Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Archeologii

W roku 1991 w ówczesnym Muzeum Okręgowym utworzony został Dział Archeologiczno-Historyczny, na którego zbiory złożyły się eksponaty ze zbiorów przedwojennych oraz zabytki pozyskane w trakcie własnych prac badawczych Działu, przekazywane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zmianie statutu w roku 2001 i zmianie nazwy Muzeum na Karkonoskie z dawnego Działu Archeologiczno-Historycznego wyodrębniony został osobny Dział Archeologii. Do głównych zadań działu należy gromadzenie i publikowanie własnych prac badawczych. Prace te dotyczą trzech podstawowych programów badawczych:

  1. Badania nad średniowiecznym szklarstwem na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich(w ramach tego programu przeprowadzono m.in. badania wykopaliskowe na miejscu dawnych hut szkła w Jakuszycach-Orlu i Cichej Dolinie koło Piechowic) – prace te Dział prowadzi we współpracy z Pracownią Dziejów Szkła Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Badania nad średniowiecznym górnictwem kruszcowym w regionie karkonoskim (w ramach tego programu przeprowadzono badania wykopaliskowe na dawnym polu górniczym w Dziwiszowie koło Jeleniej Góry).
  3. Badania nad najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry (w ramach tego programu przeprowadzono m.in. badania wykopaliskowe na grodziskach na Wzgórzu Krzywoustego w Jeleniej Górze oraz w Grabarowie).

Oprócz prac badawczych w ramach w/w programów Dział Archeologii prowadzi badania w trybie nadzorów archeologicznych zleconych do Muzeum Karkonoskiego przy okazji wykopów inwestycyjnych związanych z pracami budowlanymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi itp. (fot.1) Wyniki badań archeologicznych są publikowane w literaturze specjalistycznej np. Silesia Antiqua, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne.

POWRÓT