strona główna |: aktualności | aktualności | Szkła barokowe - kolekcja szkieł śląskich

Szkła barokowe - kolekcja szkieł śląskich


1. Pucharek, Śląsk, Cieplice (Warmbrunn), 1 poł. XVIII w.

Szkło bezbarwne, dmuchane w formie, szlifowane, rytowane.
Opis: szeroka, kolista, spłaszczona stopa, rytowana na kolistym obwodzie, z promienistą rozetą ze żłobin klinowych w centrum. Nodus szlifowany płaszczyznowo, forma graniasta. Koszyczek szlifowany, przewężony. Czara koniczna, ścięta u nasady, wielobocznie fasetowana. Na awersie tarcza z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w glorii, nad tarczą rozpostarta zasłona podtrzymywana przez dwa putta. Przedstawienie osadzone w bogatej dekoracji ornamentalnej: ulistnione wici, ornament okuciowo-wstęgowy. Na rewersie kompozycja ornamentalna: ulistnione wici, kwiatony, ornament okuciowo-wstęgowy. Wylew na zewnątrz kolisty, rytowany na obwodzie, z promienistą rozetą ze żłobin klinowych.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 3101