Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Konserwacji Zbiorów Muzealnych

Dział Konserwacji Zbiorów został utworzony w 1976 roku. Do tego czasu nadzór nad muzealiami w zakresie profilaktyki konserwatorskiej pełniło Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Powstanie Działu pozwoliło na realizację jednej z podstawowych funkcji muzeów, jaką jest ochrona i konserwacja zabytków muzealnych oraz prowadzenie profilaktyki muzealnej w celu stworzenia optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbiorów.

Zakres działalności konserwatorskiej:

1. Przygotowanie planów i harmonogramów prac konserwatorskich dla obiektów zabytkowych z wszystkich Działów / Oddziałów Muzeum.

2. Opracowanie wytycznych konserwatorskich do prac konserwatorskich zlecanych na zewnątrz.

3. Przygotowanie muzealiów do wypożyczenia poza muzeum i sporządzanie opinii konserwatorskiej na temat ich stanu zachowania.

4. Wykonywanie prac konserwatorskich przy obiektach, w pełnym lub częściowym zakresie, pochodzących ze wszystkich Działów i Oddziałów muzeum (malarstwo, papier, rzemiosło artystyczne, metale, drewno).

5. Nadzór nad przebiegiem pakowania, transportu oraz montażu obiektów wypożyczanych na wystawy oraz zwrotów tych obiektów.

6. Prowadzenie monitoringu warunków środowiska panujących w magazynach zbiorów i na salach wystawowych.

Przykłady działań profilaktycznych i konserwatorskich:

1. Malarstwo: prace zabezpieczające przy obrazach Wlastimila Hofmana, pejzażach karkonoskich (obrazy Adolfa Dresslera, Georga Wichmanna, Katrin Kosack, Paula Weimanna), XIX-wieczne pastele J. D. Grüsona, XVIII- i XIX-wieczne obrazy na blasze o tematyce biblijnej.

2. Rzemiosło artystyczne: konserwacja XVIII- i XIX- wiecznych zawieszek cechowych, kowalstwa artystycznego, tłoków pieczętnych.

3. Papier: prace zabezpieczające i ratownicze przy dokumentach, grafikach, drukach, banknotach itp.

4. Prace zabezpieczające unikalnego zespołu płyt linorytniczych Józefa Gielniaka.

5. Konserwacja i prace zabezpieczające prowadzone przy eksponatach etnograficznych: obrazy na szkle, polichromowane meble, formy piernikarskie, drobne sprzęty codziennego użytku, narzędzia rolnicze i tkackie.

5. Zabiegi konserwatorskie i prace zabezpieczające kolekcję szkła artystycznego: obiekty pochodzące z różnych okresów – od XVII wieku do współczesności – flaszki, puchary, kufle, wazony, plakietki, świeczniki, a także fragmenty XIII i XIV-wiecznych naczyń szklanych z wykopalisk archeologicznych.

6. W latach 2007-2008 w pracowni konserwatorsko-modelarskiej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, przeprowadzono konserwację jednego z najcenniejszych zabytków w zbiorach, barokowego modela kościoła Łaski w Jeleniej Górze. Konserwacja została przeprowadzona dzięki finansowemu wsparciu Królewskiej Fundacji Gustava VI Adolfa w Sztokholmie oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

7. Obecnie prowadzone sa prace przy konserwacji plastycznej mapy Karkonoszy.

POWRÓT