Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Sztuki

Zbiory znajdujące się obecnie a Dziale Stuki, zaczęto gromadzić już w 1888 r., kiedy powstała pierwsza placówka muzealna w Jeleniej Górze. Gromadzono przedmioty, będące świadectwem artystycznego rzemiosła i sztuki uprawianej przez twórców działających w regionie. Kolekcja niezwykle szybko poszerzała się. W 1902 r. placówka zyskała nową, większą siedzibę.

Wkrótce i to nie wystarczyło na licznie zgromadzone przedmioty. W 1914 r. został otwarty nowy budynek muzealny, a wraz z nim powstał model kamienicy jeleniogórskiej przylegający do niego. Za wzór posłużyły dwa domy w Rynku, należące do rodziny von Buchsów. We wnętrzu odtworzono piękną dekorację stiukową z sierocińca von Buchsa, którą wykonał Lober. Parkiet na podłodze w kamienicy jest kopią parkietu z kamienicy nr 30 na Placu Ratuszowym.

W 1975 r. wprowadzono nową strukturę w muzeum, wówczas wyodrębniono Dział Sztuki. Liczy ponad 7 tysięcy obiektów. Jego zbiory są bardzo zróżnicowane, składają się na nie obiekty ze wszystkich dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika), rzemiosła artystycznego (konwisarstwo, kowalstwo, stolarstwo, tkactwo, ceramika) a także sfragistyki, numizmatyki i eksponaty związane z historią regionu.

Podstawę kolekcji stanowią zbiory przedwojenne. Jednak dokonywane zakupy oraz przekazy wzbogacają zbiory w interesujących nas dziedzinach: dokumentacja życia artystycznego w regionie oraz kolekcja druku wypukłego.

 

POWRÓT