Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

106 lat Muzeum Karkonoskiego, w siedzibie przy ul. Matejki 28


14 kwietnia 2020

Dnia 1 sierpnia 1880 r. w Jeleniej Górze, z inicjatywy Theodora Donata, powstało Towarzystwo Karkonoskie – (niem, – Riesengebirgsverein, w skrócie RGV). Działalność Towarzystwa Karkonoskiego przyczyniła się do rozwoju turystyki i związanej z nią szeroko pojętej infrastruktury oraz ochrony przyrody. Towarzystwo Karkonoskie szybko się rozwijało, wkrótce zaczęły powstawać sekcje (grupy terenowe). Niektóre z nich znajdowały się daleko od gór (np. Wrocław, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Nowy Jork). W 1900 r. w 89 sekcjach było skupionych 10 848 członków.

Liczne dary członków RGV – ciekawe przedmioty, najczęściej pamiętniki z podróży oraz książki, przyczyniły się najpierw do powstania biblioteki, a następnie zbiorów Muzeum RGV.

W okresie od 2 czerwca 1889 r. do 1 października 1896 r. pierwsza siedziba mieściła się na parterze Królewskiego Gimnazjum – przy dzisiejszej ul. 1 Maja 39/41 (Bahnhofstrasse), następnie w nieco większych pomieszczeniach pod numerem 19 przy tej ulicy. Od 1 lutego 1902 r. zbiory Muzeum udostępnione zostały przy ul. Szkolnej 12 (Schulstrasse), skąd przeniesiono je do obecnego gmachu Muzeum przy ulicy Jana Matejki 28 (wówczas Kaiser Wilhelm Strasse).

Budowę nowego Muzeum RGV z inicjatywy ówczesnego dyrektora placówki dra Hugo Seydla (1840-1932) rozpoczęto 3 czerwca 1912 r., a zakończono 14 kwietnia 1914 r. Autorem projektu był  urodzony w Kowarach, wrocławski architekt Carl Grosser. Dziś obchodzimy kolejną – 106 rocznicę powstania siedziby Muzeum Karkonoskiego.

Pocztówka ze zbiorów Stanisława Stasieńki, wydawca: Männich & Höckendorf, Hirschberg Schl., litografia.
Tablica upamiętniająca dra Hugo Seydla – budynek Muzeum Karkonoskiego.

POWRÓT