strona główna |: dla zwiedzających | regulamin "Galerii na górze"

regulamin "Galerii na górze"


Czynna- wtorek – piątek godz. 9.00 – 16.00

Galeria czynna w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum.

Bilet wstępu do Muzeum lub opłata za udział w zajęciach upoważnia do zwiedzania Galerii.

Wstęp wolny (bezpłatny) mają uczestnicy (artyści) razem z członkami rodzin, członkowie jednej grupy artystycznej, uczniowie klasy (grupy zorganizowanej), z której pochodzi artysta itp.

 

Cele:

1. Promocja nieprofesjonalnej twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia projektowanie, witraże i in.) dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Eksponowanie dzieł plastycznych nigdzie jeszcze nie pokazywanych w Jeleniej Górze, wykonanych przez artystów nieprofesjonalnych (amatorów) we własnym zakresie, pod kierunkiem instruktorów lub podczas warsztatów i zająć plastycznych oraz konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Karkonoskie.

 

Zasady:

1. Kwalifikowanie dzieł na wystawę przeprowadza Dział Oświatowy Muzeum Karkonoskie pod przewodnictwem Kierownika Działu lub innej upoważnionej przez Dyrektora osoby.

2. Termin wystaw ustala Kierownik Działu lub inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Muzeum.

3. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę wyrażają zgodę na reprodukowanie swoich dzieł i umieszczanie ich na stronach internetowych i wydawnictwach muzeum; równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie do celów reklamowych związanych z promocją Muzeum w mediach.

 

 

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 5387