strona główna |: aktualności | aktualności | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze


W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w dniu 9.XII.2011 r. odbyło się spotkanie i podsumowanie projektu   „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa”.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział  parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektorzy i pracownicy UMWD, prezydenci Jeleniej Góry, samorządowcy Kotliny Jeleniogórskiej,  przedstawiciele instytucji kultury, dziennikarze, firmy zaangażowane w realizację projektu oraz pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Projekt został zrealizowany przy udziale:
Pracowni Projektowej ARCHE  autorów dr inż. architekta p. Marka Skorupskiego, dr. Inż. P. Wojciecha Seidela i ich współpracowników.


Firmy Komplet Inwest – Inżyniera Kontraktu inż. Elżbiety  Prażanowskiej – Nieboj.


Wartość projektu:    9 612 443,02 PLN

Finansowanie:
    ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 4 933 088,61  PLN -
    ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego – 4 679 354,41 PLN
wydatków kwalifikowanych i wydatki  niekwalifikowane.

Powierzchnia Muzeum wynosi 3.481,28 m kw.

 

fot. Marcin Wegner

więcej

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 2275