16:00 - Muzeum Karkonoskie - prelekcja na temat żołnierzy wyklętych
2 marca

godz. 10:30 - msza święta w Bazylice Mniejszej w intencji żołnierzy wyklętych.

 

 

Zapraszamy serdecznie do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na promocję książki Leszka Różańskiego "Opowieści Ostateczne" 08.02.2014 (sobota) o godzinie 16:00.
Będzie też okazja do nabycia książki w cenie promocyjnej 60 zł     Recenzja:

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na uroczyste przekazanie do zbiorów pamiątek Wojciecha Stelmacha - Żołnierza 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Uroczystość odbędzie się 6. lutego o godzinie 16:30 w siedzibie głównej muzeum przy ul. Matejki 28.

 

Zapraszamy w najbliższy piątek - 31 stycznia o godz. 16:00 na wernisaż do Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim. Tym razem otworzymy wystawę fotografii "Portret relacji" Janiny Peikert. Autorka wystawy, Janina Peikert od kilkudziesięciu lat jest zapaloną podróżniczką - była już w ponad 50 krajach, na sześciu kontynentach. Fascynują ją niezwykłości rzeczy pozornie zwyczajnych i napotkani ludzie. Długoletnie zamiłowanie do fotografii przerodziło się w pasję prezentacji cudowności elementów przyrody i świata.
Od roku 2007 jest członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Autorka jest także założycielką Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

 

2. lutego 2014 r. o godzinie 11:00 serdecznie zapraszamy do muzeum na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w muzeum". Tym razem gościć będziemy aktorkę teatralną, reżyserkę, wieloletnią dyrektorkę jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida, inisjatorkę Międzynarodowego Przęglądu Teatrów Ulicznych - ALINĘ OBIDNIAK. Spotkanie będzie poświęcone inicjatywom kulturotwórczym.


 

Serdecznie zapraszamy na wystawę szkła UFO Unikat- Forma – Obiekt, która odbywa się w ramach Play with glass - European Glass Festival. Autorami projektu oraz kuratorami wystawy są Anita Bialic (Galeria BB w Karkowie) oraz prof. Kazimierz Pawlak (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu).
Od 23 stycznia 2014 roku w salach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze będzie można oglądać niezwykłe szklane obiekty czternastu artystów z całego świata:
Pilar Aldana-Mendez  -   Hiszpania
Ed van Dijk  -    Holandia / Francja
Aleksander Fokin  -    Rosja
György Gáspár  -    Węgry
Marta Gibiete  -    Łotwa
Jens Gussek  -    Niemcy
Ekrem Kula  -    Turcja
Peter Layton  -    Wielka Brytania
Agnieszka Leśniak-Banasiak  -    Polska
Eva Moosbrugger  -    Austria
Magdalena Pejga  -    Polska
Beata Stankiewicz-Szczerbik  -    Polska
Jiří Šuhájek  -    Czechy
Vesa Varrela  -    Finlandia
Milan Vobruba  -    Czechy / Szwecja
Maciej Zaborski  -    Polska
Wystawa potrwa do 24 lutego 2014 roku.

więcej

 

Szanowni Państwo,
już w pierwszą niedzielę nowego roku serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w Muzeum". Tym razem tematem spotkania będą Rytuały pogrzebowe w neolicie ziem polskich na przykładzie badań archeologicznych cmentarzyska w Książnicach.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Wilk- autor badań archeologicznych w Książnicach oraz Kierownik Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - Muzeum Historii i Militariów.

Książnice należą do stosunkowo wąskiego kręgu stanowisk z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu, gdzie w jednym miejscu mamy odkrytą sekwencję większości kultur archeologicznych od IV do II tysiąclecia p.n.e. Na jednym wzgórzu kilka różnych ludów zakładało osady i cmentarzyska. W Książnicach zarejestrowano wyraźnie wydzieloną strefę, gdzie chowano elitę. Do grobów wkładano wyroby miedziane, niezwykle rzadko spotykane w Polsce - topór, siekierę, dłuto, jak również wyszukaną i bardzo liczną biżuterię miedzianą oraz masywne wyroby krzemienne - w tym sztylet. Wszystkie te przedmioty jednoznacznie można identyfikować jako obiekty prestiżu, wyznaczające rangę posiadającego je człowieka. Jest to dotychczas jedyne w Polsce cmentarzysko neolityczne, na którym zarejestrowano bardzo wyraźny układ binarny. Osobną strefę zarezerwowano dla mężczyzn, osobną dla kobiet. Oprócz grobów elity, badacze natknęli się na osobne pole grzebalne, gdzie pochówki były wyraźnie uboższe, wyposażone jedynie w naczynia gliniane i krzemienie. - Mamy tutaj świetnie udokumentowane początki rozwarstwienia społecznego, początki rodzenia się kasty wojowników i skoligaconych z nimi bogatych kobiet, odwzorowane w zapisie pochodzącym z grobów. Ewenementem jest to, że każda z neolitycznych i wczesnobrązowych kultur, jaką udało się odkryć na stanowisku pojawiła się w najbogatszej i bardzo oryginalnej formie.


\Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 05.01.2014 r. godz. 11:00

 

 

 

23.12.2013 r. (poniedziałek)  muzeum czynne dla zwiedzających w godz. 09:00-16:00
24.12.2013 r. Wigilia - muzeum czynne w godz. 09:00 - 12:00
25.12.2013 r. Boże Narodzenie - muzeum zamknięte
26.12.2013 r. II dzień Bożego Narodzenia - muzeum czynne w godz. 09:00-17:00
27.12.2013 r. (piątek) muzeum czynne w godz. 09:00-16:00
28.12.2013 r. (sobota) muzeum czynne w godz. 09:00-17:00
29.12.2013 r. (niedziela) muzeum czynne w godz. 09:00-17:00 (wstęp bezpłatny)
30.12.2013 r. muzeum czynne w godz. 09:00-16:00
31.12.2013 r. Sylwester - muzeum czynne w godz. 09:00-16:00
01.01.2014 r. Nowy Rok - muzeum zamknięte

 

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na nową czasową wystawę MALARSTWO ERNY SCHMIDT - CAROLL. W okresie od 18.12.2013 r. do 19.01.2013 r. będziemy prezentować 63 dzieła artystki pochodzące z prywatnej kolekcji siostrzenicy malarki, Sibylle Bertheau z Monachium.
Wernisaż wystawy odbędzie się 18 grudnia 2013 r. o godz. 18:00.

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze kupi auto osobowo-transportowe z możliwością odliczenia VAT, z autoryzowanego salonu.

Auto nowe, roczne lub maksymalnie dwuletnie, bezwypadkowe, z przebiegiem nie większym niż 60 tysięcy kilometrów, nie mniej niż sześcioosobowe, klimatyzowane, z minimum jedną poduszką powietrzną.

Termin składania ofert – 12 grudnia 2013 r. do godziny 12:00 w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 28, Tel. 75 75 234 65

Realizacja oferty – do 30 grudnia 2013 r.

 

Serdecznie zapraszamy na promocję książki "Opowieść o Aesculapie" autorstwa Romana Prystroma
28 listopada 2013 r., godz. 17:00, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.


 

 

JUŻ OD 8 LISTOPADA SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NOWĄ WYSTAWĘ CZASOWĄ - PIĘKNO TO TAJEMNICA. PRACE SAMA HAVATOYA BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ W NASZYM MUZEUM DO 15 GRUDNIA.

plik pdf

 

 

Na spotkaniu będziemy wspominać osoby, które odeszły a były związane z Muzeum Karkonoskim.

 

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Dygdałowicz z Pracowni Dokumentacji Filmowej i Audiowizualnej Jeleniogórskiego Ośrodka Kultury. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną filmy autorstwa Zbigniewa Dygdałowicza i Henryka Szoki o Mieczysławie Buczyńskim, Zbisławie Michniewiczu, Józefie Gielniaku oraz Jerzym Kolankowskim.

 

Tym razem spotkanie poprowadzi Andrzej Mateusiak wiceprezes urzędujący Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze a tematem będzie „Przewodnictwo górskie w Karkonoszach” .
Podczas spotkania zostanie nakreślony rys historyczny początków przewodnictwa górskiego uzupełniony o część powojenną.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

strona PTTK Jelenia Góra

 

13 września 2013 r. w godzinach 10:00 - 18:00 w muzeum odbędzie się konferencja naukowa "Krajobraz i ludzie na pograniczu śląsko - saksońskim".

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

 


8 WRZEŚNIA O GODZ. 11:00 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z CYKLU "NIEDZIELA W 
MUZEUM" ZWIĄZANE Z NOWĄ EKSPOZYCJĄ.

 

"SZTUKA ROSYJSKA LAT 20. - 30. XX WIEKU. RYSUNKI, AKWARELE, GWASZE I PORCELANA PROPAGANDOWA".
Wystawa z prywatnej kolekcji rodziny Żerlicynów - Żarskich.

 

15 sierpnia  2013 r.  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Oddziały będą czynne dla zwiedzających  jak w dni powszednie.

 

4 SIERPNIA O GODZINIE 11:00 ZAPRASZAMY DO MUZEUM KARKONOSKIEGO NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU NIEDZIELA W MUZEUM.

WSTĘP JAK ZWYKLE BEZPŁATNY.

 

Od 29 czerwca  do 8 lipca 2013 roku w Jeleniej Górze, Szklarskiej Porębie, Piechowicach i Desnej w Czechach odbyło się Polsko-Czeskie Sympozjum Szkła Artystycznego. Był to czas spotkań i twórczej wymiany myśli i doświadczeń polskich i czeskich artystów szkła, hutników oraz naukowców zajmujących się szkłem artystycznym. W wyniku  współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą oraz Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu powstał projekt, którego efektem są wystawy szkła artystycznego, spotkania z artystami, szklarskie seminarium naukowe oraz okazy tworzenia szkła w hutach w Desnej oraz Piechowicach. Zaproszeni artyści: Jakub Berdych, Oldřich Pliva, Petr Stanický, Jiří Šuhájek, Regina Włodarczyk-Puchała, Czesław Zuber, Mariusz Łabiński i Igor Wójcik mieli okazję zrealizować swoje projekty podczas pracy w hucie, a także opowiedzieć o swoich doświadczeniach podczas otwartych spotkań w sali konferencyjnej Muzeum Karkonoskiego. Owocem tych działań będzie między innymi zaplanowana na koniec roku wystawa poplenerowa uczestników sympozjum w jeleniogórskim muzeum. Twórcy uczestniczący w sympozjum dodatkowo przekazują w darze swoje unikatowe szkła, wzbogacając tym samym muzealną kolekcję szkła artystycznego.


Projekt „Polsko-Czeskie Sympozjum Szkła Artystycznego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa”.


 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy “Wizja szkła” 12 lipca o godz. 17:00 w Galerii na Górze, Muzeum Karkonoskie ul. Jana Matejki 28

“Wizja szkła” to wystawa prac artystycznych studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Prace powstały podczas zajęć w pracowniach akademickich a zostały wykonane przy użyciu wielu różnych technik takich jak np. fusing, patte de verre, technika palnikowa, szlifowanie czy piaskowanie oraz technik własnych.

 

W dniach 29.06. - 08.07.2013 r. serdecznie zapraszamy na "Polsko - czeskie sympozjum szkła artystycznego" - wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Funduszu Mikroprojektów programu Opreacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

 

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na retrospektywną wystawę szklanych rzeźb Czesława Zubera „Refleksy i Refleksje”, która trwać będzie od 29 czerwca do 2 września 2013 roku.

Ekspozycja ta jest niezwykłą okazją do obejrzenia po raz pierwszy od trzydziestu lat w Polsce dokonań artystycznych Czesława Zubera – jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców szkła unikatowego. Okazją do zorganizowania wystawy jest jubileusz czterdziestolecia nieprzerwanej pracy artystycznej Autora, którego rzeźby zdobią kolekcje najważniejszych instytucji zajmujących się sztuką współczesną na całym świecie. Wystawa obejmuje dwadzieścia pięć rzeźb stworzonych w paryskiej pracowni artysty, a jej uzupełnieniem będą wielkoformatowe wydruki fotograficzne, ukazujące bogactwo i różnorodność sztuki Zubera.
Rzeźbione w wielkich bryłach przezroczystego szkła „głowy”, rytowane i pokrywane kolorową, transparentną emalią przykuwają uwagę dzięki niezwykłej sile wyrazu oraz ekspresji. Artysta łączy w swojej twórczości techniki rzeźbiarskie z malarstwem, wypracowując indywidualny sposób wypowiedzi artystycznej. W orbicie jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim człowiek – jego umysł, miejsce w świecie oraz jego stosunek do otoczenia. Zuber porusza ważne dla każdej jednostki zagadnienia filozoficzne, poszukując poprzez rzeźbiarskie rozważania odpowiedzi na odwieczne pytania.
Wystawie towarzyszy katalog, podsumowujący czterdzieści lat intensywnej pracy twórczej Autora. Po zakończeniu ekspozycji w Jeleniej Górze, wystawa pokazywana będzie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

 

Wystawa współfinansowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Patronat honorowy nad wystawą objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego

 

Patronat medialny:
TV Dami, Nowiny Jeleniogórskie, Muzyczne Radio


Wystawa sfinansowana ze środków:


 

Muzeum Karkonoskie jako współorganizator festiwalu „Szkło nie zna granic” serdecznie zaprasza w pierwszy wakacyjny weekend na Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, gdzie zaproszeni zostali artyści i rzemieślnicy z Polski i Czech. Na stoiskach ustawionych na jeleniogórskim rynku będzie można kupić niezwykłe wyroby rękodzieła artystycznego, zobaczyć artystów przy pracy, a dzieci będą mogły skorzystać z darmowych warsztatów artystycznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy 06.06.2013 r. o godz. 11:00 do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na otwarcie niecodziennej wystawy: „Rzeczy piękne i ważne, o których można wiele opowiedzieć”.

Wystawa ma na celu zapoznać Państwa z najważniejszymi zbiorami naszego muzeum z ostatnich trzech lat (2011-2013).
Przy okazji otwarcia wystawy pragniemy podziękować Mecenasom Kultury, osobom, które wspierają ideę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 2 CZERWCA O GODZINIE 11:00 NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU "NIEDZIELA W MUZEUM" TEMATEM BĘDZIE POWOJENNA ZABUDOWA STAREGO MIASTA W JELENIEJ GÓRZE. SPOTKANIE PROWADZI DOMINIK KUNYSZ. WSTĘP BEZPŁATNY.

 

 

na wyjątkowe spotkanie z mistrzem artystycznego szkła  weneckiego Jamesem Mongrainem oraz jego asystentami Blaisem Campbell (Toronto, Kanada) oraz Keunae Song (Seattle, Usa). Artyści ci, współpracujący między innymi ze światowej sławy twórcą szkła artystycznego Dalem Chihuly, odwiedzą nasze Muzeum, poznają kolekcję szkła artystycznego oraz wygłoszą wykład na temat swojej pracy i doświadczeń ze szkłem. Jest to zatem niezwykła okazja do spotkania i porozmawiania z amerykańskimi artystami szkła, odbywającymi studyjną wizytę w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, poznającymi polskie współczesne szkło unikatowe oraz tradycje wytwórczości szklarskiej na terenie Dolnego Śląska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. więcej

 

18 maja 2013 r.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

pod hasłem

„MY JELENIOGÓRZANIE”

Siedziba Główna przy ulicy J. Matejki 28

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU  MIASTA JELENIA GÓRA

 

Godz. 15.00

Przegląd  Recytatorski Klas I-III

„Twórczość Juliana Tuwima -€“ Słowem Malowana”

Rok 2013 – Rokiem Poety Juliana Tuwima

Po przeglądzie recytatorskim zostaną wręczone nagrody laureatom.

Godz. 17.00 -€“ 22.00

Rok 2014 będzie rokiem wyjątkowym dla Muzeum Karkonoskiego, ponieważ będzie to uroczystość obchodów  100 rocznicy  powstania  gmachu jeleniogórskiego Muzeum przy ul. Kaiser- Fridrichstrasse / Matejki

Z tej okazji podczas Nocy Muzeów 2013 w zaaranżowanym Atelje Fotograficznym będą wykonywane portrety gości, którzy będą mieli możliwość przebrać się w stroje historyczne.

Uwiecznieniem tego wydarzenia będzie prezentacja zdjęć na wystawie „My Jeleniogórzanie” w 2014 roku.

 

Godz. 18.00

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów:

 

„W krainie wierszy Juliana Tuwima” konkurs plastyczny skierowany dla uczniów

klas I-III szkół podstawowych.

 

„Księżna Daisy na Dolnym Śląsku”- konkurs plastyczny skierowany dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych,

Podczas wręczenia nagród laureatom, zostanie zaprezentowana w Galerii na Górze wystawa nagrodzonych prac.

 

Młody Gielniak” - konkurs graficzny

Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie  wystawa prac uczniów „Młody Gielniak”

Godz. 20.15

Występ kabaretu Bella Mafia

 

Godz. 21.30

Koncert muzyczny w wykonaniu Jacka Szreniawy

Godz. 22.30

Pokazy pirotechniczne przy użyciu żywego ognia w wykonaniu Jeleniogórskiej Grupy Tancerzy Ognia Incedio Cuori

 

Iluminacja muzeum  w godzinach wieczornych

BEZPŁATNE ZWIEDZANIE WYSTAW W TRAKCIE NOCY MUZEÓW OD GODZ. 16.00

Godz. 24.00

Zakończenie NOCY Muzeów 2013

 

5. maja o godzinie 11.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu NIEDZIELA W MUZEUM.

Wstęp bezpłatny.

 

"króciutki, film, który pokazuje nasze nowe, multimedialne wystawy"
"Film powstał przy współpracy z największą polską telewizją o tematyce turystycznej "Polska na Weekend", która go emituje w ramach serii " Zwiedzaj z nami".

 

 

Od 27 marca zapraszamy do muzeum do "Galerii na górze" na wystawę prac Pauliny Brelińskiej.

 

więcej

 

20 marca Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze gościło pięćdziesięcioosobową grupę gości z Novego Boru i okolic z Czech. Artyści szklarze, przedstawiciele przemysłu szklarskiego, samorządowcy, muzealnicy, dziennikarze w ramach podsumowania realizowanego wspólnie projektu pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” odwiedzili nasze muzeum, Jelenią Górę oraz Hutę Julia.

więcej

 

Dział Zbiorów Bibliotecznych będzie nieczynny do odwołania od dnia 17 kwietnia 2013 roku.

 

22. MARCA O GODZ. 16 ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ XII KONKURSU GRAFICZNEGO IM. JÓZEFA GIELNIAKA. WYSTAWA POTRWA DO 3. CZERWCA 2013 R. więcej

 

WIELKA SOBOTA (30.03.2013 R.) OD  09:00 DO 15:00
WIELKANOC (31.03.2013 R.) MUZEUM NIECZYNNE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (01.04.2013 R.) OD 09:00 DO 17:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

MUZEUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze zaprasza na warsztaty poświęcone tradycjom wielkanocnym „Zdobienia pisanek metodą batikową”.
Warsztaty odbywać się będą w terminie: 4.03 -€” 25.03.2013 r.

„Rodzinne malowanie pisanek” 16.03.2013 r. (sobota) godz. 11.00 -€“ 15.00
Zajęcia zdobienia wydmuszek poprowadzi artystka ludowa z Ukrainy i Maryia Ivanyshyn oraz pracownicy Działu Oświatowego.
Serdecznie zapraszamy

CENA PROMOCYJNA;
dla grup zorganizowanych - 5 zł od osoby
osoby indywidualne - 8 zł.
rodziny: pierwsza osoba 8zl, członkowie rodziny 5 zł.

kontakt:
tel: 75 75 234 65 sekretariat
75 64 550 78 dział oświatowy
www.muzeumkarkonoskie.pl
e.mail:promocja@muzeumkarkonoskie.pl

 

3.MARCA 2013 R. ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU "NIEDZIELA W MUZEUM". Tym razem gościć będziemy profesora Andrzeja Kozieła- historyka sztuki, wybitnego specjalistę zajmującego się okresem baroku.
Tematem niedzielnego spotkania będzie prezentacja wydanej wspólnie z Instytutem Historii Sztuki UW publikacji, materiałów z konferencji: " Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu" oraz wykład profesora Kozieła na temat środowiska artystycznego Jeleniej Góry w dobie baroku.
Zapraszamy do muzeum przy ulicy J. Matejki 28 do Galerii na górze o godzinie 11.00.

 


UWAGA
Od 8 marca zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i średnich na lekcje muzealne pt. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - ZAPOMNIANI BOHATEROWIE.

Lekcje o charakterze multimedialnym, odbywać się będą w siedzibie Muzeum Historiii Militariów (dawany Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego) przy ul. Sudeckiej 83 w Jeleniej Górze.
Terminy lekcji można rezerwować pod numerem tel. 75 64 29 222

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 2. MARCA (SOBOTA) O GODZINIE 11.00 NA WYKŁAD "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - JELENIOGÓRZANIE"

Wykład Marcina Zawiły o powojennych losach, związanych z Jelenią Górą lwowskich żołnierzy AK.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie głównej przy ulicy J. Matejki 28 w  "Galerii na górze".

 

 

Prace artystów związanych z Domem Aukcyjnym Abbey House - Janusza Kotlewskiego, Stanisława Młodożeńca, Jakuba Słomkowskiego i Anny Szprynger - od 19 lutego będzie można oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze podczas wystawy „Wizje pejzażu”.
To nowa odsłona ekspozycji, która we wrześniu i październiku ubiegłego roku prezentowana była w Centrum Wystawowym Petersburskiego Związku Artystów Plastyków. Ta w Muzeum Karkonoskim będzie uzupełniona o najnowsze prace malarskie czwórki artystów. Łącznie pokazanych zostanie 40 obrazów, które stanowią indywidualne spojrzenie każdego z twórców na klasyczny malarski temat jakim jest pejzaż.  
Najbliższa tradycyjnego malarstwa pejzażowego pozostaje sztuka Jakuba Słomkowskiego. Jak zgeometryzować i zrytmizować krajobrazowy widok zdaje się zastanawiać Janusz Kotlewski. Na płótnach Anny Szprynger z kolei widzimy delikatne kreski tworzące abstrakcyjne wizje pejzażu. Jak pajęcza sieć wypełniają one powierzchnie najczęściej czarnych lub ciemnoszarych obrazów. Natomiast Stanisław Młodożeniec, artysta najbardziej doświadczony w tym gronie, ze swobodą i poczuciem humoru żongluje pejzażowymi konwencjami.
Wystawa potrwa od 19 lutego do 17 marca 2013.

 

Zakup 12 obrazów powiększył posiadany przez Muzeum Karkonoskie zbiór karkonoskiego malarstwa pejzażowego z XIX i XX w. Możliwość zakupienia tych dzieł z  kolekcji prof. Czesława Osękowskiego liczącego ponad 90 obrazów, przyczynił się do poszerzenia naszych zbiorów. Uzupełniliśmy zbiór malarstwa pejzażowego z tego okresu o bardzo ważne dzieła m.in. Adolfa Dresslera, jego ucznia Gustawa Olbrichta, Carla Ernsta Morgensterna i innych. Zakupione dzieła są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach w 2 poł. XIX i 1 poł. XX w., stanowią dziedzictwo kulturowe. Zakupione obrazy udostępniliśmy szerokiej publiczności w Galerii Malarstwa Pejzażowego. Dzieła można podziwiać od 13 września 2013 r.

Plik pdf

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze informuje, o otrzymaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcia finansowego trzech projektów:

W priorytecie „Kolekcje muzealne” – projekt, pn. „Zakup kolekcji do zbiorów muzeum”. W wyniku realizacji tego projektu muzeum zakupi 12 obrazów pejzażu śląskiego. Wśród planowanych zakupów znajdą się obrazy Adolfa Dresslera, Gustava Olbrichta i Carla Ernesta Morgensterna.

Dwa kolejne projekty dotyczą priorytetu „Wspieranie działań muzealnych” i jest to dofinansowanie do dwóch wystaw.

Wystawa pokonkursowa XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka, na której zaprezentujemy nagrodzone i wyłonione na wystawę przez jurorów prace. Wystawa prezentowana będzie w Jeleniej Górze od 22 marca do 20 kwietnia tego roku. Pokażemy ją również w Opolu, Legnicy, a także w Czechach i Rosji.

Kolejny projekt to wystawa prac Czesława Zubera jednego z najwybitniejszych artystów szkła współczesnego. Wystawa prezentowana będzie w muzeum od 29 czerwca do połowy sierpnia 2013 roku.

Dziękujemy Pani Poseł Zofii Czernow za wsparcie dla działalności Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

 

zapraszamy na rodzinne warsztaty tworzenia masek karnawałowych!!!

 

Stała wystawa historyczna o Jeleniej Górze i regionie już w dzień otwarcia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na otwarcie przybyli ważni goście - Posłanka Zofia Czernow, Prezydent Miasta  Marcin Zawiła, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Grodziński oraz radni, burmistrzowie, dyrektorzy instytucji kultury i innych instytucji - wszystkich gości blisko 260 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, a tych, którzy jeszcze "najnowszej wystawy nie widzieli zapraszamy serdecznie od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 16.

więcej

 

Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w niedzielę 3 lutego o godz. 11 na kolejne spotkanie z cyklu "Niedziela w Muzeum". Tym razem spotkanie nawiązywać będzie do nowootwartej, długo wyczekiwanej stałej wystawy historycznej o Jeleniej Górze i regionie. O wystawie opowiedzą i oprowadzą po niej kuratorzy poszczególnych jej części - archeologicznej, historycznej, etnograficznej i historii sztuki.  Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZWIEDZANIA STAŁEJ HISTORYCZNEJ WYSTAWY O JELENIEJ GÓRZE I REGIONIE. więcej

 

WERNISAŻ WYSTAWY "E-GLASS. EKOGLASS FESTIWAL 2012" 25 STYCZEŃ 2013 R.- FOTORELACJA

więcej

 

Trwają zapisy na warsztaty architektoniczne dla dzieci MALI-ARCHITEKCI
w ramach Transgranicznego Festiwalu Przestrzeni Publcznej, oraz Festiwalu Światła!!!
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat
Tematem warsztatów będzie światło w architekturze,
najpierw dzieci będą robic makiety budynków, parków, zieleni, mostów, a następnie storzymy wspolnie- wielka metropolie, ktorą bedziemy podswietlać lampkami.
Celem warsztatów jest rozwijanie wyobraźni i zwiększanie możliwości manualnych u dzieci.
Zabawa przy tworzeniu makiet ma na celu nauczyć dzieci współpracy,  radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów i wiary we własne umiejętności.
Nie chcemy narzucać dzieciom sposobu tworzenia makiet czy modeli.
Chcemy aby miały one możliwość samodzielnego decydowania, jak chcą skonstruować swoje makiety -  prowadzący będą wyłącznie pomocą.

Zajęcia prowadzone są przez architektów i studentów architektury.

KIEDY:  piątek 25.01.2013r.  godzina: 16:00-19:30
WYSTAWA PRAC: Piątek 19:30
oraz sobota 17:45

GDZIE: KSIĄŻNICA KARKONOSKA na 3 piętrze ul. Bankowa 27

ZAPISY: ilość miejsc ograniczona, wymagane zapisy:
k.szkapiak@jgora.sarp.org.pl
tel: 608-38-24-10


 

OD 2 LUTEGO ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NOWEJ, DŁUGO WYCZEKIWANEJ STAŁEJ WYSTAWY POŚWIĘCONEJ HISTORII, KULTURZE ORAZ SZTUCE MIASTA JELENIEJ GÓRY I REGIONU.

 

ZAPRASZAMY 25 STYCZNIA 2013 r. DO MUZEUM KARKONOSKIEGO NA WERNISAŻ WYSTAWY „E-GLASS. EKOGLASS FESTIWAL 2012” ORAZ SPOTKANIE Z AUTORAMI PRAC.

wystawa e-glass 2012

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze rozpocznie I Transgraniczny  Festiwal Przestrzeni Publicznej Jelenia Góra 2013 otwarciem wystawy E-Glass, Ekoglass Festiwalu 2012. więcej

 

WIZYTA BOGUSŁAWA WOŁOSZAŃSKIEGO W MUZEUM W DNIU 09.01.2013 r.

 

JADWIGI WITCZAK - SŁUCHACZKI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.
10 STYCZNIA 2013, GODZ. 16, GALERIA NA GÓRZE, MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ
GÓRZE

WYSTAWA CZYNNA DO 10 LUTEGO 2013

 

W związku z udziałem w MUZEALNYCH SPOTKANIACH POKOLEŃ organizowanych w ramach Dnia Babci i Dnia Dziadka w dnaich 19, 20, 21 i 22 stycznia 2013 r. zapraszamy wszystkich dziadków wraz ze swoimi pociechami na bezpłatne zwiedzanie muzeum.

 

22 i 23 grudnia 2012 r., sobota/niedziela -  muzeum czynne w godz. 9.00 -17.00
24 grudnia 2012 r. poniedziałek, WIGILIA –€“ muzeum nieczynne
25 grudnia 2012 r.  wtorek,  Boże Narodzenie –€“ muzeum nieczynne
26 grudnia 2012 r. środa, II dzień Świąt –€“ muzeum czynne w godz. 9.00 – 17.00
31 stycznia 2013 r. poniedziałek, SYLWESTER – muzeum nieczynne
1 stycznia 2013 r. wtorek – NOWY ROK –€“ muzeum nieczynne
6 stycznia 2013 r. niedziela ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI –€“ muzeum nieczynne

 

 

W dniach 11, 12, 13 grudnia Muzeum nieczynne z powodu prowadzonych prac konserwatorskich.
- przepraszamy!

 

2 GRUDNIA O GODZ. 11:00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU "NIEDZIELA W MUZEUM". WSTĘP NA SPOTKANIE BEZPŁATNY.

 

 

Dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji Eriki Simon (Niemcy), Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dokonało kolejnego zakupu do zbiorów szkła historycznego. Tym razem jest to unikatowy puchar z przedstawieniem miasta Hamburga, pochodzący z huty Josephine w Szklarskiej Porębie (Schreiberau). Eksponat datowany na ok. 1846 rok uzupełni muzealną kolekcję szkieł z okresu biedermeieru.

Puchar z pokrywą, Śląsk, Szklarska Poręba (Schreiberau), około 1846, wym. 42x19 cm, nr inwentarza MJG/S/6677, zakupiony w listopadzie 2012 r. ze środków Fundacji Eriki Simon (Niemcy).
Szkło bezbarwne, kryształowe, dmuchane w formie, lazura kobaltowa, szlifowane, polerowane, rytowane. Podstawa kolista w formie oktogonalnej rozety, puklowanej od spodu żłobinami klinowymi. Trzon tralkowy, ośmioboczny, w górnej partii koniczny, zwieńczony gierowanym gzymsem. Czara cylindryczna, wysoka, ośmioboczna, z prostokątną nakładką na awersie, z rytowaną wedutą miasta Hamburga (widok podpisany jako Baumhaus in Hamburg). Na rewersie analogicznie soczewka, po bokach pojedyncze listki. Wylew kolisty, podcięty opaską, krawędź sfazowana. Pokrywa dzwonowata, ośmioboczna, szlifowana powierzchniowo, zwieńczona talerzykowatym uchwytem w formie grzybka. Na całej powierzchni pucharu krawędzie i naroża lazurowane kobaltem.

 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11. listopada 2012 roku w trakcie uroczystości na Rynku w Jeleniej Górze, Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Jeleniej Górze płk Michał Sumisławski przekazał na ręce Gabrieli  Zawiły - Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze zabytkowy sztandar Związku Inwalidów Wojennych, ufundowany przez społeczeństwo miasta Lida w województwie nowogrodzkim, w dowód zwycięskiej bitwy Legionów Polskich nad Armią Czerwoną w dniu 15 kwietnia 1919 roku.

więcej

 

Drodzy Państwo w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego na warsztaty:

Malowania i dekorowania bombek, cena 10 zł od osoby, oraz

• Tworzenia ozdób choinkowych, cena 8 zł od osoby.

Czas trwania każdego z warsztatów 1h. Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Działem Oświatowym - tel. 75 64 550 78 lub 75 75 234 65.

W cenie warsztatu zwiedzanie muzeum.

 

Od 26.10 do 16.12.2012 r. serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy „Nasze Fascynacje” –.są to prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działającym przy Oddziale Jeleniogórskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

 

Od 08.11.2012 r. do końca roku zapraszamy na wystawę „Pejzaż karkonoski”. Po raz pierwszy prezentujemy temat pejzażu tak szeroko korzystając tylko z własnych zbiorów. Można tu obejrzeć ok. 20 grafik, kilka przykładów przewodników górskich, tak popularnych w XIX w. oraz obrazy malowane w technice olejnej. więcej

 

4 listopada 2012 r. o godzinie 11:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cylku "Niedziela w muzeum".
Gośćmi spotkania będą: Ewa Krauze i Rita Maria Schaeper, które opowiedzą o wielowiekowej historii uprawy i produkcji lnu, która obok tradycyjnej produkcji szkła wyznaczała kierunek rozwoju kultury materialnej i stanowiła o zamożności Dolnego Śląska.

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, zaprasza serdecznie w dniu 26.10.2012 r. o godz. 16.00 na spotkanie z Henrykiem Magoniem i Jerzym Podobińskim - autorami książki „Tramwaje dolnośląskie Tom-1”.
Książka opowiada historię tramwajów jeleniogórskich od ich powstania aż do likwidacji. Można w niej również przeczytać historię tramwajów kursujących na linii Zgorzelec – Görlitz. Do książki jest dołączony film z okazji stulecia tramwajów w Jeleniej Górze. Publikacja zawiera mnóstwo zdjęć, map (również mapy współczesne z naniesionymi byłymi liniami tramwajowymi), rozkładów jazdy, tabel i innych ciekawostek. Książka została wydana przez wydawnictwo EUROSPRINTER z Rybnika.

15 października 2012 r. Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - Gabriela Zawiła odebrała z rąk Przewodniczącego Sejmiku Dolnoślaskiego - Jerzego Pokoja, Dolnośląską Kulturalną Nagrodę "SILESIA"

 

 

MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE DOCENIONE!!!

- otrzymało Dolnośląską Nagrodę Kulturalną „Silesia″


 

W sobotę 29 września w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie jury XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Obradom przewodniczył prof. Janusz Akaremann - Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wraz z prof. Jackiem Szewczykiem, wykładowcą z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Barbarą Chojnacką, historykiem sztuki specjalizującym się w grafice współczesnej, poddali ocenie 188 prace 102 autorów. więcej

 

W dniu 29 września 2012r. Dział Oświatowy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze uczestniczył w I Regionalnych Prezentacjach Muzealnych, które odbywały się w Wałbrzychu. Podczas prezentacji stoisko informacyjne Muzeum Karkonoskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających. W szczególności zadawano wiele pytań, które odnosiły się do nowej oferty edukacyjnej Muzeum Karkonoskiego, przygotowanej na rok 2013 r. oraz do wystaw stałych.

więcej

 

7 października 2012 r. o godzinie 11.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”. Tym razem wykład będzie poświęcony konserwacji prospektu organowego pochodzącego z nieistniejącego już Kościoła p.w. Św. Ducha w Jeleniej Górze, znajdującego się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Spotkanie poprowadzi Anna Gul - Kierownik Działu Konserwacji Zbiorów

W programie miedzy innymi:

•Historia Kościoła Św. Ducha

•Przedstawienie obiektów pochodzących  z kościoła Św. Ducha, będących w zbiorach Muzeum Karkonoskiego: rzeźba przedstawiająca  św. Sebastiana, rzeźba św. Grzegorza, antepedium z przedstawieniem św. Jakuba  oraz drewniane świeczniki, szafa prospektu organowego z 1707 r.
•Problematyka konserwatorska i przebieg prac konserwatorskich przy szafie organowej prospektu.
•Zwiedzanie zmodernizowanej pracowni konserwatorskiej Muzeum Karkonoskiego.

 

W sobotę 29 września  w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się posiedzenie Jury XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Grono artystów i znawców sztuki graficznej podda ocenie prace nadesłane przez artystów z całego świata. Najlepsze z nich będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej zaplanowanej na rok 2013. Tradycja organizowania konkursu graficznego przez Muzeum Karkonoskie sięga roku 1977, kiedy miała miejsce jego pierwsza, ogólnopolska edycja. W tym roku powróciliśmy do niej po 9 latach przerwy. Konkurs ma na celu uhonorowanie pamięci wybitnego polskiego grafika, Józefa Gielniaka (1932-1972), który przez szereg lat był związanych z naszym regionem.

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza na wystawę z Okazji Jubileuszu 60- Rocznicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Wystawa jest czynna do 20 października  b.r.


Podczas trwania wystawy jest możliwość zorganizowania dla grup szkolnych  w Sali Oświatowej Muzeum bezpłatnych prelekcji, które  będą prowadzone przez doświadczonych ratowników GOPR.
Prelekcja dotyczyłaby zagadnień związanych z przygotowaniem do wyjścia w góry, tego jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa oraz o tym jak wyglądają akcje ratownicze.
Jest to wyjątkowa okazja na spotkanie z ratownikami, którzy na co dzień uczestniczą w akcjach ratunkowych i mogą opowiedzieć czego należy się wystrzegać podczas wędrówki górskiej.

Serdecznie zapraszamy

 

Zapraszamy na wystawę z okazji 60 - lecia Ratownictwa Górskiego w Sudetach. Wernisaż wystawy oraz seminarium tematyczne odbędzie sie 14 września 2012 r. o godzinie 10.00.

Wystawę bedzie można oglądać do 20 października 2012 r. więcej

 

W piątek 14 września 2012 r. o godzinie 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej XVII Biennale Fotografii Górskiej oraz Polsko - Niemieckiego Konkursu Fotografii Górskiej "Karkonosze 2012".
Wystawa bedzie czynna do 20 października 2012 r.

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ Z OKAZJI JUBILEUSZU 60 - LECIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W SUDETACH.
14 WRZEŚNIA 2012 R. godz 10.00, Galeria na Górze, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.


Wszystkich Zainteresowanych historią ratownictwa górskiego zapraszamy na otwarcie Wystawy Fotograficznej poświęconej 60 -leciu ratownictwa górskiego w Sudetach.
Otwarcie  poprzedzi seminarium tematycznie zwiazane z wystawą.

 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze dysponuje następującą ofertą pracy:

 

1. Stanowisko pracy - dozorca
Opis stanowiska pracy:
-ochrona mienia w oddziale Zamek Bolków
- praca zmianowa w godzinach nocnych w równoważnym systemie czasu pracy
Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe
- dyspozycyjność
- licencja pracownika ochrony I stopnia

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) należy składać do dnia 21.09.2012 r. do godz.10.00 na Zamku Bolków lub w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Kontakt: specjalista ds. kadr i księgowości  kadry@muzeumkarkonoskie.pl
kierownik oddziału Zamek Bolków kustosz@zamek-bolków.info.pl

 

ZAPRASZAMY DO MUZEUM 8 WRZEŚNIA O GODZ.17:10 DYREKTOR GABRIELA ZAWIŁA BĘDZIE CZYTAŁA JEDENASTĄ KSIĘGĘ PANA TATEUSZA W RAMACH AKCJI NARODOWE CZYTANIE.

 

MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE ZAPRASZA 22 WRZEŚNIA 2012 O GODZINIE 16.00 DO DOMU CARLA I GERHARTA HAUPTMANNÓW W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NA OTWARCIE WYSTAWY "MALARSTWO WLASTIMILA HOFMANA (1881-1970) ZE ZBIORÓW CZESKICH"
WYSTAWA BEDZIE CZYNNA  W OKRESIE 22.09 - 31.10.2012 r.

 

 

ZAPRASZMY 8-9 WRZEŚNIA DO MUZEUM NA EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA.

WSTĘP DO MUZEUM I NA WARSZTATY BEZPŁATNY.

 

Z dniem 1 września 2012 r. Dział Zbiorów Bibliotecznych będzie już dostępny. Zapraszamy!

 

Tą wystawę trzeba zobaczyć!!!

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze I września 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie długo oczekiwanej stałej wystawy szkła artystycznego. Ekspozycja prezentuje w układzie chronologicznym dzieła od baroku aż po czasy współczesne, wzbogacona jest również o część multimedialną, która przybliży zwiedzającym historię szklarstwa w regionie.
W wernisażu uczestniczyło ok. 250 osób. Swoją obecnością zaszczycili Muzeum Prezydent Miasta Jeleniej Góry – Marcin Zawiła, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry – Janusz Grodziński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Bogumiła Chrobak, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Jeleniej Góry – Irena Kempisty, przedstawiciele partnera wiodącego z Novego Boru, artyści szklarze z Czech i z Polski, media.

więcej

 

Idąc z duchem czasu nowa wystawa szkła artystycznego, którą będzie można zwiedzać od 2 września w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, posiada część multimedialną. Składają się na nią dwie podstawowe aplikacje: informacyjna oraz historyczno-edukacyjna, w czterech wersjach językowych. W pierwszej znajdują się informacje o wystawie i najcenniejszych eksponatach. W drugiej aplikacji mieści się film o historii szklarstwa oraz gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Stałym elementem jest multimedialny pokaz grawerowania szkła przy XIX wiecznym warsztacie. Wernisaż wystawy odbędzie się 1 września 2012  o godz. 16:00 w salach Muzeum przy ul. Matejki 28.


 

Do Muzeum Karkonoskiego wrócił po konserwacji przeprowadzonej w Krakowie cenny zabytek - rzeźbiony prospekt organowy z 1707 r., który pochodzi z rozebranego w 1907 r. jeleniogórskiego kościoła Św. Ducha.

 

Trwają ostatnie przygotowania przed otwarciem stałej wystawy szkła artystycznego.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza 1 września (sobota) o godzinie 16:00 na otwarcie stałej wystawy szkła artystycznego
Wystawa prezentuje w układzie chronologicznym szkła artystyczne od baroku aż po czasy współczesne. Na przykładzie eksponatów ukazana jest historia wytwarzania szkła oraz technik zdobniczych. Oprócz szkieł śląskich na wystawie są eksponowane również szkła europejskie.

 

2 września (niedziela) o 11:00 odbędzie się spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum” podczas którego Justyna Wierzchucka - Kierownik Działu Szkła Muzeum Karkonoskiego oprowadzi po wystawie, uzasadni dobór obiektów, przedstawi historię wytwarzania i zdobienia szkła. Spotkanie uzupełni pokaz grawerowania szkła przez Małgorzatę Sztabińską, która od 30 lat zajmuje się artystycznym dekorowaniem szkła.

więcej

 

05.08.2012 r. Spotkanie z cyklu niedziela w muzeum. O niemieckich artystach w Karkonoszach mówiła dr Agata Rome Dzida.

więcej

 

Zapraszamy do MUZEUM KARKONOSKIEGO na kolejne spotkanie z cyklu NIEDZIELA W MUZEUM. Tym razem gościem będzie AGATA ROME DZIDA.

Niedziela 5 sierpnia, godzina 11.00

 

W dniu 21 lipca Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaszczycili swoją obecnością Pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pani Barbara Zdrojewska - Radna Sejmiku Województwa dolnośląskiego. Celem wizyty było zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego po rozbudowie.

 

 

STAŁA WYSTAWA SZKŁA BĘDZIE CZYNNA OD WRZEŚNIA 2012 R.


 

Otwarcie wystawy poplenerowej EKOGLASS 2011 w ramach projektu pn. "E-glass. Ekoglass Festiwal 2012". Dom Carla i Gerharda Hauptmannów. Szklarska Poręba, 06.07.2012 r.

więcej

 

Muzeum Karkonoskie serdecznie zaprasza na E-glass. Ekoglass Festiwal 2012. W programie pokazy plenerowe szkła formowanego w ogniu palnika, pokazy techniki witrażowej, pokazy tworzenia szkła artystycznego metodą hutniczą, wystawa poplenerowa Ekoglass 2011 oraz sympozjum:szkło współczesne.
6-15 lipiec 2012 Szklarska Poręba - Desna.


 

 

Wystawa czasowa, „Śląskie malarstwo pejzażowe 2 poł. XIX i 1 poł. XX w. z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego czynna w okresie 18 czerwca -31 sierpnia 2012

więcej

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "NIEDZIELA W MUZEUM" towarzyszące wystawie
„Śląskie malarstwo pejzażowe 2 poł. XIX i 1 poł. XX w.” z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego.

Wystawa czasowa, czynna w okresie 18 czerwca -€“ 31 sierpnia 2012

 

1 lipca br. (niedziela) o godzinie 11.00 zapraszamy na wykład o historii i rozwoju pejzażu śląskiego, który odbędzie się na salach wystawowych  w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, który poprowadzi historyk sztuki Anna Szczodrak (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze). więcej


 

Otwarcie wystawy Magdaleny Grodzińskiej "MALARSTWO I RYSUNEK"

więcej

 

Otwarcie wystawy "ŚLĄSKIE MALARSTWO PEJZAŻOWE 2 poł. XIX i 1 poł XX w."

więcej

 

Ojcze nasz... Malarska modlitwa Wlastimila Hofmana 23 maja - 31 sieropnia 2012 r.
Wystawa obrazów Wlastimila Hofmana z malarskiego, największego cyklu obrazów artysty, zaginionego w 60-tych latach XX w.
Wystawie towarzyszy katalog wydany dzięki dofinansowaniu Fundacji POLSKA MIEDŹ.

 

15 czerwca o godzinie 17.00 zapraszamy do Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim na otwarcie wystawy prac młodej artystki Magdaleny Grodzińskiej

więcej

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza 18.06.2012 r. na otwarcie wystawy "ŚLĄSKIE MALARSTWO PEJZAŻOWE 2 poł. XIX I 1 poł. XX w." z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 18.00.

więcej

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dzięki dofinansowaniu Erika Simon Stiftung zakupi do zbiorów trzy szkła barokowe, które uzupełnią muzealną kolekcję szkieł śląskich. Pozyskane eksponaty są tym bardziej cenne, że pochodzą z warsztatów cieplickich.

więcej
więcej więcej

 

Otwarcie wystawy "PALIMPSEST DOLNOŚLĄSKI" 06.06.2012 r.

więcej

 

7 czerwca, tj. Boże Ciało muzeum jest nieczynne.

 

Tak świętowaliśmy Dzień Dziecka w muzeum

więcej

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze obchody Dnia Dziecka szły „pełną parą”. Dzieci wniosły wiele radosnego gwaru, oglądały wystawę, bawiły się, malowały buźki. więcej

 

Zapraszamy 9 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 do Muzeum Karkonoskiego na promocję książki pani dr Stefanii Żelasko „FRITZ HECKERT, Kunstglas Industrie 1866 -1923”.

Jest to najnowsze wydawnictwo dotyczące huty szkła Fritza Heckerta napisane przez specjalistę szkła artystcznego, wieloletniego pracownika Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu publikacji od autorki po promocyjnej cenie.

 

ZAPRASZAMY WYSTAWĘ "KOLEI CZAR"

więcej

Na ekspozycji będzie można zobaczyć makietę z ruchomymi miniaturami pociągów, modele taboru kolejowego oraz filmy i materiały fotograficzne nawiązujące do zbiorów Muzeum Kolejnictwa.

Wystawa czynna do końca sierpnia b.r.

 

3 czerwca o 11.00 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z CYKLU NIEDZIELA W MUZEUM.

Tematem bedą badania archeologiczne i niedawne odkrycie na Wzgórzu Kościuszki. więcej


 

1 czerwca ZAPRASZAMY DO MUZEUM NA NIEZAPOMNIANY DZIEŃ DZIECKA.
W programie miedzy innymi:
godzina 11.00 otwarcie wystawy "Kolei czar" z kolekcji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Na ekspozycji będzie można zobaczyć makietę z ruchomymi miniaturami pociągów, modele taboru kolejowego oraz filmy i materiały fotograficzne nawiązujące do zbiorów Muzeum Kolejnictwa.

Wystawa czynna do końca sierpnia b.r.

 

godz.12.00 - 14.00

Zwiedzanie Muzeum po modernizacji i rozbudowie

Malowanie buziek

Zwijanie balonów modelinowych, warsztaty plastyczne i wiele różnych atrakcji.

Wstęp wolny

 

2 czerwca dzieci z opiekunami wstęp wolny

 

ZAPRASZAMY DO MUZEUM NA WARSZTATY GRAFICZNE W TECHNICE LINORYTU

więcej

 

Noc Muzeów - fotorelacja

więcej

 

Zapraszamy na Art & Glass Festiwal 2012, Jelenia Góra 7-8 lipca

więcej

 

Muzeum Szkła w Novym Borze za pośrednictwem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza do wyjazdu do Novego Boru i udziału w tradycyjnym jarmarku szkła w dniach 15-16 VI 2012. W tym czasie w Novym Borze na rynku zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i firmy związane ze sztuką szkła.
Muzeum Karkonoskie organizuje wyjazd do Novego Boru w dniu 16 VI 2012 dla osób związanych z branżą szkła i dziennikarzy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 19. MAJA OD GODZINY 17:00 DO 24:00 NA NOC MUZEÓW. W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. WSTĘP BEZPŁATNY!!!! więcej


 

Dzień Otwartych Domów Przysłupowych 27maj 2012
Muzeum Karkonoskie dołącza w tym roku do grona obiektów zgłoszonych do zwiedzania na Dzień Otwartych Domów Przysłupowych.
Zawsze w ostatnią niedzielę maja (od 2005 roku) odbywa się Dzień Otwarty Domów Przysłupowych. W wielu miejscowościach pogranicza polsko-czesko-niemieckiego otwierają się dla zwiedzających drzwi wiejskich domów, typowych dla Górnych Łużyc i sąsiadujących regionów.

Chata znajdująca się w Muzeum Karkonoskim jest dużą atrakcją ponieważ nie tylko jej konstrukcja przysłupowa pokazuje charakterystyczną budowę dla górskich chat karkonoskich, ale również jej wnętrze ma zachowany typowy układ oraz jest  wypełnione oryginalnymi sprzętami domowymi  z okresu od XVII  do pocz. XX wieku.

Serdecznie zapraszamy

 

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w dniu 9 maja miała miejsce konferencja prasowa poświecona najważniejszemu dla muzeum wydarzeniu w 2011 i 2012 roku – XII Konkursowi Graficznemu im. Józefa Gielniaka. Podczas konferencji zaprezentowano przestrzeń nowo otwartej „Galerii na górze”.

 

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Łużniak oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. dialogu ze środowiskami twórczymi i artystycznymi – Edwin Petrykat.

 

"Miałam słońce, które zaszło, a resztki jego promieni muszą mi do końca życia wystarczyć". – Martha Hauptmann

 

Muzeum Karkonoskie zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”. Odbędą się dwa spotkania:

• 5 maja 2012r godzina 16.00 - „Dom Carla i Gerharta Hauptmannów” w Szklarskiej Porębie, ul. 11 Listopada 23– oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
6 maja 2012r. godz. 11.00, Muzeum Karkonoskie W Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28

Spotkanie poprowadzi prof. Krzysztof A. Kuczyński, a tematem będzie kobieta, która całe swoje życie poświęciła jednemu mężczyźnie – wspomnienia Marthy Hauptmann na podstawie „Mein Lebensfanden. Erinnerungen”.

Wstęp bezpłatny. więcej

 

Od 11 maja zapraszamy do zwiedzania wystawy 60 LAT SZKOLNICTWA RADIOTECHNICZNEGO, prezentowanej w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego (oddział Muzeum Karkonoskiego).

Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.

 

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ "W OBIEKTYWIE SENIORA"  25.KWIETNIA O GODZINIE 17.00 GALERIA NA GÓRZE więcej

 

W związku z wystawą „Józef Gielniak 1932 -1972” (ekspozycja czynna kwiecień-maj) pragnąc przybliżyć Państwu życie i twórczość jednego z najwybitniejszych grafików w Polsce serdecznie zapraszamy na wykład o artyście, który poprowadzi Katarzyna Kułakowska – kurator wystawy.

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,

22 (niedziela).04.2012r.

godzina 11.00,

wstęp na spotkanie bezpłatny.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU więcej

 

15. kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż wystaw:

"100 lat plakatu rosyjskiego"
"Józef Gielniak 1932 - 1972"
"Eko- Glass" wystawa poplenerowa 2011
Wystawy można będzie oglądać do konca maja 2012r.

 

Wystawa stanowi wybór 121 najbardziej reprezentatywnych dzieł ze stuletniej historii plakatu w Rosji. W Muzeum będzie można zobaczyć 51 plakatów, druga część wystawy będzie eksponowana w BWA w Jeleniej Górze. Plakaty które będzie można zobaczyć na ekspozycji pochodzą z kolekcji prywatnej . Plakat rosyjski był nie tylko świadectwem przemian zachodzących u naszych sąsiadów w XX wieku, lecz także niezwykłym zjawiskiem artystycznym, poligonem doświadczalnym rosyjskiej awangardy. Można go było napotkać wszędzie. Dla milionów radzieckich ludzi przez wiele lat plakat był nieodłączną częścią codzienności. Ukształtował oblicze miast i wsi, zakładów pracy i fabryk czy urzędów państwowych. Plakat w Rosji w swej istocie stał się sztuką narodową. Jego autorzy nieświadomie, dali życie nie chwilowym, propagandowym ulotkom, lecz artystycznym pomnikom epoki, dzięki którym możemy dzisiaj lepiej zrozumieć duchową przeszłość tego kraju. Był pełnym wyrazu zjawiskiem artystycznym, opisującym „szóstą część świata”, jak dumnie nazywano Związek Radziecki w latach dwudziestych.

Muzeum Karkonoskie zaprasza do udziału w konferencji "Splendor i fantazja" Rzeźba rokokowa w Polsce i na Śląsku

16-17 kwietnia 2012, Warszawa Rynek Starego Miasta 27  plakat-pdf ulotka-pdf

 

 

Od 28.03 do 15.04 w Muzeum Karkonoskim nastąpi zmiana ekspozycji.

W tym czasie czynna będzie tylko ekspozycja chałupy karkonoskiej - wstęp do Muzeum bezpłatny.

15.04.2012r. o godzinie 18:00 otwarcie nowych wystaw czasowych:
"100 lat plakatu rosyjskiego"
"Józef Gielniak 1932 - 1972"
"Eko - glass"

 

W dniach 7, 8, 9 kwietnia Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.
W dniach 1,2,3 maja Muzeum będzie czynne.

Rodzinne malowanie pisanek - ZAPRASZAMY


 

Malowanie pisanek - 12.03.2012 r. więcej

 

Zapraszany na spotkanie z cyklu   "NIEDZIELA W MUZEUM"

 

W dniu 1 marca w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się debata poświęcona Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość objęło patronatem Jeleniogórskie Koło Światowego Związku Żołnierzy AK. więcej

 

W dniu 2.III.2012, o godz. 12.30, w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się spotkanie wykładowców Akademii Sztuk Pięknych z uczniami klas maturalnych, którzy są zainteresowani studiami we wrocławskiej uczelni.

 

Bazą do rozmów będzie wystawa „Światło i Materia”, która dokumentuje dorobek artystyczny wykładowców Wydz. Ceramiki i Szkła. W spotkaniu będą uczestniczyć wykładowcy i asystenci wszystkich specjalności:


• Wydział Malarstwa, Rzeźby i Edukacji Artystycznej
• Wydział Ceramiki i Szkła

• Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
• Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

 

W dniu 1 marca 2012 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, przy ul Matejki 28, odbędzie się spotkanie z okazji  „Dnia Żołnierzy Wyklętych”.

W jego ramach zaproszeni goście wygłoszą referaty dot. zbrojnego podziemia antykomunistycznego działającego na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej oraz dziejów żołnierzy AK, WiN, którzy po zakończeniu II wojny światowej osiedlili się w regionie jeleniogórskim i tutaj prowadzili działalność konspiracyjną.

....................................................................................................................................
Zapraszamy do udziału w konkursach

1. Powiatowy Konkurs Literacki dla klas IV - VI szkół podstawowych "List do Janusza Korczaka" szczegóły
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla klas I -III "Król Maciuś Pierwszy i ja" szczegóły
3. Powiatowy Konkurs Literacko - Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych "Moja miejscowość wczoraj i dziś" szczegóły

 

4 marca (niedziela) o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z artystką Marzeną Krzemińską-Baluch z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Serdecznie zapraszamy.
Wstęp na spotkanie bezpłatny.    więcej

14 stycznia 2012 roku w ramach IV Karkonoskiego Festiwalu Światła, po niemal rocznej przerwie wystawienniczej Muzeum Karkonoskie otworzyło wystawę Światło i Materia oraz  dwie wystawy monograficzne: Wyrobisko prof. Krystyny Cybińskiej i Kryształowa Droga. Regina  Włodarczyk-Puchała i prekursorzy polskiego szkła współczesnego. Profesor Krystyna Cybińska prezentuje swoje ceramiczne realizacje z wieloletniej działalności, kuratorem wystawy jest Katarzyna Koczyńska-Kielan. Wystawę Kryształowa Droga. Regina  Włodarczyk-Puchała i prekursorzy polskiego szkła współczesnego –  poświęcona jest działalności projektantki Huty Julia w Szklarskiej Porębie, ekspozycję wzbogacają   prace najważniejszych osób związanych z powojennym szkłem artystycznym w Polsce oraz fotografie artystyczne Jana Korpala. Kuratorem tej wystawy jest Justyna Wierzchucka. więcej

 

„ŚWIATŁO I MATERIA”
Muzeum Karkonoskie serdecznie zaprasza na wystawę czasową „Światło i Materia”, która zainauguruje działalność Muzeum Karkonoskiego po przebudowie. więcej

 

Otwarcie wystawy odbędzie się  14 stycznia 2012 roku o godzinie 17.30.
Wystawa trwać będzie do 28 marca 2012 roku.
bilet ulgowy  4 zł
bilet normalny 7 zł
Do końca stycznia 2012 r. - wstęp bezpłatny


................................................................................................................................................................

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dysponuje następującymi ofertami pracy:

1. Historyk sztuki do Działu Szkła 1 etat – wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
2. Historyk do Działu Historii 1 etat- wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
3. Sprzątaczka ½ etatu


Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) należy składać do dnia 10.01.2012 r.
Kontakt : specjalista ds. kadr i księgowości  kadry@muzeumkarkonoskie.pl

 

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w dniu 9.XII.2011 r. odbyło się spotkanie i podsumowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze" więcej

 

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dysponuje następującymi ofertami pracy:

1. Historyk sztuki do Działu Szkła 1 etat – wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
2. Historyk do Działu Historii 1 etat- wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
3. Asystent Dyrektora 1 etat – wymagane wykształcenie wyższe marketingowe, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
4. Specjalista obsługi ruchu turystycznego 1 etat – wymagane wykształcenie wyższe, kierunek turystyka, biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
5. Opiekun ekspozycji 1 etat
6. Specjalista rzemieślnik  1/2 etatu – wymagane wykształcenie minimum średnie
7. Sprzątaczka ½ etatu

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) należy składać do dnia 02.01.2012 r.
Kontakt : specjalista ds. kadr i księgowości  kadry@muzeumkarkonoskie.pl

 

Bolków, Zamek (XIII-XVI):

II etap wykonania prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych więcej

......................................................................................................................................................................................

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

W dniu 9.XII.2011 r. o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie  podsumowujące  projekt:
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.

W Muzeum od czerwca 2010 do listopada 2011 roku trwały prace przy realizacji zadania. Obecnie  znajdujemy się  w zupełnie innej rzeczywistości. Posiadamy piękne, przestronne sale gdzie zostaną przygotowane wystawy stałe i czasowe. Posiadamy obszerne, spełniające normy magazyny, mamy gdzie prowadzić edukację muzealną. Muzeum zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest odpowiednio zabezpieczone, pracownicy mają dobre warunki pracy.
Podczas spotkania  9 grudnia pragniemy zaprezentować  nowy obiekt i podziękować za pomoc w  realizacji projektu.


 

Plan wystaw i wydarzeń w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 2013

 

15 stycznia – 15  lutego

Eco glass. Wystawa poplenerowa

 

3 lutego

g. 11.00

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

Promocja stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu”

udział: K. Kułakowska, K. Szafrańska, T. Miszczyk, R. Rzeszowski, E. Ratajczak

 

19 lutego – 17 marca

Wizje pejzażu

Prace artystów Domu Aukcyjnego Abbey House.

Artyści:  Janusza Kotlewskiego, Stanisława Młodożeńca, Jakuba Słomkowskiego, Anny Szprynger

 

3 marca

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

Promocja książki „ „Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu”,

wykład prof. dr hab. Andrzeja Kozieła

 

4 – 27 marca

Warsztaty malowania pisanek metoda batikową.

Zajęcia dla grup zorganizowanych

 

16 marca (sobota)

g. 11.00 – 14.00

Rodzinne malowanie pisanek metodą batikowa

(prowadzenie Dział Oświatowy)

 

22 marca  – 3 czerwca

Wystawa pokonkursowa laureatów XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka

 

7 kwietnia

g. 11.00

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

Powojenna zabudowa starego miasta architektura Jeleniej Góry na tle podobnych realizacji w Polsce Ludowej

wykład z prezentacją multimedialną Dominik Kunysz

 

5 maja

g. 11.00

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

„Historia jeleniogórskich tramwajów”

wykład Henryk Magoń

 

18 - 19 maja

Noc Muzeów

wstęp bezpłatny

 

1 czerwca (sobota)

Dzień Dziecka

11.00 – 14.00 gry, zabawy, zgadywanki dla dzieci

 

2 czerwca

g. 11.00

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

Józef Gielniak – mistrz linorytu

wykład z prezentacja multimedialną  Aleksandra Krzywicka

 

29 czerwca – 2 września

Refleksy i refleksje. Retrospektywna wystawa Czesława Zubera .

Spotkanie z auterem.

 

29 czerwca

Art & Glas

Miejsce: Plac Ratuszowy, Jelenia Góra

 

7 lipca

g. 11.00

Spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”

Twórczość Czesława Zubera na tle  światowego szkła współczesnego

prowadzenie Justyna Wierzchucka

 

6 września – 3 listopada

Rosyjska awangarda. Wystawa z kolekcji Żerlicynów i Żarskich

 

13 września

Konferencja naukowa „Krajobraz i ludzie”

zorganizowana z okazji 500 - lecia Kowar; realizacja ze środków programu transgranicznego Polska – Niemcy

Miejsce:  Muzeum Karkonoskie „Galeria na górze”.

 

8 listopada – 15 grudnia

Beauty is Mystery. Wystawa monograficzna Sama Havadtoy

październik 2012 – styczeń 2013

 

kon.  listopada – 20 grudnia

Warsztaty bożonarodzeniowe: malowanie bombek ,  wykonywanie ozdób świątecznych. Zajęcia dla grup zorganizowanych

 

14 grudnia

g. 11.00 – 14.00

Rodzinne malowanie bombek

informacje: Dział Oświatowy

 

18 grudnia – 31 stycznia 2014

Erna Schmidt-Caroll – pejzaże karkonoskie

wystawa ze zbiorów prywatnych dr Sibylle Bertheau

 

Projekt edukacyjny
Święta Wielkanocne w tradycji ludowej
w okresie od 8 marca do 31 marca 2010 r.

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych i nauczycieli – podczas otwartych warsztatów mających na celu:
– pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych związanych z Wielkanocą; Wielkanoc na Kresach Wschodnich, Polski Centralnej i na Dolnym Śląsku.
– popularyzacja tradycji zdobienia pisanek różnymi, często zapomnianymi technikami m.in. metodą batikową.
– zainteresowanie młodzieży szkolnej do czynnego zaangażowania w tradycję Świąt Wielkiej Nocy.
– rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych poprzez samodzielne wykonanie ozdób Wielkanocnych; palmy, malowanie pisanek i innych ozdób związanych z tradycjami Wielkanocnymi.
– przybliżenie zwyczajów i tradycji wspólnego rodzinnego świętowania - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkania niedzielne dla rodzin (warsztaty weekendowe).

Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem do Miasta Jeleniej Góry o dofinansowanie projektu ze środków publicznych

 

 

Projekt na realizację wydawnictwa
Druk materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej „Cuius regio euis religio. 300. rocznica powstania kościołów Łaski”.
w okresie od 1 lutego – 9 listopada 2010 r.

Cele zadania:
– przybliżenie historii Jeleniej Góry i Śląska w czasach kontrreformacji
– spopularyzowanie jednego z najciekawszych zabytków w Jeleniej Górze: kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św.
– przybliżenie genezy powstania kościoła i historii jego budowy w szerokim kontekście historycznym
– utrwalenie przedstawionych podczas konferencji najnowszych wyników badań w zakresie wiedzy na temat kościołów Łaski zarówno pod względem dziejów historii jak i historii sztuki.


Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem do Miasta Jeleniej Góry o dofinansowanie projektu ze środków publicznych


Projekt: Zakup muzealiów do kolekcji szkła artystycznego
realizacja w okresie 1.04 - 15.12. 2010


Wystąpienie o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.
Celem jest zakup do kolekcji szkła artystycznego stu obiektów, które uzupełnią braki w kolekcji, ale też wzbogacą ją o przykłady z najlepszych europejskich hut szkła. Obiekty podzielono na osiem grup tematycznych:
1. barokowe szkła śląskie, XVIII wiek
2. szkła śląskie z okresu biedermeieru, XIX wiek
3. szkła z Huty Josephine w Szklarskiej Porębie, XIX i XX wiek
4. szkła z firmy Fritza Heckerta w Piechowicach, XIX/XX wiek
5. szkła z wytwórni czeskich, XIX i XX wiek
6. szkła wykonane w hutach na wyspie Murano we Włoszech, XX wiek
7. szkła skandynawskie, XX wiek
8. współczesne kompozycje polskich autorów

Sposób finansowania:
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Europejskie Dni Dziedzictwa
termin realizacji 11 -19 września 2010
Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Od pomysłu do przemysłu”.

Cele projektu:
– przybliżenie starej, rozwijającej się przez wieki na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich tradycji szklarskiej,
– zobrazowanie organizacji pracy średniowiecznych „hut leśnych” oraz zawodów hutnika i szlifierza szkła.

Planowany sposób realizacji:
– cykl wykładów i konkursów przeprowadzonych w oparciu o eksponaty pokazane na stałej wystawie szkła artystycznego uzupełniona wystawa szkieł archeologicznych
– plenerowe pokazy wytapiania i wydmuchiwania szkła, szlifowanie i rytowanie przedmiotów szklanych, pokaz tworzenia szklanej biżuterii oraz możliwość zakupu tradycyjnych wyrobów hut czeskich.

Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Muzeum Karkonoskie zaprasza zainteresowanych Jeleniogórzan i turystów na cykl autorskich spotkań tematycznych, które będą się odbywały w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkania poprowadzą artyści, historycy, historycy sztuki i inni specjaliści. Wykłady będą niepowtarzalną szansą na pogłębienie swojej wiedzy o historii, twórczości i nowych trendach w sztuce.
Na pierwsze spotkanie zapraszajmy już 5 lutego o godzinie 11.00 poprowadzi je artystka i projektantka szkła Regina Włodarczyk-Puchała. Jednym z punktów wykładu będzie możliwość obejrzenia kryształowych dzieł autorki - zarówno tych, które przez lata produkowane były na skalę przemysłową, jak i jej kompozycji unikatowych, obiektów kolekcjonerskich, znanych i cenionych. Zaplanowaliśmy dla Państwa również projekcję filmu przybliżającego proces twórczy oraz dokonania artystki.
Serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Wstęp na niedzielne spotkania jest bezpłatny.

 

Wystawa Światło i Materia organizowana w ramach IV Karkonoskiego Festiwalu Światła, na której zobaczyć można:

 

1. Wystawę monograficzną prof. Krystyny Cybińskiej – uznanej ceramiczki związanej ze środowiskiem wrocławskim
2. Wystawę monograficzną Reginy Włodarczyk-Puchały, projektantki i artystki szkła, wzbogaconą o fotografie artystyczne Jana Korpala oraz prace prekursorów polskiego szkła artystycznego (po 1954 roku)
3. Wystawę zbiorową współczesnego szkła i ceramiki, na którą składać się będą dzieła artystów wywodzących się z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

Otwarcie wystawy nastąpi 14 stycznia 2012 roku o godzinie 17.30, wystawa trwać będzie do 28 marca 2012 roku.

 

Wystawę Patronatem objął Pan Marszałek RAFAŁ JURKOWLANIEC oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan JERZY POKÓJ

 

 

Zapraszamy 9 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 do Muzeum Karkonoskiego na promocję książki pani dr Stefanii Żelasko „FRITZ HECKERT, Kunstglas Industrie 1866 -1923”.

Jest to najnowsze wydawnictwo dotyczące huty szkła Fritza Heckerta napisane przez specjalistę szkła artystcznego, wieloletniego pracownika Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu publikacji od autorki po promocyjnej cenie.

 

 

Muzeum Karkonoskie zaprasza zainteresowanych Jeleniogórzan i turystów na cykl autorskich spotkań tematycznych, które będą się odbywały w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkania poprowadzą artyści, historycy, historycy sztuki i inni specjaliści. Wykłady będą niepowtarzalną szansą na pogłębienie swojej wiedzy o historii, twórczości i nowych trendach w sztuce.
Na pierwsze spotkanie zapraszajmy już 5 lutego o godzinie 11.00 poprowadzi je artystka i projektantka szkła Regina Włodarczyk-Puchała. Jednym z punktów wykładu będzie możliwość obejrzenia kryształowych dzieł autorki - zarówno tych, które przez lata produkowane były na skalę przemysłową, jak i jej kompozycji unikatowych, obiektów kolekcjonerskich, znanych i cenionych. Zaplanowaliśmy dla Państwa również projekcję filmu przybliżającego proces twórczy oraz dokonania artystki.
Serdecznie zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Wstęp na niedzielne spotkania jest bezpłatny.

 

„Od secesji do modernizmu 1900-1950”  więcej

 

Po Wojskowej Nocy Muzeów 2011

Noc Muzeów A.D. 2011 w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego- oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przeszła do historii. Nawet w najśmielszych marzeniach nikt z osób przygotowujących tę imprezę nie przewidział, że odwiedzi nas prawie 3000 osób. więcej

INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Od 12 marca 2011 roku 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
przy ul. Matejki 28, będzie nieczynne 
z powodu rozbudowy i remontu gmachu głównego.   więcej

 

W związku z rozbudową i modernizacją Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
od kwietnia 2011 r. zapraszamy na zajęcia  do naszych Oddziałów
-   Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego przy ulicy Sudeckiej 83.

-   Dom Ci G Hauptmannow w Szklarskiej Porębie, ul. 11 Listopada 23   więcej


 

 

Serdecznie zapraszamy na promocję książki „Cuius regio,eius religio …”
Spotkanie odbędzie się w sobotę 15 października 2011 roku o godzinie 13.00 w Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze. więcej

 

 

Z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
w dniach 17 - 18 września 2011 r.
wstęp do Oddziałów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze będzie nieodpłatny

Siedziba Głowna przy ul Matejki 28 z powodu rozbudowy i modernizacji jest nieczynna

 

W siedzibie parlamentu czeskiego, przy ulicy Snemovni 4 na Malej Stranie od 27.06.2011 do 31.08.2011 r. prezentowana jest wystawa „Karkonosze”. Malarstwo Teresy Kępowicz i Bogumiły Twardowskiej – Rogacewicz. Artystki zaprezentowały łącznie ponad sześćdziesiąt prac o tematyce karkonoskiej.

 

Wystawę zorganizowały wspólnie Galeria Lewandowski w Pradze i Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Patronatem honorowym wystawę objęli Ambasador RP w Czechach – Pan Jan Pastwa i Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Pokój. Przygotowanie wystawy było możliwe dzięki dofinansowaniu TAURON EKOENERGIA - mecenas główny wystawy oraz miast Jeleniej Góry i Karpacza. więcej

 

11 czerwca 2011 r. w godz. 12.00-17.00

odbędzie się trzecia edycja PIKNIKU MILITARNEGO, organizowanego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Jeleniogórskie Stowarzyszenie Radiotechników RADAR, na Wystawie Sprzętu Radiolokacyjnego w Łomnicy przy ul. Widokowej 1.
Serdecznie zapraszamy więcej

 

ZAPROSZENIE NA WOJSKOWY DZIEŃ DZIECKA
Zapraszamy na Wojskowy Dzień Dziecka 1.06.2011 roku od godz  11.00-15.00 do Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego przy ulicy Sudeckiej 83, Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
W programie:
- kamuflaż w wojsku (malowanie twarzy, wykonanie hełmu z folii, malowanie hełmu),
- gry i zabawy na terenie Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego,
- dyskoteka dla najmłodszych 
Nasz kontakt:
Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
Oddział
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 83
Jelenia Góra

Tel. 75 64 29 222

 

Regulamin konkursu „Muzeum Karkonoskie w obiektywie - moje wspomnienia”

» » » więcej

 

Zapraszamy na Noc Muzeów w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego

- Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ul. Sudeckie 83 w Jeleniej Górze

14 maja 2011 w godz. 17.00 – 24.00 więcej

 

 

Wystawa plakatów filmowych i teatralnych Lecha Majewskiego oraz Karla Míśka -  uczniów sławnego profesora Henryka Tomaszewskiego i ich uczniów - Justyny Czerniakowskiej,  Evy Pikolonovej, Sáry Bergmannovej, Ondřeja Jiráska, Michala Kukački, Jiřego Tomana, Vojtěcha Pince, Jakuba Maśity oraz Jakuba Konupki. Swoje prace zaprezentują również studenci obu artystów.

 

Na ekspozycji będzie można obejrzeć 40 prac

Kurator wystawy: Mirosław Lewandowski

Wystawa czynna do 11 marca 2011 r. więcej

 

Kolorowo i karnawałowo w Muzeum Karkonoskim

W okresie karnawału Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze od 15.01 do 4.03. 2011 organizuje warsztaty plastyczne pt „Moja maska karnawałowa” w trakcie których, uczestnicy będą mogli własnoręcznie stworzyć swoją niepowtarzalną maskę. > > > więcej

 

Nowe Nabytki muzealiów zakupionych do zbiorów w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” oraz zakupów i darów innych Darczyńców

26.11.2010 – 31.01.2011 więcej

 

Beata Stankiewicz-Szczerbik - Szkło / Glass

26.11.2010 – 31.01.2011 więcej

 

www.stankiewicz-szczerbik.com

 

> > > Zapraszam na spacer po wystawie < < <

 

Wspólne malowanie bombek

Święta tuż, tuż.....

Z tej też okazji Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze jak co roku zaprasza serdecznie na świąteczne malowanie bombek.
Jest to szczególna okazja by wspólnie spotkać się
w muzealnych wnętrzach i mile spędzić czas
w świątecznej atmosferze i samodzielnie namalować
oryginalną bombkę.

 


 

 

Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich

 

> > > więcej

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej XVI Biennale Fotografii Górskiej i wystawy poplenerowej „Samotnia 2009 - 2010" odbędzie się w dniu 24 września 2010 r. o godz. 12.00 » » » więcej

 

 

Wystawę „Bitwa pod Somosierrą. Szkice do panoramy Wojciecha Kossaka”, będzie można zwiedzać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze od 7 sierpnia do 19 września 2010 r.

 

 

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz.16.00

Centralną część wystawy będą stanowić cztery monumentalne szkice do słynnej bitwy autorstwa Wojciecha Kossaka, które użyczyło Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Ekspozycję wzbogacą także grafiki i rysunki z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 

W okresie trwania wystawy „Bitwa pod Somosierrą. Szkice do panoramy Wojciecha Kossaka" cena biletów ulegnie zmianie.
Bilet normalny - 10 zł
Bilet ulgowy - 5 zł,
niedziela pozostaje dniem bezpłatnym.

» » » więcej

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Zakup muzealiów do kolekcji szkła artystycznego, program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.

termin zakończenia zadania:  15.12. 2010 r.

 

Dotacja przeznaczona zostanie na zakup do kolekcji szkła artystycznego najlepszych obiektów według następujących kryteriów:
1. barokowe szkła śląskie
2. szkła z huty Josephine w Szklarskiej Porębie
3. szkła z wytwórni czeskich
4. szkła wykonane w hutach na wyspie Murano we Włoszech, XX wiek
7. szkła skandynawskie, XX wiek

 

Noc Muzeów 15 maja 2010 r.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na Noc Muzeów w Jeleniej Górze 14-15 maja 2010 r.  więcej

 

Święta Wielkanocne w tradycji ludowej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (grupy zorganizowane, szkoły itp) na cykl warsztatów związanych z wykonywaniem ozdób Wielkanocnych, które odbędą się w terminie od 8 - 31 marca 2010 r.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 13636