strona główna |: o muzeum | rada muzeum | Posiedzenie Rady 2012

Posiedzenie Rady 2012


Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 23 listopada 2012 (piątek)

Miejsce obrad: siedziba główna muzeum, Jelenia Góra, ul. Matejki 28.

Obrady w godzinach 11.00 – 15.00.

Porządek obrad:

1.   Przywitanie członków Rady przez Dyrektora Muzeum, sprawy formalne.
2.   Przekazanie głosu Przewodniczącemu Rady dr Piotrowi Oszczanowskiemu; zatwierdzenie porządku obrad. Na wniosek Dyrektora muzeum porządek obrad rozszerzono o dyskusję nad zmianą schematu organizacyjnego Muzeum.
3.   Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady 9 grudnia 2011 r.

4.   Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i planów:

- sprawozdanie roczne za 2011 r.,

- plan działalności muzeum w 2012 r.,

- przedstawienie stanu realizacji założeń planu w roku bieżącym (frekwencja, zakupy eksponatów, gospodarka finansowa, ekspozycje stałe).

5.   Przerwa na kawę/herbatę.

6.   Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum. Dyskusja.

7.   Zwiedzanie stałej wystawy szkła artystycznego otwartej 1 września br. Dyskusja, wnioski.

8.   Zakończenie obrad.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 1746