Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Żywe lekcje historii


26 marca 2018

Sztuka

 1. Kościół Łaski w Jeleniej Górze. Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu kościołów Łaski na Śląsku, szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która powstała.
  zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
 2. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich. Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawili na rycinach, które były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
  zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
 3.  Malarstwo karkonoskie. Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór jak i malownicze krajobrazy pojawiającej się w różnych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,) poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta, Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, wreszcie Dresslera, jego uczniów i wreszcie artystów skupionych w Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
  zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
 4. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość. Uczestnicy lekcji poznają życiorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.
  zajęcia prowadzi Anna Jezierska
 5. Józef Gielniak (1932 – 1972). Życie i twórczość mistrza linorytu. Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lat związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami ,m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.
  zajęcia prowadzi Anna Jezierska
 6.  Złoty wiek Jeleniej Góry. Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych oraz zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w Sali oświatowej.zajęcia prowadzi Anna Jezierska

Etnologia – lekcje i wykłady 2018

 1. Historia dolnośląskiego stroju ludowego (2 poł. XVIII – pocz. XX w.). W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru, co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej oglądnąć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny . Prowadząca Katarzyna Szafrańska
 2. Zapomniane rzemiosła. W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła  wiejskie:, tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła( szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle(jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.)
  Można wybrać 1czy 2 rzemiosła lub grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna, czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji(45 min) lub wszystkie wymienione na dłuższym wykładzie (2 x 45 min). Zajęcia przeznaczone dla słuchaczy ze szkół podstawowych (kl. VI- VIII) lub szkół średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Prowadząca Katarzyna Szafrańska
 3. Historia Budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich. Na tle historii regionu przedstawienie rozwoju osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami przedstawiona zostanie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich, studentów i przewodników regionalnych oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Prowadzący Katarzyna Szafrańska. Czas wykładu 1,5 godziny
 4. Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją polskiej Wielkanocy. W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm i pisania jaj. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny. Prowadząca Katarzyna Szafrańska
 5. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku. W prezentacji multimedialnej zaprezentowane została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej. Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny. Prowadząca Katarzyna Szafrańska.

Historia

 1. Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie- opowieść o jeleniogórskim rynku. (starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe)
 2. Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca- litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego (starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe)
 3. „Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w”.-( dla wszystkich prócz przedszkola)
 4. Świat dawnej Fotografii- fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego (muszę przygotować prezentację ok. 3 tyg.)- szkoły ponadpodstawowe.

Archeologia

 1. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich. Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk
 2. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych. Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto). Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk
 3. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach. Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk
 4. Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim. Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki) na podstawie wyników badań archeologicznych. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk
 5. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk

POWRÓT