Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Historii

Dział utworzony został w 1991 roku jako Dział Archeologiczno-Historyczny, przejmując zbiory zlikwidowanego Oddziału Muzeum Walki i Pracy. Jako samodzielny Dział Historyczny funkcjonuje od 2001 roku. Zbiory Działu Historii Muzeum Karkonoskiego liczą około 9 tysięcy eksponatów.

Gromadzi zabytki związane z historią Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy ze szczególnym uwzględnieniem historii Jeleniej Góry i miejscowości podgórskich. W szczególnym zakresie zainteresowań jest historia regionu od XIX w. do współczesności.

W zbiorach do szczególnie cennych kolekcji związanych z regionem zaliczyć należy zbiór pocztówek od pierwszych stempelkowych do współczesnych, fotografii sprzed 1945 roku, diapozytywów i negatywów szklanych. Uzupełnieniem są zabytki ikonograficzne z przedstawieniami innych regionów.

Do zbiorów należą też militaria związane z wojskiem polskim, historią jeleniogórskich garnizonów oraz pamiątki z okresu I i II wojny światowej, plakaty propagandowe i okolicznościowe z lat 1960 -1987, fotografie dokumentujące wydarzenia w Jeleniej Górze z lat 1945 – 1960 pochodzące ze zbiorów dawnego Muzeum Walki i Pracy.

POWRÓT