strona główna |: aktualności | aktualności | Bienale Fotografii Gorskiej 2014

Bienale Fotografii Gorskiej 2014


Osiemnasta edycja Biennale Fotografii Górskiej potwierdza ogromne zainteresowanie fotografów tą tematyką. Inspiracja do twórczej aktywności nieustannie czerpana z gór wydaje się mieć źródło w ich niedostępności, trudzie przemierzania podczas wielogodzinnych czy wielodniowych wypraw.
Zmysłowość gór, oferowana przez nie polisensoryczność doświadczeń staje się źródłem twórczości.
Największe jednak znaczenie dla fotografii ma wizualność - góry karmią nas obrazami, a  niektóre z nich stają się bazą dla wypowiedzi artystycznej.
Na szczęście tak się zdarzyło i tym razem.
Biennale spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, przesłano  712  prac, głównie w zestawach tworzonych przez 78 autorów. Wiele z tych zestawów imponowało zarówno ilością fotografii, jak i ich poziomem artystycznym. Jury musiało jednak dokonać wyboru. Zgodnie z ustaleniami, oprócz przyznanych nagród, sam udział fotografii w wystawie  jest wyróżnieniem dla ich Autorów a jednocześnie wyrazem podziwu jury dla ich artystycznych dokonań.
Z ogromnym szacunkiem przyglądaliśmy się zapisom fotograficznym świadczącym o wysokiej świadomości posługiwania się zarówno narzędziami najnowszymi, jak i tymi świadczącymi o kontynuacji tradycji stosowania dawnych technik.
Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom prac konkursowych w bieżącej edycji biennale świadczy o tym, że nowoczesna technologia obróbki materiałów fotograficznych nie przeszkadza w uprawianiu fotografii jako sztuki.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali fotografie. Zapraszamy do udziału w kolejnych biennale.

Eugeniusz Józefowski - przewodniczący jury

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 1606