strona główna |: o muzeum | rada muzeum | Posiedzenie Rady 2010

Posiedzenie Rady 2010


Porządek obrad

12 listopada 2010

Obrady w godz.11.00-15.30

 

1. Przywitanie Członków Rady przez dyrektora muzeum.
2. Przejęcie kierowania obradami przez Przewodniczącego Rady, zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z ubiegłorocznego posiedzenia.
3. Przedstawienie przez dyrektora muzeum sprawozdania z działalności merytorycznej w 2009 i omówienie realizacji planów w 2010 r.
4. Przedstawienie koncepcji programowej wystaw stałych planowanych w gmachu głównym muzeum po zakończeniu rozbudowy (referują pracownicy muzeum).
5. Dyskusja.


13 listopada 2010

godz. 10.00-13.00 zwiedzanie wystaw w gmachu głównym, zapoznanie ze stanem zaawansowania rozbudowy muzeum.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 1988