Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Drugi Etap Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego


15 stycznia 2023

Poznajmy artystki i artystów zakwalifikowanych do drugiego etapu Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego

Siedmioosobowe jury złożone z projektantów szkła, teoretyków i pedagogów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych wybrało 52 dzieła sztuki szkła z całego świata. Prace wybrane do drugiego etapu zostaną zaprezentowane publiczności na dwóch wystawach konkursowych w 2023 roku.

W ramach pierwszej edycji Konkursu aplikacje złożyło 106 artystów i artystek. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowało się 52 uczestników i uczestniczek z 13 krajów. Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego zostaną ogłoszeni przez Jury podczas otwarcia pierwszej wystawy konkursowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w dn. 30 czerwca 2023 roku.

Oprócz zorganizowania wystaw nagrodzonych prac i wydania katalogu konkursowego, organizatorzy, przy wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wręczą Laureatom Konkursu następujące nagrody:
– Dolnośląska Nagroda Główna — 25 000 zł brutto,
– nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu — udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
– nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu — zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w Pilchuck Glass School,
– nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze — warsztaty w Laboratorium Szkła,
– nagroda Muzeum Szkła we Lwowie — udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.

Pomysłodawcami Konkursu są Igor Wójcik z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz dr Mariusz Łabiński z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przy współpracy z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Wydarzenie ma na celu promocję szkła artystycznego i wzornictwa związanego ze szkłem jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i Dolnego Śląska.

Patronem konkursu jest profesor Zbigniew Horbowy — wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem Dolnego Śląska. W ten sposób organizatorzy pragną zbudować pomost pomiędzy historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Projekt towarzyszył światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła 2022 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Uczestniczki i uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Międzynarodowego Konkursu Szkłaim. Horbowego

Jimmy Anderegg (USA)

Rebecca Arday (USA)

Kalina Bańka – Kulka (PL)

Santa Bekmane (LV)

Dagmara Bielecka (PL)

Marta Byrdziak (BE)

Brent A Cole (USA)

Teresa Cukier (PL)

Pati Dubiel (PL)

Alena Lintava Dvořáková (CZ)

Natalia Dzidowska (PL)

Agata Garbacz (PL)

Brianna Gluszak (USA)

Judit Grünfelder (HU)

Anna Eliza Gwiazda (PL)

Katarzyna Harasym (PL)

Kim Harty (USA)

Martin Hlubuček (CZ)

Krista Israel (NL)

Benjamin Johnson (USA)

Su-yeon Kim (KP)

Katarzyna Krej (PL)

Zuzana Kubelková (CZ)

Magdalena Maria Kuźniarz (PL)

Ignacy Lewicki (PL)

Sigrid Luitsalu (EE)

Emilia Marcjasz (PL)

Dan Mirer (USA)

John Moran (USA)

Ján Mýtny (SK)

Jagoda Nowak-Bieganowska (PL)

Paweł Palewicz (PL)

Małgorzata Piątek (PL)

Vendulka Prchalová (CZ)

Torsten Roetzsch (DE)

Taniguchi Sakae (JP)

David Schnuckel (USA)

Anne Scott (UK)

Madeline Rile Smith (USA)

Filomena Waleria Smoła (PL)

Helen Slater Stokes (UK)

Piotr Stramski (PL)

Pavlína Šváchová (CZ)

Lucie Švitorková (CZ)

Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz (PL)

Dora Varga (HU)

Kristyna Venturova (JP)

Pavel Voinitski (ME)

Anna Wójcicka (PL)

Hoseok Youn (USA)

Marcin Zieliński (PL)

Justyna Żak (PL)

Jury Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego

Mykhaylo Bokotey (UA), Patrik Illo (SVK), Mariusz Łabiński (PL), Edyta Patro (PL), Oldřich Plíva (CZ), Benjamin Wright (USA), Igor Wójcik (PL)

Wystawy Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego

W ramach Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego odbędą się dwie wystawy. Laureatów Konkursu poznamy podczas pierwszej wystawy konkursowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Następnie wystawa będzie prezentowana we Wrocławiu w Galerii Geppart.

Media Contact

e-mail: horbowy@okis.pl  

web: www.horbowy.okis.pl

Meet the artists selected for the second stage of the Horbowy International Glass Competition

A seven-member jury of glass designers, theoreticians and educators from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine and the United States selected 52 works of glass art from around the world. The works selected for the second stage will be presented to the public in two competition exhibitions in 2023.

106 artists applied in the first edition of the Competition. 52 participants from 13 countries qualified for the second stage of the Competition. The laureates of the Horbowy International Glass Competition will be announced by the Jury at the opening of the first exhibition at the the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra on th 30th of June 2023.

In addition to organizing an exhibition of the awarded works and publishing a catalogue, the organizers, with the support of the Marshal of the Lower Silesian Region, will present the competition winners with the following prizes:

  • the Lower Silesian Main Prize — PLN 25,000 gross,
  • the award of the Culture and Art Centre in Wrocław — participation in the Glass Art Workshop and Symposium of the e-Glass Festival,
  • the award of the Rector of the Academy of Art and Design in Wrocław — provision of a minimum two-week residency at Pilchuck Glass School,
  • the award of the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra — workshops at the Glass Laboratory,
  • the award of the Museum of Glass in Lviv — participation in the International Blown Glass Symposium in Lviv.

The idea for the Competition was developed by Igor Wójcik from the Culture and Art Centre in Wrocław and Mariusz Łabiński, PhD, from the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, in cooperation with the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra. The event aims to promote art glass and glass-related design as a discipline of particular importance to the traditions of Wrocław and Lower Silesia.

The patron of the competition is Professor Zbigniew Horbowy – a prominent artist and designer, long-standing rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, a reformer of Polish art glass who associated his entire creative life with the Lower Silesia region. In this way, the organizers wish to build a bridge between the history and the future of this unique field of art.

Cezary Przybylski, Marshal of the Lower Silesia Region, has assumed honorary patronage of the event. The project accompanied the global celebration of the United Nations International Year of Glass 2022.

Participants selected for the second stage of the Horbowy International Glass Competition

Jimmy Anderegg (USA)

Rebecca Arday (USA)

Kalina Bańka – Kulka (PL)

Santa Bekmane (LV)

Dagmara Bielecka (PL)

Marta Byrdziak (BE)

Brent A Cole (USA)

Teresa Cukier (PL)

Pati Dubiel (PL)

Alena Lintava Dvořáková (CZ)

Natalia Dzidowska (PL)

Agata Garbacz (PL)

Brianna Gluszak (USA)

Judit Grünfelder (HU)

Anna Eliza Gwiazda (PL)

Katarzyna Harasym (PL)

Kim Harty (USA)

Martin Hlubuček (CZ)

Krista Israel (IL)

Benjamin Johnson (USA)

Su-yeon Kim (KP)

Katarzyna Krej (PL)

Zuzana Kubelková (CZ)

Magdalena Maria Kuźniarz (PL)

Ignacy Lewicki (PL)

Sigrid Luitsalu (EE)

Emilia Marcjasz (PL)

Dan Mirer (USA)

John Moran (USA)

Ján Mýtny (SK)

Jagoda Nowak-Bieganowska (PL)

Paweł Palewicz (PL)

Małgorzata Piątek (PL)

Vendulka Prchalová (CZ)

Torsten Roetzsch (DE)

Taniguchi Sakae (JP)

David Schnuckel (USA)

Anne Scott (UK)

Madeline Rile Smith (USA)

Filomena Waleria Smoła (PL)

Helen Slater Stokes (UK)

Piotr Stramski (PL)

Pavlína Šváchová (CZ)

Lucie Švitorková (CZ)

Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz (PL)

Dora Varga (HU)

Kristyna Venturova (JP)

Pavel Voinitski (ME)

Anna Wójcicka (PL)

Hoseok Youn (USA)

Marcin Zieliński (PL)

Justyna Żak (PL)

The Jury of the Horbowy International Glass Competition

Mykhaylo Bokotey (UA), Patrik Illo (SVK), Mariusz Łabiński (PL), Edyta Patro (PL), Oldřich Plíva (CZ), Benjamin Wright (USA), Igor Wójcik (PL)

Exhibitions of the Horbowy International Glass Competition

There will be two exhibitions as part of the Horbowy International Glass Competition. The Competition winners will be announced during the first competition exhibition in the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra. The exhibition will then also be presented in Wrocław in Geppart Gallery.

Media Contact

e-mail: horbowy@okis.pl  

web: www.horbowy.okis.pl

POWRÓT