Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

R E G U L A M I N K O N K U R S U „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” w 200. rocznicę urodzin

20 marca 2019

 

I. Temat Konkursu: Stanisław Moniuszko – polski patriota (tradycja narodowa w twórczości Stanisława MONIUSZKI postacie, ubiór, obyczaje, przyroda, architektura)

II. Cel konkursu:

 • zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki,

 • uświadomienie dzieciom i młodzieży polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki oraz Jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji Narodu Polskiego w czasach niewoli i walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora,

 • przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich strojów, które kojarzą się z utworami Stanisława Moniuszki,

 • rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych.

III. Uczestnicy konkursu:

1 grupa — klasy I-III 2 grupa — kl. IV-VI 3 grupa — kl. VII-VIII szkół z Jeleniej Góry czy Powiatu Jeleniogórskiego. Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

Przedmiot konkursu:

Prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi określonemu w punkcie

1. Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

 1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4 (210mm x 297 mm).

 2. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):

  1. tytuł pracy

  2. imię i nazwisko autora

  3. klasa, do której uczęszcza autor

  4. placówka zgłaszająca prace na konkurs – adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne

  5. uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.

 1. Termin dostarczania prac do siedziby organizatora konkursu

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; Tel. 75 645 50 78 do 30 kwietnia 2019.

8. Nagrody i wyróżnienia w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych.

Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji. Kierownik Aneta Sikora–Firszt, tel.: 75 64 550 78; e-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl.

Warsztaty Malowania Pisanek Metodą Batikową

20 marca 2019

Warsztaty Malowania Pisanek Metodą Batikową. Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w terminie od 02.04-19.04.2019

Zakup historycznych szkieł z Huty Fritza Heckerta do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

12 marca 2019

Z przyjemnością informujemy, że projekt Zakup historycznych szkieł z Huty Fritza Heckerta do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze został pozytywnie oceniony w ramach programu Kolekcje muzealne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W rezultacie kolekcja naszego Muzeum powiększy się o 27 pięknych i unikatowych szkieł pochodzących z huty Fritza Heckerta, które w czerwcu zostaną zaprezentowane na wystawie.

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych

27 lutego 2019

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

19 lutego 2019

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przystąpiło do akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.
Zapraszamy serdecznie w dniach od 15 – 17 .03. 2019  do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Siedziba Główna, ul. J. Matejki 28

Ceny biletów: 5 zł. bilet normalny; 3 zł. bilet ulgowy.

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DOTYCZĄCA GRANTU „ŚCIEŻKA SZKŁA PO POLSKIM CZESKIM POGRANICZU“

18 lutego 2019

Spotkanie z KUL

29 stycznia 2019

Schoolgirl. Back home. – Aleksandra Kujawska

28 stycznia 2019

Schoolgirl. Back home. – Aleksandra Kujawska
“Aleksandra Kujawska, doktorantka Katedry Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, w II Pracowni Szkła Użytkowego prof. Beaty Mak – Soboty. Jej szkła reprezentowały Polskę na Expo w Mediolanie oraz na wystawach designu min. w Paryżu, Londynie, Buenos Aires. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach, kierunek szkło artystyczne w pracowni Władysława Czyszczonia. Wychowanka Koła Szklarskiego Mieczysława Buczyńskiego w Muzeum Karkonoskim. Od czasów licealnych związana emocjonalnie z Karkonoszami i regionem. Kilka razy w roku wraca w Karkonosze, tym razem wystawą prezentującą jej twórczość w szkle.”
Wystawę będzie można oglądać w Galerii na Górze do 3.03.2019 r.

W hołdzie Niepodległej. Wernisaż 26.10. 2018, godz. 16.00

29 listopada 2018

Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze” jest kontynuacją obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie będzie można podziwiać przykłady gromadzonych od lat przez KUL dzieł sztuki, m.in. prace Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Jacka i Rafała Malczewskich, Józefa Pankiewicza, Józefa Mehoffera, Piotra Michałowskiego i in. Malarstwo obce reprezentują tacy mistrzowie jak Francesco Rizzo da Santacroce, Marten van Valckenborch, Abraham Storck czy twórcy z kręgu Juana de Flandes i Davida Teniersa Młodszego. Prezentowane będą także świetne przykłady ceramiki i szkła artystycznego.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza na wystawę obiektów po zakończeniu pierwszego etapu prac konserwatorskich

28 listopada 2018

PROJEKT KONSERWACJI WZORNIKA SZKLARSKIEGO ORAZ STARODRUKÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH .
W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.: Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.
Konserwacja przebiegnie w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.
Po pierwszym i drugim etapie prac konserwatorskich zostaną zorganizowane wystawy czasowe, które wzbogacą ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjnią ekspozycję szkła artystycznego.
Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach.
Projekt konserwacji cennych obiektów papierowych ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze realizowany jest dzięki współfinansowaniu zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz w ramach środków pozyskanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wniosek numer 112519/18/A1
oraz w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera